+30 210 72 31 630
Τηλ.
info@elo.gr
Email
ΚΟΛΩΝΑΚΙ: Ομήρου 21
ΓΛΥΦΑΔΑ: Λαζαράκη 27

stefanos oikonomou
stefanos oikonomou

ΔΙΑΘΗΚΗ – ΣΥΝΤΑΞΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Η ύπαρξη ή μη διαθήκης έχει κεντρική σημασία σε όλα τα κληρονομικά θέματα όπως θα σας πουν οι δικηγόροι μας. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ο κληρονομούμενος μπορεί να εγκαταστήσει κληρονόμο με μονομερή  διάταξη αιτία θανάτου (διαθήκη, διάταξη τελευταίας βούλησης). Ο κληρονομούμενος μπορεί επίσης με διαθήκη, χωρίς να εγκαταστήσει σ` αυτήν  κληρονόμο, να αποκλείσει από την εξ αδιαθέτου διαδοχή ορισμένο συγγενή  ή το σύζυγο, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη νόμιμη μοίρα.

Ο  κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να προσπορίσει σε κάποιον  περιουσιακή ωφέλεια, χωρίς να τον εγκαταστήσει κληρονόμο (κληροδοσία).

Η διαθήκη συντάσσεται μόνο  αυτοπροσώπως  και  μόνο  κατά  τις  διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο. Η διαθήκη μπορεί να είναι ιδιόγραφη, μυστική ή δημόσια. ΄

Οι δικηγόροι μας μπορούν να αναλάβουν την διαδικασία της κήρυξης της διαθήκης κυρίας ενώπιον  δικαστηρίου   οπότε η διαθήκη δημοσιεύεται και κηρύσσεται κυρία.  Απαραίτητο είναι να προσάγουμε τρεις  μάρτυρες, οι οποίοι μαρτυρούν ενόρκως για τη γνησιότητα της  γραφής  ή  της  υπογραφής  του διαθέτη.  Το δικαστήριο αφού ακούσει τους μάρτυρες  μπορεί κατά τη δημοσίευση  της  ιδιόγραφης  διαθήκης  να  την  κηρύξει επιπλέον κύρια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Οι νέες βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό Οι νέες ρυθμίσεις αίρουν...

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Μετά τις νέες αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για...

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον...