ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  

Πολλές φορές, η κληρονομιά περιλαμβάνει μόνο χρέη ή τα χρέη είναι μεγαλύτερα από το ενεργητικό της. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δικηγόροι του γραφείου μας θα σας συμβούλευαν να αποποιηθείτε την κληρονομιά και θα σας καθοδηγούσαν στο τι και πότε πρέπει να κάνετε ώστε να αποφύγετε να βρεθείτε υπόλογοι για τα χρέη του κληρονομούμενου.  

Συγκεκριμένα:  

Ο  κληρονόμος  μπορεί  να  αποποιηθεί  την  κληρονομία μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που  έμαθε  την  επαγωγή και το λόγο της. Στην επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης. 

 

Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία Κατοικία του στο  εξωτερικό ή  αν  ο  κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο  εξωτερικό, η προθεσμία είναι ενός έτους. 

Η  αποποίηση  γίνεται  με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου  της κληρονομίας. Για αποποίηση που γίνεται με  αντιπρόσωπο  απαιτείται ειδική Πληρεξουσιότητα με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

 

Η αποποίηση είναι άκυρη αν ο κληρονόμος έχει  ρητά  ή  σιωπηρά δηλώσει  ότι  αποδέχεται  την κληρονομία. Από τη σύνταξη απογραφής της κληρονομίας και μόνο δεν συνάγεται τέτοια δήλωση. 

 

Η  αποποίηση  είναι άκυρη, αν γίνει μετά την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση. Αν περάσει η προθεσμία,  η  κληρονομία  θεωρείται  ότι έχει γίνει αποδεκτή. 

 

Αν ο κληρονόμος αποποιηθεί  την  κληρονομία,  η  επαγωγή  προς εκείνον  που  αποποιήθηκε  θεωρείται  ότι δεν έγινε.  Η κληρονομία επάγεται σ` εκείνον που θα είχε κληθεί, αν εκείνος  που  αποποιήθηκε δεν  ζούσε  κατά  το  θάνατο  του  κληρονομουμένου. Η επαγωγή θεωρείται ότι  έγινε κατά το θάνατο του κληρονομουμένου. 

 

Η  αποδοχή  ή  η αποποίηση της κληρονομίας είναι αμετάκλητη. 

 

Η αποδοχή ή η αποποίηση που οφείλεται  σε  πλάνη  ή  απειλή  ή απάτη κρίνεται  σύμφωνα  με  τις,  διατάξεις για τις δικαιοπραξίες, η  αγωγή 

για την ακύρωσή τους παραγράφεται μετά ένα εξάμηνο.