ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν. 4808/2021

Στις 19 Ιουνίου του 2021 δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος για τα εργασιακά. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ο νόμος αναγνωρίζει πριν από όλα το δικαίωμα όλων των απασχολούμενων -ανεξάρτητα από το συμβατικό τους δεσμό και ανεξάρτητα εάν ανήκουν στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα- σε έναν εργασιακό χώρο απαλλαγμένο από τη βία και την παρενόχληση, οι οποίες συνιστούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γεγονός που επηρεάζει την ψυχική και σωματική υγεία, την αξιοπρέπεια, το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ αποτελούν απειλή και για το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον.

Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά σημεία του νέου νόμου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας.

 1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • Μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης
 • Ενημέρωση στο πλαίσιο της υγείας και ασφάλειας
 • Δημιουργία πολιτικών για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης
 • Πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 • Άδεια πατρότητας

14 εργάσιμες ημέρες

 • Γονική άδεια

Για την ανατροφή του παιδιού 4 μήνες μέχρι το παιδί να γίνει 8 ετών

 • Άδεια φροντιστή

5 ημέρες ανά έτος για φροντίδα συγγενικού προσώπου

 • Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας

1 ημέρα και ως 2 φορές ανά έτος για επείγοντα οικογενειακά ή ζητήματα υγείας

 • Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας

Δικαίωμα κάθε εργαζόμενου γονέα να ζητήσει ευέλικτη ρύθμιση εργασίας, όπως τηλεεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση.

 • Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

7 εργάσιμες ημέρες

 • Άδεια φροντίδας τέκνου

Η άδεια φροντίδας τέκνου επεκτείνεται και στον πατέρα εναλλακτικά(μειωμένο ωράριο εργασίας κλπ ).

 • Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

4 ημέρες ανά έτος

 • Άδεια γάμου

5 ημέρες

 • Άδεια προγεννητικών εξετάσεων
 • Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία
 • Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους

6 με 14 ημέρες ανά έτος

 • Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών

10 ημέρες ανά έτος

 • Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών

Μέχρι 30 ημέρες ανά έτος

 • Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

6 ημέρες

 

 1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας
 • Ανάπαυση εργαζομένων
 • Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής απασχόλησης
 • Αμοιβή υπέρβασης χρονικών ορίων εργασίας
 • Συμφωνία περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας
 • Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας αναψυχής
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας μετά την προμήνυση καταγγελίας
 • Προστασία από τις απολύσεις

 

 1. ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαίωμα αποσύνδεσης μετά την λήξη του ωραρίου εργασίας

 

 1. ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καθίσταται υποχρεωτική

Συνδέεται κατευθείαν με τις αρχές

Πρόστιμα αν δεν είναι ενεργή

Καταχώρηση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας, λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας που διαθέτουν, μπορούν να αναλάβουν την προάσπιση των εργασιακών σας δικαιωμάτων σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε εταιρικό επίπεδο την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τον νέο νόμο.