Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ  

Όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι δικηγόροι μας, ο διαθέτης μπορεί να αποκλείσει κάποιους από τους νόμιμους κληρονόμους τους. Όμως ο νόμος βάζει κάποιους φραγμούς ώστε ο διαθέτης να μην μπορεί να αποκληρώσει τους πιο στενούς τους συγγενείς χωρίς σπουδαίο και συγκεκριμένο λόγο ώστε να μην δημιουργούνται άδικες καταστάσεις.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν και να προασπιστούν τα δικαιώματά σας.  

 

Συγκεκριμένα:  

Οι  κατιόντες  και  οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο σύζυγος που  επιζεί,  οι  οποίοι  θα  είχαν  κληθεί  ως  εξ  αδιαθέτου κληρονόμοι,  έχουν  δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία.  Η νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας. 

 

Αν κάποιος μεριδούχος ολικά ή  μερικά  αποκληρώθηκε  νόμιμα  ή παραιτήθηκε  από  το  δικαίωμα  της  νόμιμης  μοίρα ή λόγω αναξιότητας εξέπεσε, το δικαίωμα της  νόμιμης  μοίρας  ασκούν  οι  μεριδούχοι  που έρχονται στη θέση του κατά τη σειρά της εξ αδιαθέτου διαδοχής. 

 

Αν  στο  μεριδούχο  έχει  καταλειφθεί  λιγότερο  από τη νόμιμη μοίρα, το δικαίωμά του υπάρχει για το μέρος που λείπει. 

 

Την αγωγή ασκούν ο μεριδούχος ή οι διάδοχοί του μόνο κατά  του δωρεοδόχου  ή  των  κληρονόμων  του,  για να ανατραπεί η δωρεά κατά το μέρος που λείπει από τη νόμιμη μοίρα.  Ο δωρεοδόχος μπορεί να αποφύγει την ανατροπή καταβάλλοντος το ισάξιο εκείνου που λείπει. 

 

Η  αγωγή  παραγράφεται  δύο  χρόνια   μετά   το   θάνατο   του κληρονομουμένου.