+30 210 72 31 630
Τηλ.
info@elo.gr
Email
ΚΟΛΩΝΑΚΙ: Ομήρου 21
ΓΛΥΦΑΔΑ: Λαζαράκη 27

stefanos oikonomou
stefanos oikonomou

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗ

Στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος δεν αφήσει διαθήκη, οι κληρονόμοι του καλούνται στην κληρονομία ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που είχαν με τον διαθέτη. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, οι συγγενείς χωρίζονται σε τάξεις και ανάλογα με την τάξη στην οποία ανήκουν κληρονομούν τον θανόντα, αποκλείοντας οι κοντινότεροι συγγενείς τους μακρινότερους.   Συγκεκριμένα όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι έμπειροι σε κληρονομικά θέματα δικηγόροι μας, οι τάξεις που προβλέπει ο νόμος είναι οι εξής:

Πρώτη τάξη: Ως  κληρονόμοι  εξ  αδιαθέτου  στην  πρώτη  τάξη  καλούνται οι κατιόντες του κληρονομουμένου.  Ο πλησιέστερος  απ`  αυτούς  αποκλείει τον απώτερο της ίδιας ρίζας. Στη  θέση κατιόντος που δεν ζεί κατά την επαγωγή υπεισέρχονται  οι κατιόντες  που  μέσω  αυτού  συνδέονται  με   συγγένεια   με   τον κληρονομούμενο (διαδοχή κατά ρίζες). Τα τέκνα κληρονομούν κατ` ισομοιρία.

Δεύτερη τάξη: Στη δεύτερη τάξη καλούνται μαζί οι γονείς του κληρονομουμένου,  οι

αδελφοί, καθώς και τέκνα και έγγονοι αδελφών που έχουν πεθάνει πριν απ`  αυτόν. Οι γονείς και οι αδελφοί κληρονομούν κατ` ισομοιρία και τα τέκνα  ή  οι  έγγονοι  αδελφών  που  έχουν  πεθάνει   πριν   από   τον κληρονομούμενο   κληρονομούν   κατά   ρίζες.   Τα  τέκνα  αδελφού  του κληρονομουμένοι που  έχει  πεθάνει  πριν  απ`  αυτόν  αποκλείουν  τους εγγόνους της ίδιας ρίζας.

Ετεροθαλείς αδελφοί

Ετεροθαλείς αδελφοί, αν συντρέχουν με γονείς ή με αμφιθαλείς ή  με τέκνα  ή  εγγόνους αμφιθαλών αδελφών, παίρνουν το μισό της μερίδας  που ανήκει στους αμφιθαλείς.  Το μισό επίσης παίρνουν και τα  τέκνα  ή  οι έγγονοι  ετεροθαλών  αδελφών  που  έχουν  πεθάνει  πριν  από  τον κληρονομούμενο.

Τρίτη τάξη: Στην τρίτη τάξη καλούνται οι παππούδες και  οι  γιαγιάδες  του κληρονομουμένου και από τους κατιόντες τους τα τέκνα και οι έγγονοι.

Αν  κατά την επαγωγή ζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και των  δύο γραμμών, κληρονομούν μόνο  αυτοί  κατ`  ισομοιρία.   Αν  κατά  την επαγωγή  δεν  ζεί  ο  παππούς  ή η γιαγιά από την πατρική ή τη μητρική γραμμή, στη θέση εκείνου που έχει πεθάνει υπεισέρχονται τα  τέκνα  και οι  εγγονοί του. Αν δεν υπάρχουν τέκνα και έγγονοι, η μερίδα αυτού που έχει πεθάνει περιέρχεται στον παππού ή τη γιαγιά,  της  ίδιας  γραμμής και,  αν  δεν  υπάρχει, στα τέκνα και στους εγγονούς του.  Αν κατά την επαγωγή δεν ζούν ο παππούς και η γιαγιά, είτε από την πατρική είτε από τη μητρική γραμμή και δεν υπάρχουν τέκνα και έγγονοι αυτών  που  έχουν πεθάνει,  κληρονομούν  μόνο  ο  παππούς  ή  η γιαγιά ή τα τέκνα και οι έγγονοί τους από την άλλη γραμμή. Τα  τέκνα  κληρονομούν  κατ`  ισομοιρία  κι  αποκλείουν   τους εγγόνους της ίδιας ρίζας. Οι έγγονοι κληρονομούν κατά ρίζες.

Τέταρτη τάξη: Στην   τέταρτη   τάξη   καλούνται   οι   προπαππούδες  και  οι προγιαγιάδες του κληρονομουμένου.

Ο σύζυγος που επιζεί: Εκείνος από τους συζύγους που επιζεί καλείται,  ως  κληρονόμος  εξ αδιαθέτου,  με  τους συγγενείς της  πρώτης  τάξης  στο  τέταρτο και με τους συγγενείς των άλλων τάξεων στο μισό  της  κληρονομίας.   Επιπλέον παίρνει ως εξαίρετο, ανεξάρτητα από την τάξη με την οποία καλείται, τα έπιπλα,  σκεύη,  ενδύματα  και  άλλα τέτοια οικιακά αντικείμενα που τα χρησιμοποιούσαν είτε μόνος εκείνος που επιζεί είτε και οι δύο σύζυγοι. Αν όμως υπάρχουν τέκνα του συζύγου που πέθανε,  λαμβάνονται  υπόψη  οι ανάγκες  και  αυτών,  εφόσον  το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις για λόγους επιείκειας.

Πέμπτη τάξη:   Αν δεν υπάρχουν συγγενείς της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης  και της τέταρτης τάξης, ο σύζυγος που επιζεί καλείται ως εξ  αδιαθέτου κληρονόμος σε ολόκληρη την κληρονομία.

Αποκλεισμός συζύγου: Το  κληρονομικό  δικαίωμα,  καθώς και το δικαίωμα στο εξαίρετο  του συζύγου που επιζεί αποκλείονται,  αν  ο  κληρονομούμενος,  έχοντας βάσιμο  λόγο  διαζυγίου,  είχε  ασκήσει  την  αγωγή διαζυγίου κατά του συζύγου του.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Οι νέες βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό Οι νέες ρυθμίσεις αίρουν...

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Μετά τις νέες αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για...

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον...