ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ GOLDEN VISA

Το ελληνικό πρόγραμμα χορήγησης μόνιμης άδειας παραμονής σε ξένους επενδυτές που αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ προσπαθεί να διευρύνει η κυβέρνηση με σκοπό την περαιτέρω εισροή κεφαλαίων στη χώρα μας.

Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες σας ενημερώνουν ότι με Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή στις 07/03/2019 έρχονται δραστικές αλλαγές στο κομμάτι της ελληνικής χρυσής βίζας.

Από τα μέσα Ιουνίου λοιπόν η χρυσή βίζα θα αποκτάται πλέον και με άλλες μορφές επενδύσεων πέραν της αγοράς ακινήτου και συγκεκριμένα:

  • Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.
  • Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
  • Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών για απόκτηση μεραδιών, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.
  • Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια λήξης κατά το χρόνο αγοράς τρία τουλάχιστον έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα.
  • Προθεσμιακή κατάθεση ύψους 400.000 ευρώ ελάχιστον, σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.
  • Αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα αξίας κτήσης 800.000 ευρώ τουλάχιστον.
  • Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης 4000 ευρώ τουλάχιστον σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναμένεται λοιπόν να ψηφισθεί και να αποδειχθεί στην πράξη πόσο αποτελεσματικό θα είναι και κατά πόσο θα προσελκύσει νέους επενδυτές στη χώρα μας.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας που ασχολούνται με την έκδοση golden visa μπορούν να σας ενημερώσουν σχετικά και να προβούν στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.