ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

Όπως έχουν διαπιστώσει πολλές φορές οι δικηγόροι μας, η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας ή διανομής είναι μία σύμβαση που το ισχυρό μέρος είναι συνήθως ο προμηθευτής των προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι μία μεγάλη εταιρία και το πιο αδύναμο μέρος είναι ο εμπορικός αντιπρόσωπος ή αποκλειστικός διανομέας που είναι μία αρκετά μικρότερη εταιρία.

Σας η συνεισφορά του εμπορικού αντιπροσώπου ή του αποκλειστικού διανομέα στην επιτυχία των προϊόντων είναι συνήθως καθοριστικής σημασίας. Όσο επώνυμα και να είναι τα προϊόντα όσο και να διαφημίζονται είναι οι προσπάθειες του εμπορικού αντιπροσώπου ή διανομέα που θα κρίνουν την επιτυχία στην αγορά και σας πωλήσεις.

Δυστυχώς σας σας φορές μία μεγάλη εταιρία χρησιμοποιεί έναν αντιπρόσωπο ή διανομέα για να προωθεί τα προϊόντα σας στην αγορά για κάποια χρόνια και μετά ξαφνικά αποφασίζει να αναλάβει μόνη σας την προώθηση ή να την δώσει σε άλλη εταιρία βρίσκοντας την αγορά έτοιμη για τα προϊόντα σας.

Σε αυτές σας περιπτώσεις ο νόμος, δηλαδή το προεδρικό διάταγμα 219/1991 προβλέπει ότι ο εμπορικός αντιπρόσωπος ή διανομέας έχει το δικαίωμα αποζημίωσης πελατείας μετά τη λήξη ή  λύση σας σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας ή αποκλειστικής διανομής.

Η νομική υποστήριξη σας εξειδικευμένου δικηγόρου είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση λήξης ή λύσης σας σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας ή διανομής ώστε να εξασφαλίσετε τα συμφέροντά σας είτε με μία εξωδικαστική επίλυση σας διαφοράς είτε ενώπιον των δικαστηρίων.

Ο διαχειριστής σας εταιρίας σας, δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει χειριστεί σας από σας μεγαλύτερες υποθέσεις αποζημίωσης εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέων που έχουν απασχολήσει τα ελληνικά δικαστήρια.

Οι δικηγόροι σας δικηγορικής σας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες θα φροντίσουν ώστε να σας ενημερώσουν για το ύψος σας αποζημίωσης που δικαιούστε και να επιδιώξουν το μεγαλύτερο όφελος για σας είτε εξώδικα είτε δικαστικά.

Η αγωγή για αποζημίωση πελατείας είναι μία εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση που απαιτεί εξειδικευμένες νομικές γνώσεις αλλά και εμπορικές γνώσεις ώστε να καταλάβει ο δικηγόρος που θα αναλάβει την σχέση σας με τον αντιπροσωπευόμενο, το μοντέλο σας δουλειάς σας και των αμοιβών σας και να μπορέσετε να υπολογίσετε μαζί την αποζημίωση που δικαιούστε να ζητήσετε.

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος και ο αποκλειστικός διανομέας δικαιούνται μετά τη λύση ή λήξη σας σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας ή αποκλειστικής διανομής  αποζημίωση εάν και εφόσον κατά τη διάρκεια σας έφερε νέους πελάτες ή προήγαγε σημαντικά σας υποθέσεις με σας υπάρχοντες πελάτες και ο εντολέας διατηρεί ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από σας υποθέσεις με σας πελάτες σας και η καταβολή σας αποζημίωσης σας είναι δίκαιη, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων και ιδιαίτερα των προμηθειών που χάνει ο εμπορικός αντιπρόσωπος και οι οποίες προκύπτουν από σας υποθέσεις με σας πελάτες σας. Σας περιστάσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται σας και η εφαρμογή ρήτρας μη ανταγωνισμού.

Οι δικηγόροι του γραφείου σας μπορούν να σας ενημερώσουν για τα σχετικά σας δικαιώματα και να εκτιμήσουν αν έχετε πιθανότητες να λάβετε αποζημίωση πελατείας με την λήξη σας σύμβασης.

Πως υπολογίζεται το ύψος σας αποζημίωσης: 

Σας θα σας συμβουλεύουν οι δικηγόροι σας, το ποσό σας αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσό ισοδύναμο με το μέσο ετήσιο όρο των αμοιβών που εισέπραξε ο εμπορικός αντιπρόσωπος κατά τα πέντε τελευταία έτη, αν δε η σύμβαση διήρκεσε λιγότερο από πέντε έτη, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο σας εν λόγω περιόδου.

Η χορήγηση σας σας αποζημίωσης δεν στερεί από τον εμπορικό αντιπρόσωπο την αξίωση για την ανόρθωση σας περαιτέρω ζημίας την οποία υπέστη σας ορίζεται από σας διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ωστόσο ο νόμος και  η νομοθεσία προβλέπει κάποιες προθεσμίες σας π,χ. σας ο εμπορικός αντιπρόσωπος χάνει την αξίωση αποζημίωσης ή ανόρθωσης ζημίας εάν δεν γνωστοποιήσει σας τον αντιπροσωπευόμενο εντός έτους από τη λύση σας σύμβασης ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά του καθώς σας και κάποιες περιπτώσεις σας οποίες δεν οφείλεται η αποζημίωση.

Ο νομικός χειρισμός μια τέτοιας υπόθεσης είναι θέμα το οποίο απαιτεί από σας δικηγόρους εμπειρία και εξειδίκευση προκειμένου να είναι κανείς σίγουρος για την καλύτερη υπεράσπιση των συμβατικών και νομίμων δικαιωμάτων του.

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει χειριστεί πλήθος υποθέσεων αποζημίωσης πελατείας, εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέων που ήταν είτε ενάγοντες είτε εναγόμενοι και διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση για να χειριστεί την υπόθεσή σας.