ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η αγορά ενός ακινήτου απαιτεί τα εξής:

Νομικό έλεγχο των τίτλων του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο ώστε να βεβαιωθεί ο αγοραστής ότι το ακίνητο έχει ορθή σειρά τίτλων και δεν έχει βάρη.

Έλεγχο των όρων δόμησης του ακινήτου αν πρόκειται για οικόπεδο.

Σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβίβασης και μεταγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο ή/και στο κτηματολόγιο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στην Ελλάδα ισχύει το Π.Δ. 34/1995 σχετικά με την προστασία των επαγγελματικών μισθώσεων.

Οι επαγγελματικές μισθώσεις ακόμα και αν συναφθούν για μικρότερο χρονικό διάστημα ισχύουν για 12 έτη. Μετά την πάροδο αυτών των 12 ετών ο εκμισθωτής του ακινήτου υποχρεούται να αποζημιώσει τον μισθωτή αλλιώς η μίσθωση παρατείνεται για 4 ακόμα έτη.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το γραφείο μας έχει διεκπεραιώσει πλήθος υποθέσεων σχετικά με ακίνητα τόσο κατασκευαστικών εταιρειών και εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων όσο και ιδιωτών.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

  • Χρηματοδότηση σχεδίων αγοράς και αξιοποίησης εκτάσεων και κτιρίων
  • Αγοραπωλησίες ακινήτων
  • Επαγγελματικές Μισθώσεις
  • Διαχείριση ακινήτων αλλοδαπών στην Ελλάδα, μίσθωσή τους, είσπραξη μισθωμάτων κλπ
  • Sale and lease back
  • Leasing ακινήτων
  • Συμβάσεις εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων.
  • Συμβάσεις ανάπλασης τουριστικών ακινήτων.
  • Εργολαβικές συμβάσεις ανέγερσης κτιρίων.