ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας έχουν ασχοληθεί εκτενώς με το δίκαιο των εμπορικών εταιριών τόσο με απλά θέματα όπως η ίδρυση μίας εταιρίας όσο και με περίπλοκα θέματα που προκύπτουν όταν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των εταίρων ή δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση ή η μειοψηφία θεωρεί ότι οι αποφάσεις της πλειοψηφίας δεν είναι νόμιμες ή είναι ενάντια στα συμφέροντα της εταιρίας ή των εταίρων.

Παρότι οι περισσότερες μικρές και μεσαίες εταιρίες στην Ελλάδα είναι οικογενειακές οι εταιρικές διαφορές δεν είναι σπάνιες. Πολλές φορές η διοίκηση της εταιρίας διοικεί την εταιρία με αδιαφάνεια ή αποκρύπτοντας έσοδα ή ακόμα και περνώντας προσωπικές τους δαπάνες ως δαπάνες της εταιρίας με αποτέλεσμα οι μειοψηφούντες εταίροι να βλάπτονται.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας υποστηρίξουν νομικά σε αυτές τις εταιρικές διαφορές και να σας καθοδηγήσουν ώστε να τις λύσετε αν είναι δυνατόν εξωδικαστικά ή αν αυτό δεν είναι εφικτό μέσω της δικαστικής οδού.

Οι δικηγόροι μας έχουν ασχοληθεί με καταγγελίες εταιρίας, με αντικατάσταση της διοίκησης αυτής, με εταιρικές αγωγές, με ασφαλιστικά μέτρα για την λογοδοσία των διαχειριστών, με ακύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας καθώς και με πολλές άλλες διαφορές που μπορούν να προκύψουν.

Μπορούμε επίσης να αναλάβουμε την εκπροσώπησή σας στα Διοικητικά Συμβούλια, να ασκήσουμε εταιρική αγωγή, να ζητήσουμε λογοδοσία από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις ενέργειές του καθώς και διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο.