ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΛΟΓΩ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

Στην περίπτωση αυτή το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί μόνο εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς γιά περισσότερο από δύο (2) χρόνια.

Στην περίπτωση αυτή ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος. Δηλαδή ακόμα αν η αιτία του κλονισμού οφείλεται σε εσάς εφόσον έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια διάστασης μπορείτε να ζητήσετε διαζύγιο και είναι βέβαιο ότι θα το λάβετε. Με αυτόν τον τρόπο ο νομοθέτης θέλησε να δώσει μία πολιτισμένη και ρεαλιστική λύση στις περιπτώσεις που είναι βέβαιο ότι ο γάμος έχει διασπαστεί ανεπανόρθωτα αλλά ο άλλος σύζυγος δεν συμφωνεί στην έκδοση συναινετικού διαζυγίου.

Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής διαζυγίου και δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων.