ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ

Οι δικηγόροι διαζυγίων του γραφείου μας στην Γλυφάδα έχουν τεράστια εμπειρία και εξειδίκευση στα νομικά θέματα που προκύπτουν κατά την διαδικασία διαζυγίου όπως η συνεπιμέλεια ή επιμέλεια των ανήλικων τέκνων, τα θέματα διατροφής και τα θέματα επικοινωνίας των τέκνων με τον πατέρα ή την μητέρα τους, την ονοματοδοσία των τέκνων αλλά και στα προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας που πολλές φορές προκύπτουν.

Η εμπειρία και εξειδίκευση των δικηγόρων μας στα διαζύγια και στις οικογενειακές διαφορές, αποτυπώνεται και σε σειρά εμφανίσεων τους σε εκπομπές στην τηλεόραση για θέματα διαζυγίων και οικογενειακού δικαίου όπως και σε σειρά άρθρων σε νομικά και άλλα περιοδικά για θέματα οικογενειακού δικαίου. Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου θεωρείται ένας από τους καλύτερους δικηγόρους διαζυγίων και για αυτόν τον λόγο έχει κληθεί πολλές φορές σε εκπομπές σε τηλεοπτικά κανάλια αλλά και σε διάφορες εκδηλώσεις για να μιλήσει για θέματα συναινετικού διαζυγίου, το νέο νόμο για τη συνεπιμέλεια, τα διαζύγια στην εποχή του κορωνοϊού, αλλά και την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις συνεντεύξεις στην τηλεόραση εδώ: συνέντευξη του Στέφανου Οικονόμου για τους άκυρους γάμους

συνέντευξη στον ΣΚΑΙ για τα συναινετικά διαζύγια 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας στην Γλυφάδα έχουν αρθρογραφήσει σε νομικά και άλλα περιοδικά για θέματα που αφορούν τις δυσκολίες απόδειξης των αληθινών εισοδημάτων του υπόχρεου προς διατροφή όταν αυτός αποκρύπτει τα αληθινά του εισοδήματα, την βία κατά των γυναικών και άλλα θέματα οικογενειακού δικαίου.

Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι συγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στους καλύτερους δικηγόρους διαζυγίων.

Παρέχουμε παρακάτω ορισμένες πληροφορίες για τα πιο συνηθισμένα θέματα που προκύπτουν όταν ένα ζευγάρι βρίσκεται στα πρόθυρα διαζυγίου και για οτιδήποτε θελήσετε μην διστάσετε να κλείσετε ένα ραντεβού μαζί μας στο γραφείο μας στην Γλυφάδα στο Γλυφάδα στο τηλέφωνο 6980419200.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του ανηλίκου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

Η επιμέλεια του τέκνου είναι ένα κομμάτι μόνο της γονικής μέριμνας που αφορά τα ουσιώδη θέματα της καθημερινότητας ενός παιδιού.

Όσο το ζευγάρι μένει μαζί, τόσο η γονική μέριμνα όσο και η επιμέλεια ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς. Όταν όμως το ζευγάρι διακόψει την συμβίωση προκύπτουν πολλά προβλήματα.

Πρώτα από όλα με ποιόν θα μείνει το παιδί; Με την μητέρα ή τον πατέρα; Τι θα πληρώνει διατροφή για το παιδί ο γονιός; Σε ποιο σχολείο θα πάει το ανήλικο τέκνο;

Μετά την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου με το νέο νόμο για την συνεπιμέλεια, ο κανόνας είναι ότι και μετά την διακοπή της συμβίωσης ή μετά το διαζύγιο, την επιμέλεια του τέκνου συνεχίζουν και την ασκούν από κοινού και οι δύο γονείς ( συνεπιμέλεια ).

Όμως τα δικαστήρια έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν αυτή την καταρχήν ρύθμιση του νόμου και να δώσουν την αποκλειστική επιμέλεια σε έναν από τους γονείς ή να αποφασίσουν την χρονική κατανομή της επιμέλειας με εναλλασσόμενη κατοικία του τέκνου ή να διαχωρίσουν κάποιους τομείς της επιμέλειας και να αποφασίσουν ότι τα για τα θέματα υγείας και εκπαίδευσης οι γονείς θα έχουν συνεπιμέλεια και για ορισμένα άλλα θέματα η επιμέλεια θα ασκείται αποκλειστικά από τον ένα γονέα.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα της συνεπιμέλειας μπορείτε να επισκεφθείτε το εξειδικευμένο site μας για τα διαζύγια που αφορά το γραφείο μας στο Κολωνάκι: οικογενειακό δίκαιο – διαζύγιο στο γραφείο μας στο Κολωνάκι

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Μετά το νέο νόμο για την συνεπιμέλεια, όταν η μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου γονέα, όπως όταν πρόκειται για μετακόμιση σε άλλη πόλη, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΚΝΟ

Mε το νέο νόμο για τη συνεπιμέλεια, ο γονέας ο οποίος δεν διαμένει με το τέκνο έχει δικαίωμα επικοινωνίας ίσο με το 1/3 του συνολικού χρόνου. Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται και με σύγχρονές ηλεκτρονικές μορφές, όπως το Skype,  οι τηλεκλήσεις κλπ.

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

Ο  δικηγόρος διαζυγίων Στέφανος Οικονόμου στον ΣΚΑΙ

Ο δικηγόρος διαζυγίων Γλυφάδας, Στέφανος Οικονόμου στον ΣΚΑΙ για τα συναινετικά διαζύγια 

Οι δικηγόροι διαζυγίων Γλυφάδας του γραφείου μας παροτρύνουν πάντοτε τους πελάτες μας να επιδιώξουν την έκδοση συναινετικού διαζυγίου επειδή είναι ο λιγότερο τραυματικός τρόπος διαζυγίου, είναι γρήγορος και έχει μικρότερο κόστος.

Το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται με πράξη συμβολαιογράφου και πρέπει τα μέρη να συμφωνήσουν στα θέματα επιμέλειας των τέκνων, της διατροφής του και της επικοινωνίας.

Αν τα μέρη δεν συμφωνήσουν σε αυτά τα θέματα, τότε δεν μπορεί να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο και ο μόνος τρόπος λύσης του γάμου είναι το διαζύγιο με αντιδικία.

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ισχυρός κλονισμός του γάμου.

Τεκμήρια ισχυρού κλονισμού γιά την έκδοση διαζυγίου είναι: α) η διγαμία, β) η μοιχεία, γ) η εγκατάλειψη του ενάγοντος, δ) η επιβουλή της ζωής του ενάγοντος από τον εναγόμενο και ε) η άσκηση από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Στην περίπτωση αυτή το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί μόνο εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Ως εξειδικευμένοι δικηγόροι διαζυγίων έχουμε χειριστεί πολλές φορές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Η ενδοοικογενειακή βία περιλαμβάνει την άσκηση κάθε είδους βίας ή κακοποίησης (σωματικής, σεξουαλικής,  ψυχολογικής, συναισθηματικής) που ασκείται σε βάρος του θύματος. Προστατευόμενα πρόσωπα είναι οι σύζυγοι, οι γονείς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους, οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι δ΄ βαθμού, οι ανάδοχοι γονείς, οι δικαστικοί παραστάτες εφόσον συνοικούν, καθώς επίσης κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί με την οικογένεια. Επίσης προστατεύονται οι μόνιμοι σύντροφοι και τα τέκνα τους εφόσον αυτά συνοικούν, καθώς και οι τέως σύζυγοι.

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται από τις διατάξεις ειδικού νόμου (Ν. 3500/2006), στον οποίον ορίζεται ρητά ότι η άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται.

Ο δικηγόρος διαζυγίων Στέφανος Οικονόμου στην ΕΡΤ για την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας

 ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΤΕΚΝΟΥ

Όταν οι γονείς δεν συμφωνούν για το όνομα του τέκνου, τότε αποφασίζει για αυτό το Δικαστήριο.

Το θέμα της ονοματοδοσίας του τέκνου βρίσκεται στο σκληρό πυρήνα της γονικής μέριμνας αυτού και άρα δεν μπορεί να αποφασιστεί μονομερώς από τον γονέα που έχει την επιμέλεια αλλά και από τους δύο γονείς που κατά κανόνα έχουν και ασκούν την γονική μέριμνα αυτού ή αλλιώς με απόφαση δικαστηρίου.

ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Όσο διαρκεί ο γάμος, και τα δύο μέλη του ζευγαριού έχουν δικαίωμα διαμονής στην οικογενειακή στέγη, ανεξάρτητα σε ποιόν ανήκει αυτή.

Όταν όμως υπάρχουν σοβαροί λόγοι, όπως ενδοοικογενειακή βία ή μεγάλες εντάσεις, που είναι βλαπτικές για τα παιδιά, τότε οι δικηγόροι διαζυγίων του γραφείου μας, ζητούν από  το Δικαστήριο να διατάξει την μετοίκηση του υπαίτιου από το σπίτι, ακόμα και αν είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 1391 ΑΚ προβλέπεται ότι: < Αν  ο  σύζυγος διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία, η διατροφή, που του οφείλεται από τον  άλλο,  πληρώνεται  σε  χρήμα  και προκαταβάλλεται κάθε μήνα. Η  υποχρέωση  διατροφής της προηγούμενης παραγράφου παύει ή το ποσό της αυξάνεται ή μειώνεται, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις.>>

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο γάμος δεν έχει λυθεί ακόμα  αλλά ο ένας σύζυγος διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία δηλαδή για πταίσμα του άλλου συζύγου όπως παραδείγματος χάριν η ενδοοικογενειακή βία ή η μοιχεία ή η εγκατάλειψη της οικογενειακής στέγης. Σε αυτές τις περιπτώσεις και μέχρι τη λύση του γάμου, ο ανυπαίτιος σύζυγος δύναται να ζητήσει διατροφή από τον υπαίτιο.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Εκτός από τον γάμο, ο νομοθέτης προβλέπει και το «σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης», το οποίο συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου.

Το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης δίνει δικαιώματα παρόμοια με των συζύγων, ιδίως δικαιώματα κληρονομικά και συμμετοχής στα αποκτήματα.

Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται πολύ πιο εύκολα από τον γάμο αφού αρκεί μία μονομερής συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Ως δικηγόροι διαζυγίων, έχουμε χειριστεί πολλές περιπτώσεις που ο ένας από τους δύο συζύγους έχει περιουσιακές απαιτήσεις μετά την λύση του γάμου. Σύμφωνα με το νόμο, αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης, το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή.

Ειδικότερα, για το στοιχείο της αυξήσεως λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσιακής καταστάσεως του υπόχρεου, ώστε, από τη σύγκριση της περιουσιακής καταστάσεως στο χρονικό σημείο της τελέσεως του γάμου (αρχική περιουσία) με την υπάρχουσα στο χρονικό σημείο που γεννάται η αξίωση (τελική περιουσία), πρέπει να προκύπτει αύξηση.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι προϋπόθεση είναι να αποδείξει ο ενάγων ότι συνεισέφερε στην αύξηση της περιουσίας του συζύγου με οποιονδήποτε τρόπο.

Μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται όταν υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί και ο γάμος έχει κρατήσει πολλά χρόνια, οπότε είναι πολύ δύσκολο να αποδείξει η συνεισφορά του κάθε συζύγου στην απόκτηση της περιουσίας.