ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η επένδυση στην αγορά ενός ακινήτου είναι μία από τις σημαντικές αποφάσεις είτε πρόκειται για αγορά κατοικίας είτε για αγορά επαγγελματικού χώρου.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας θα σας υποστηρίξουν σε κάθε βήμα που απαιτείται για να είσαστε πλήρως κατοχυρωμένοι στην αγορά σας ή στην πώληση του ακινήτου σας. 

Οι απαιτούμενες νομικές υπηρεσίες είναι συνήθως οι κάτωθι:  

Νομικός έλεγχο των τίτλων του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο ώστε να βεβαιωθεί ο αγοραστής ότι το ακίνητο έχει ορθή σειρά τίτλων και δεν έχει βάρη. 

Έλεγχο των όρων δόμησης του ακινήτου αν πρόκειται για οικόπεδο. 

Διαπραγμάτευση των όρων της αγοραπωλησίας όπως ο τρόπος πληρωμής του τιμήματος, η ημερομηνία παράδοσης κλπ.  

Σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβίβασης και μεταγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο ή/και στο κτηματολόγιο. 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι κοντά σας για κάθε συμβουλή και υποστήριξη που χρειάζεστε.