Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

Η έκδοση διαζυγίου σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συμφωνεί μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αντιδικίας στα δικαστήρια. Σε αυτή την περίπτωση η επιλογή δικηγόρου με εμπειρία σε τέτοιες υποθέσεις καθώς και καλή επικοινωνία μαζί σας είναι απαραίτητο στοιχείο γιά να πετύχετε τον σκοπό σας και να αισθανθείτε ασφαλής κατά τη διάρκεια μιάς διαδικασίας η οποία συνήθως είναι ψυχοφθόρα. Γιά οποιαδήποτε επικοινωνία μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 7231630 ή να μας στείλετε e-mail στο lawofeco@otenet.gr

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε και το εξειδικευμένο site μας : www.δικηγοροσδιαζυγιων.gr

Όταν δεν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων, ο νόμος έχει θεσπίσει ως λόγο διαζυγίου (που μπορεί δηλαδή να επικαλεστεί ο ένας εκ των συζύγων με την έγερση αγωγής κατά του άλλου) τον ισχυρό κλονισμό, δηλαδή την καταστροφή της διάθεσης του ενός ή και των δύο συζύγων να εξακολουθήσουν να συντηρούν τη συζυγική-οικογενειακή σχέση που τους συνδέει, λόγω γεγονότων ή καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί από την πλευρά του ενός ή και των δύο συζύγων και που κατέληξαν να τους αποξενώσουν ψυχικά τόσο, ώστε να είναι ανέφικτη γι’ αυτούς η τήρηση στο μέλλον των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το γάμο.

Προυποθέσεις:

α) Κλονιστικό γεγονός που να αφορά τον εναγόμενο σύζυγο ή και τους δύο συζύγους (π.χ. παραβάσεις υποχρέωσης για συμβίωση ή/και συζυγικής πίστης, του οφειλόμενου σεβασμού, προσβολές τιμής και αξιοπρέπειας, οι συνεχείς σκηνές ζηλοτυπίας κλπ)

β) το γεγονός αυτό να κλόνισε ισχυρά την έγγαμη σχέση

γ) ο κλονισμός να κατέστησε στη συνέχεια αφόρητη την εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης.

Επίσης ο νόμος θεσπίζει πέντε μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού (υπό την έννοια ότι ο εναγόμενος μπορεί να ισχυριστεί και αποδείξει το αντίθετο, ήτοι ότι παραταύτα δεν επήλθε ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης).

Ειδικότερα, τα μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού είναι: α) η διγαμία, β) η μοιχεία, γ) η εγκατάλειψη του ενάγοντος, δ) η επιβουλή της ζωής του ενάγοντος από τον εναγόμενο και ε) η άσκηση από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος.