ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Οι δικηγόροι για ακίνητα του γραφείου μας στην Γλυφάδα, μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε δικαστική ή εξωδικαστική υπόθεση αφορά ακίνητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε αγοραπωλησίες, μισθώσεις, δικαστική ή εξώδικη διανομή ακινήτου, σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, διαφορές μεταξύ συγκυρίων, κοινόχρηστα κλπ.

Παρακάτω, δίνουμε πληροφορίες για μερικές χαρακτηριστικές υποθέσεις και για οτιδήποτε θελήσετε μπορείτε να κανονίσετε ραντεβού για να συζητήσουμε το θέμα σας.

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας αναλαμβάνουν περιπτώσεις διεκδίκησης, καταπάτησης ή ακόμη και παράνομης κατάληψης ακινήτων σε όλη την χώρα.

Με την έλευση του κτηματολογίου πολλές φορές τα πράγματα περιπλέκονται αντί να απλοποιηθούν και προκύπτουν διαφορές σχετικά με τα ακίνητα.

Ειδικά στην περίπτωση κληρονομιών προκύπτουν ανακύπτουν συχνότατα περιπτώσεις προσβολής ή αμφισβήτησης της κυριότητας και της νομής πάνω σε ένα ακίνητο.

Οι δικηγόροι ακινήτων του γραφείου μας στην Γλυφάδα έχουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα ακινήτων και είναι εξοικειωμένοι με τις παραπάνω υποθέσεις αμφισβήτησης της κυριότητας του ακινήτου.

ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Πολλές φορές, συνήθως λόγω κάποιας κληρονομιάς ή μεταξύ συζύγων ένα ακίνητο αποκτάται εξ αδιαιρέτου από περισσότερους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με το άρθρο 1113 ΑΚ αν η κυριότητα ενός ακινήτου ανήκει σε περισσότερους εξ αδιαιρέτου κατ’ ιδανικά μερίδια, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την κοινωνία κατά το άρθρο 798 ΑΚ, η λύση της κοινωνίας επέρχεται με διανομή του ακινήτου, την οποία οποιοσδήποτε από τους συνιδιοκτήτες μπορεί να την ζητήσει από το δικαστήριο όποτε θέλει.

Κατά το άρθρο 799 ΑΚ, αν δεν συμφωνούν για τη διανομή όλοι οι κοινωνοί, κάθε κοινωνός μπορεί να απαιτήσει δικαστική διανομή κατά τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας, ασκώντας την αγωγή διανομής ακινήτου. Σύμφωνα με το άρθρο 800 ΑΚ η διανομή γίνεται αυτουσίως αν το αντικείμενο που πρόκειται να διανεμηθεί είναι δυνατόν, χωρίς μείωση της αξίας του, να διαιρεθεί σε ομοειδή μέρη ανάλογα με τις μερίδες των κοινωνών.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η μίσθωση ακινήτου – κατοικίας είναι μία συνήθως μία απλή διαδικασία που όμως κρύβει κάποιες φορές πολλές παγίδες. Δυστυχώς μερικοί ιδιοκτήτες χάριν ευκολίας χρησιμοποιούν προτυπωμένα μισθωτήρια ή αναθέτουν την σύνταξη των μισθωτηρίων στους μεσίτες που τους βρήκαν τον μισθωτή αντί να αποτανθούν σε έναν δικηγόρο για ακίνητα με αποτέλεσμα να προκύπτουν πολλά προβλήματα στη συνέχεια.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι σε θέση να σας ενημερώσουν για όλη τη νομοθεσία σχετικά με τη μίσθωση κατοικίας, όπως για τους λόγους καταγγελίας της μίσθωσης, την τήρηση των απαιτούμενων προθεσμιών, τις συνέπειες λόγω μη καταβολής μισθώματος κλπ., καθώς και να καταρτίσουν σωστά το μισθωτήριο με όρους που κατοχυρώνουν τα συμφέροντά σας και παρέχοντας σας την απαραίτητη νομική κάλυψη για όλους τους πιθανούς κινδύνους.

Η μίσθωση επαγγελματικής στέγης είναι πιο περίπλοκη διαδικασία. Το μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης πρέπει οπωσδήποτε να συνταχθεί από δικηγόρο και πρέπει και ο μισθωτής να το ελέγξει με τον δικό του δικηγόρο ώστε να μη βρεθεί προ εκπλήξεων. Ομοίως πρέπει να ελεγχθεί και ο κανονισμός της οικοδομής όπου βρίσκεται το μίσθιο ώστε να είναι σίγουρος ο μισθωτής ότι θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει το μίσθιο ακίνητο όπως σκοπεύει. Οι δικηγόροι του γραφείου μας αναλαμβάνουν την κατάρτιση μισθωτηρίων επαγγελματικής στέγης και σας παρέχουν πλήρη νομική κάλυψη και συμβουλές σχετικά με την καταλληλόλητα του ακινήτου ως επαγγελματική στέγη, ανάλογα με τη σκοπούμενη χρήση.

ΑΓΟΡΑ – ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα είναι πολλές φορές μία δύσκολη πράξη και απαιτεί πάντα την υποστήριξη από έναν δικηγόρο έμπειρο σε θέματα αγοράς ακινήτου. Η ίδρυση του κτηματολογίου στην Ελλάδα αντί να απλοποιήσει τις διαδικασίες αγοράς και πώλησης ακινήτων δυστυχώς μέχρι στιγμής τις έχει κάνει πολύ πιο δύσκολες. Αιτία είναι πολλές φορές τα λάθη στην δήλωση στο κτηματολόγιο που έκαναν πολλοί ιδιοκτήτες οι οποίοι έκαναν την δήλωση μόνοι τους ή με την συνδρομή λογιστή που δεν είχε τις σχετικές γνώσεις και οι λανθασμένες δηλώσεις στο Ε9 και στο ΤΑΠ.

Οι δικηγόροι μας στην Γλυφάδα μπορούν να σας υποστηρίξουν στα εξής:

Διαπραγματεύσεις για την αγορά ή πώληση ακινήτου– Προσύμφωνο πώλησης.

Έλεγχος τίτλων και νομικής κατάστασης του ακινήτου.

Έλεγχος για την πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου.

Φορολογική διαδικασία.

Σύνταξη και υπογραφή συμβολαίου.

Εγγραφή του συμβολαίου αγοράς στο κτηματολόγιο και στο υποθηκοφυλακείο.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το Κτηματολόγιο συνιστά ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα πληροφοριών όπου καταγράφονται όλες οι πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, αλλοιώνουν ή καταργούν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων.

Πολλές φορές, ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με τις μεταβιβάσεις ακινήτων που γίνονται όσο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, με τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν μετά την υποβολή της σχετικής δήλωσης και την τυχόν επεξεργασία τους.

Δυστυχώς πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν κάνει λάθη κατά την δήλωση των ακινήτων τους στο κτηματολόγιο και το ανακαλύπτουν όταν αποπειρώνται να τα πουλήσουν και αυτό δεν είναι δυνατό. Οι δικηγόροι του γραφείου μας με την γνώση τους για τα ακίνητα και τις διαδικασίες στο κτηματολόγιο μπορούν να διορθώσουν πολλά από αυτά τα λάθη με την διαδικασία του προδήλου σφάλματος. Άλλα λάθη όμως απαιτούν την έκδοση δικαστικής απόφασης για να μπορέσουν να διορθωθούν στο κτηματολόγιο.

Όλα αυτά τα ζητήματα χρειάζονται λεπτό χειρισμό και εξειδίκευση, γι’ αυτό θα ήταν καλύτερο να απευθυνθείτε σε ένα έμπειρο σε θέματα ακινήτων και κτηματολογίου δικηγόρο

ΕΞΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ 

Όταν ο μισθωτής – ενοικιαστής δεν καταβάλλει το μίσθωμα ή τα κοινόχρηστα ή προκαλεί φθορές στο ακίνητο μίσθιο τότε ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής μπορεί να τον εξώσει καθώς και να κάνει αγωγή για την είσπραξη των οφειλομένων ενοικίων.

Ο πιο γρήγορος τρόπος έξωσης είναι η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Συνηθισμένες περιπτώσεις που οδηγούν σε αντιδικίες μεταξύ των συνιδιοκτητών μίας οικοδομής είναι η μη πληρωμή των κοινοχρήστων από κάποιον συνιδιοκτήτη, η κατάληψη του χώρου στάθμευσης ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, η αλλαγή χρήσης ενός κοινόχρηστου ή ιδιόκτητου χώρου, η εκλογή του διαχειριστή και οι διάφορες ενοχλήσεις του ενός γείτονα προς τον άλλο όπως οι φωνασκίες, ο ενοχλητικός και υπέρμετρος θόρυβος, το πέταγμα σκουπιδιών και πολλά άλλα.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας ασχολούμενοι με θέματα ακινήτων έχουν διαπιστώσει ότι πολλές διαφορές συνιδιοκτησίας ξεκινούν από παρανομίες των κατασκευαστών της πολυκατοικίας ή από κακοδιατυπωμένες συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμούς.

Ο κανονισμός της πολυκατοικίας πολλές φορές αντί να δώσει λύσεις περιέχει ασαφείς διατάξεις που δυσκολεύουν την λειτουργία της πολυκατοικίας.

Οι δικηγόροι μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για όλα αυτά τα θέματα και να αναλάβουν την εκπροσώπησή σας στην συνέλευση της πολυκατοικίας ή και στα δικαστήρια αν χρειαστεί.