+30 210 72 31 630
Τηλ.
info@elo.gr
Email
ΚΟΛΩΝΑΚΙ: Ομήρου 21
ΓΛΥΦΑΔΑ: Λαζαράκη 27

stefanos oikonomou
stefanos oikonomou

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

Πολλές φορές απαιτείται να εκδοθεί κληρονομητήριο δηλαδή ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη,  ύστερα   από   αίτηση   του κληρονόμου σχετικά με το κληρονομικό του δικαίωμα και για τη μερίδα που του αναλογεί.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας με την εμπειρία τους σε κληρονομικά θέματα θα σας συμβουλεύσουν πότε αυτό απαιτείται. Η χρησιμότητα του κληρονομητηρίου έγκειται στο ότι κάθε δικαιοπραξία αυτού που αναγράφεται στο κληρονομητήριο  ως κληρονόμος  με  τρίτον ή του τρίτου έναντι του κληρονόμου αυτού ισχύει υπέρ του τρίτου ως ισχυρή ακόμα και αν εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι ο κληρονόμος δεν ήταν πράγματι κληρονόμος.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας θα σας συμβούλευαν στην περίπτωση που πρόκειται να αγοράσετε ακίνητο ή άλλη περιουσιακό στοιχείο που κάποιος το απέκτησε από κληρονομιά, να ζητήσετε από τον κληρονόμο την έκδοση κληρονομητηρίου ώστε να είσαστε κατοχυρωμένοι για κάθε περίπτωση.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να αναλάβουν την έκδοση κληρονομητηρίου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Οι νέες βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό Οι νέες ρυθμίσεις αίρουν...

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Μετά τις νέες αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για...

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον...