ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Κώδικας δεοντολογίας συνταγογραφημένων φαρμάκων . Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο PDF .

Κώδικας δεοντολογίας μη συνταγογραφημένων φαρμάκων . Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο PDF .