ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το γραφείο μας εδρεύει στην Γλυφάδα και υποστηρίζει νομικά την ίδρυση επιχειρήσεων πάσης μορφής.

Ένας νέος επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα μπορεί να ιδρύσει έναν από τους από τους ακόλουθους βασικούς τύπους επιχειρήσεων :

( Πατήστε σε όποιο είδος εταιρίας σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες )

 

Ατομική επιχείρηση:

Εταιρική επιχείρηση, ήτοι:

Α) Προσωπική εταιρεία:

α) Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.)

β) Ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)

γ) Αφανής Εταιρεία (ή Συμμετοχική)

 

Β) Κεφαλαιουχικές εταιρείες:

α) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

β) Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

γ) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ):