ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

Δυστυχώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ένας ασθενής παθαίνει βλάβη της υγείας του ή επέρχεται ο θάνατος συνεπεία της αμέλειας ενός ιατρού ή ενός νοσηλευτικού ιδρύματος κατά την εκτέλεση των ιατρικών πράξεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για ιατρική αμέλεια που έχει ως συνέπεια την βλάβη της υγείας ή ακόμα και το χάσιμο της ζωής του ασθενούς.

Οι υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, τόσο ως προς το ποινικό τους σκέλος όσο και ως προς το αστικό δηλαδή την αγωγή αποζημίωσης του ασθενούς ή των συγγενών του κατά του ιατρού, του νοσοκομείου ή και νοσηλευτών είναι υποθέσεις που απαιτούν χειρισμό από δικηγόρο εξειδικευμένο σε θέματα ιατρικής αμέλειας που να μπορεί να κατανοήσει και περίπλοκα ιατρικά θέματα.

Η δικηγορική μας εταιρεία «Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες» έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοια θέματα, λόγω της συνεργασίας της με ασφαλιστικές εταιρίες που έχει αντιμετωπίσει πληθώρα τέτοιων θεμάτων αλλά και λόγω της συνεργασίας της με φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και με εταιρίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων από την οποία έχουμε αποκτήσει ιδιαίτερη εξοικείωση και κατανόηση των ιατρικών και φαρμακευτικών θεμάτων.

Όπου είναι απαραίτητο συνεργαζόμαστε και με εξειδικευμένους ιατροδικαστές οι οποίοι εκπονούν πραγματογνωμοσύνη για την αιτία της σωματικής βλάβης και την ζημία του ασθενούς.

Οι δικηγόροι μας έχουν εκπροσωπήσει πολλούς ασθενείς που υπέστησαν βλάβη της υγείας του αλλά και ιατρούς που αντιμετώπισαν κατηγορίες για σωματική βλάβη ή ακόμα και ανθρωποκτονία λόγω ιατρικής αμέλειας, φαρμακευτικές εταιρίες με ποινικές ευθύνες, καθώς και συγγενείς ασθενών με αξιώσεις κατά των προαναφερόμενων, κατέχοντας έτσι τις γνώσεις και την εμπειρία για να κατανοήσουμε τα ιατρικά θέματα και να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να δικαιωθούν.

Η αποζημίωση που μπορεί να ζητήσει ένας ασθενής που είναι θύμα ιατρικής αμέλειας περιλαμβάνει όχι μόνο τα νοσήλια αλλά και την αναγκαία πρόσληψη αποκλειστικής νοσοκόμας ή φυσιοθεραπευτή, την απώλεια εισοδήματος αν δεν μπορεί να εργαστεί καθώς και την κάλυψη της ηθικής βλάβης που υπέστη ο ασθενής από την ταλαιπωρία του.

Ευθύνη ιατρού για ιατρική αμέλεια, υπάρχει στις περιπτώσεις εκείνες που η βλάβη της υγείας του ασθενούς οφείλεται σε παράβαση από τον ιατρό των κοινώς αναγνωρισμένων κανόνων της ιατρικής επιστήμης και που η ενέργειά του δεν ήταν σύμφωνη με το αντικειμενικώς επιβαλλόμενο καθήκον επιμέλειας.

Σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό της αποζημίωσης από ιατρική αμέλεια και ευθύνη παίζει και η τυχόν συνδρομή ζημίας από οικείο πταίσμα δηλαδή από λάθος του ίδιου του ασθενούς.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε σε μία υπόθεση ότι η κατάσταση της υγείας του παθόντος, οφείλεται  και σε συνυπαιτιότητά του, καθόσον αυτός αρνήθηκε να υποβληθεί αμέσως σε επανεγχείρησή του, μετά την πρώτη χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία του προκλήθηκε η  σωματική βλάβη, όπως του πρότεινε ο πρώτος των εναγόντων, νευροχειρουργός  που τον εξέτασε με πρωτοβουλία του δεύτερου  των εναγόντων  και διέγνωσε την δυσχερή κατάσταση της υγείας του, άρνηση, που είχε δυσμενείς συνέπειες στην ανάταξη της σωματικής του βλάβης, καθόσον η δεύτερη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε, λόγω της ως άνω αρνήσεώς του και της εμμονής του να τον διαβεβαιώσει ότι με τη νέα επέμβαση θα αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα της υγείας του, διαβεβαίωση που δεν ήταν σε θέση να του παράσχουν οι θεράποντες ιατροί του, με καθυστέρηση μεγαλύτερη των δώδεκα (12) ωρών και αφού προηγήθηκε  επιστημονικό συμβούλιο , χρόνος που είναι σημαντικός και λειτούργησε σε βάρος της αποκατάστασης της  σωματικής βλάβης, με συνέπεια την ελάχιστη βελτίωση της κινητικότητάς του, ενώ αν η επανεγχείρηση γινόταν αμέσως, κατά τους κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, η βελτίωση της κατάστασης της υγείας του σαφώς θα ήταν καλύτερη, οι συνέπειες δε ηπιότερες και η περιουσιακή του ζημία μικρότερη.

Το έγκλημα της ανθρωποκτονίας λόγω ιατρικής αμέλειας  καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις θανάτου νεογνού. Το τελευταίο συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 303 ΠΚ περί παιδοκτονίας, η οποία μπορεί να διαπραχθεί και κατά τον τοκετό.

Συνεπώς και πριν την ολοκλήρωση του τοκετού αλλά πάντως μετά την έναρξη αυτού υφίσταται «τέκνο», άνθρωπος, οπότε μπορεί να τελεσθεί ανθρωποκτονία.

Με βάση τα παραπάνω ο Άρειος Πάγος αναγνώρισε  ποινική ευθύνη του ιατρού με την ιδιότητα του μαιευτήρα – γυναικολόγου για ιατρική αμέλεια όταν ο θάνατος του νεογνού προήλθε από περιγεννητική ασφυξία.  Η μη συνεχής και επισταμένη παρακολούθηση της εγκύου και η μη άμεση υποβολή της σε καισαρική τομή όταν η καρδιοτοκογραφική καταγραφή παρουσίασε όψιμες επιβραδύνσεις ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στην κατάφαση της ποινικής ευθύνης του ιατρού.

Αν έχετε πέσει θύμα ιατρικής αμέλειας ή αν ήσαστε επαγγελματίας υγείας που έχετε άδικα κατηγορηθεί για ιατρική αμέλεια , ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου,  έχοντας χειριστεί πολλές από τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, μπορεί να σας καθοδηγήσει και με αποτελεσματικότητα, είτε βρίσκεστε στη μεριά του κατηγορούμενου είτε της πολιτικής αγωγής.