ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει από τα πρώτα χρόνια της δικηγορίας του ασχοληθεί με κληρονομικά θέματα από τα πιο απλά ως τα πιο περίπλοκα.

Οι δικηγόροι μας μπορούν επίσης να σας συμβουλεύσουν πως να τακτοποιήσετε τα κληρονομικά σας θέματα προληπτικά ώστε να μην αφήσετε προβλήματα και φόρους στα παιδιά σας. Αναφέρουμε παρακάτω ορισμένα συνηθισμένα κληρονομικά θέματα που ανακύπτουν.

Αποποίηση κληρονομιάς

Το δικαίωμα της αποποίησης της κληρονομίας είναι πολύ χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου η κληρονομιά βαρύνεται με χρέη και θα ήταν ιδιαιτέρως ασύμφορη η αποδοχή της για τον κληρονόμο.

Ο  κληρονόμος  μπορεί  να  αποποιηθεί  την  κληρονομία μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που  έμαθε  την  επαγωγή και το λόγο της. Η  αποποίηση  γίνεται  με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου  της κληρονομίας. Όταν όμως ο κληρονόμος είναι ανήλικος τότε χρειάζεται άδεια δικαστηρίου. Οι δικηγόροι μας μπορούν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση στο δικαστήριο για άδεια αποποίησης ανηλίκου.

Τρόπος σύνταξης διαθήκης και προβλήματα στην ερμηνεία της.

Η διαθήκη μπορεί να είναι ιδιόγραφη, μυστική ή δημόσια. ΄Οι δικηγόροι μας, με την εμπειρία τους σε κληρονομικά θέματα, μπορούν να σας συμβουλεύσουν για το ποιος τρόπος είναι ο καλύτερος για την περίπτωσή σας, να σας βοηθήσουν με την σύνταξη αυτής ώστε να είναι έγκυρη και απρόσβλητη και να αναλάβουν την διαδικασία της εγχείρισής της στον συμβολαιογράφο ή την φύλαξή της.

Οι δικηγόροι μας μπορούν να αναλάβουν την διαδικασία της κήρυξης της διαθήκης κυρίας ενώπιον  δικαστηρίου   οπότε η διαθήκη δημοσιεύεται και κηρύσσεται κυρία.

Οι δικηγόροι μας έχουν έρθει αρκετές φορές αντιμέτωποι με διατάξεις της διαθήκης που είναι ασαφείς ή ακόμα και αδύνατον να εκτελεσθούν επειδή ο διαθέτης δεν εκφράστηκε σαφώς στην διαθήκη ή επειδή η βούλησή του όπως αποτυπώθηκε στην διαθήκη δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθεί για πραγματικούς και νομικούς λόγους και αυτό είναι ένα από τα δυσκολότερα κληρονομικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι αλλά και τα δικαστήρια. Οι δικηγόροι μας μπορούν να επιλύσουν τέτοια δύσκολα κληρονομικά θέματα και να σας δώσουν την καλύτερη λύση.

Νόμιμη μοίρα – Αποκλήρωση κληρονόμου

Η προστασία της νόμιμης μοίρας, είναι ένα θέμα που ανακύπτει συχνά στην περίπτωση που ο διαθέτης αποκληρώνει κάποιον κληρονόμο του, ή η περιουσία που του αφήνει είναι μικρότερη από αυτήν που δικαιούται.

Τα παιδιά, οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο σύζυγος που επιζεί έχουν δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία. Η νόμιμη μοίρα είναι το μισό από ότι θα ελάμβαναν αν ο διαθέτης δεν είχε αφήσει διαθήκη.

Είναι δυστυχώς αρκετές οι περιπτώσεις που ηλικιωμένοι άνθρωποι άφησαν όλη την περιουσία τους σε αυτούς που είχαν επαφές ή και τους φρόντισαν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, όπως μία οικιακή βοηθό ξεχνώντας τα παιδιά τους.

Σε αυτή την περίπτωση ο νόμιμος δικαιούχος έχει δικαίωμα συμπλήρωσης της νόμιμης μοίρας που δικαιούται από την περιουσία που άφησε σε άλλους ο διαθέτης.

Σύμφωνα με το νόμο, κάθε δωρεά εν ζωή του κληρονομούμενου, μπορεί να ανατραπεί εφόσον η κληρονομία που υπάρχει κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα. Σε αυτή την περίπτωση οι δικηγόροι μας μπορούν να ασκήσουν την σχετική αγωγή μέμψης αστόργου δωρεάς.

Ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το δικαίωμα του διαθέτη να αποκληρώσει τον ή την σύζυγο του, αν κατά το χρόνο του θανάτου είχε δικαίωμα να ασκήσει αγωγή διαζυγίου για βάσιμο λόγο αναγόμενο σε υπαιτιότητα του συζύγου του.

Κληρονομητήριο

Πολλές φορές απαιτείται να εκδοθεί κληρονομητήριο δηλαδή ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη και πιστοποιεί τον αληθινό κληρονόμο με βέβαιο τρόπο.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας θα σας συμβούλευαν στην περίπτωση που πρόκειται να αγοράσετε ακίνητο ή άλλη περιουσιακό στοιχείο που κάποιος το απέκτησε από κληρονομιά, να ζητήσετε από τον κληρονόμο την έκδοση κληρονομητηρίου ώστε να είσαστε κατοχυρωμένοι για κάθε περίπτωση.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να αναλάβουν την έκδοση κληρονομητηρίου.

Ευεργέτημα της απογραφής

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο κληρονόμο αντί να αποποιηθεί μία κληρονομία που έχει χρέη, να την αποδεχτεί με το ευεργέτημα της απογραφής. Η διαδικασία είναι αρκετά περίπλοκη και απαιτείται η βοήθεια και συμβουλή ενός εξειδικευμένου δικηγόρου σε κληρονομικά θέματα.

Το δικηγορικό μας γραφείο με τους εξειδικευμένους σε κληρονομικά θέματα δικηγόρους του μπορεί να σας συμβουλεύσει αν είναι προς το συμφέρον σας η αποποίηση της κληρονομίας ή η αποδοχή αυτής με το ευεργέτημα της απογραφής και να αναλάβει όλες τις σχετικές νομικές διαδικασίες.

Αν σας απασχολούν κληρονομικά θέματα είτε απλά είτε περίπλοκα επικοινωνήστε με τους δικηγόρους του γραφείου μας για να τους συμβουλευτείτε.