ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι μας, έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή στην δυσάρεστη θέση να αγοράσουμε ένα ελαττωματικό προϊόν.
Παραδειγματος χάριν ένα ψυγείο που δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ή ένα <<τσάι αδυνατίσματος >> που δεν αδυνατίζει τίποτα άλλο παρά τσέπη μας…..

Έχει δικαίωμα ο καθένας να μας πουλάει <<φύκια για μεταξωτές κορδέλλες >>;

Και αν όχι τι δικαιώματα έχουμε εμείς στην περίπτωση που
αποδειχθεί ότι το προιόν δεν έχει τις ιδιότητες που θα πρεπε ή είναι ελαττωματικό;

Πρώτα από όλα, σύμφωνα με το νόμο ( αρ. 534 ΑΚ ) « ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα»

Θεωρείται ότι ο πωλητής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, αν το πράγμα που παραδίδει στον αγοραστή δεν ανταποκρίνεται στην σύμβαση και ιδίως:
1. Δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή ή στο δείγμα ή υπόδειγμα που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον αγοραστή,
2. Δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης και ιδιαίτερα για τη συμφωνημένη με το σκοπό αυτόν ειδική χρήση,
3. Δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας,
4. Δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του, στο πλαίσιο ιδίως της σχετικής διαφήμισης ή της επισήμανσης.

Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή όταν το προιόν δεν έχει τις ιδιότητες που έχουν συμφωνηθεί ή αναμένονται ή έχει ελαττώματα ο αγοραστής δικαιούται κατ΄επιλογήν να ασκήσει τα κάτωθι δικαιώματα:

1/. Να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του, την διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες

2/ να μειώσει το τίμημα

3/. Να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, δηλαδή να επιστρέψει το προιόν και να πάρει πίσω τα χρήματά του εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Όμως προσοχή, όλα τα παραπάνω δικαιώματα του αγοραστή παραγράφονται εντός δύο (2) ετών για κινητά πράγματα και εντός πέντε (5) ετών για ακίνητα και η προθεσμία ξεκινά από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή.

Σε επόμενες ενημερώσεις θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και ειδικότερα για τις περιπτώσεις που αγοράζουμε κάτι μέσω telemarketing καθώς και για τις ευθύνες του παραγωγού του προιόντος.