ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει αγγίξει όλες τις χώρες του πλανήτη και οι επιπτώσεις της σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο είναι οδυνηρές. Εν όψει αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης, ανακύπτουν συνεχώς νομικά ζητήματα που απασχολούν πολύ κόσμο. Ένα από αυτά είναι το κατά πόσο μπορεί η παρούσα συγκυρία του κορωνοϊού να δικαιολογήσει την μείωση του μισθώματος – ενοικίου είτε πρόκειται για εμπορική μίσθωση είτε για μίσθωση κατοικίας.

Ήδη το κράτος προέβη σε μείωση των μισθωμάτων – ενοικίων λόγω της πανδημίας κατά 40% για ορισμένες κατηγορίες μισθωτών για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020. Όμως είναι βέβαιο ότι οι οικονομικές δυσκολίες θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες και κατά πάσα πιθανότητα η Ελλάδα θα μπει σε έναν ακόμα κύκλο μείωσης της αξίας των ακινήτων, αδυναμίας πληρωμής και κατ’ επέκταση μείωσης των μισθωμάτων.

Ο νόμος προβλέπει για αυτές τις περιπτώσεις τη δυνατότητα αγωγής μείωσης του μισθώματος – ενοικίου με βάση το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα περί απρόοπτης μεταβολής συνθηκών.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν ασκήσει πολλές αγωγές μείωσης μισθώματος λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πέρασε η χώρα και είχαν καταφέρει μεγάλες μειώσεις μισθωμάτων για χρονικό διάστημα αρχικά δύο ετών που στην συνέχεια παρατάθηκε. Με αυτόν τον τρόπο πολλοί έμποροι πήραν μία ανάσα και κατάφεραν να αποφύγουν την έξωση και να ανακάμψουν.

Πρέπει να τονιστεί ότι η μείωση μισθώματος δεν μπορεί να γίνει αναδρομικά αλλά μόνον για το μέλλον και μετά την άσκηση της αγωγής. Ως εκ τούτου όσο πιο γρήγορα απευθυνθεί κάποιος σε δικηγόρο και ασκήσει την αγωγή μείωσης μισθώματος τόσο μεγαλύτερη ωφέλεια θα έχει.

Διευκρινίζεται δε ότι η μείωση του μισθώματος – ενοικίου μπορεί να επιδιωχθεί τόσο στις μισθώσεις κατοικίας όσο και στις επαγγελματικές μισθώσεις.

Με απλά λόγια ο νομοθέτης θέτει τις εξής προϋποθέσεις που δικαιολογούν την μείωση του μισθώματος – ενοικίου που καταβάλλει ο εκμισθωτής: α/ μεταβολή των περιστατικών, στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη της αμφοτεροβαρούς συμβάσεως, β/ η μεταβολή μπορεί να είναι μεταγενέστερη της κατάρτισης της συμβάσεως και να οφείλεται σε λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, γ/ από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη ενόψει και της αντιπαροχής να καθίσταται υπέρμετρα επαχθή.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς.

Είναι βέβαιο ότι η πανδημία του κορωνοϊού πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις και ένας ικανός δικηγόρος θα πετύχει είτε εξώδικα είτε δικαστικά την αναπροσαρμογή – μείωση του μισθώματος – ενοικίου.

Η πανδημία του κορωνοϊού συνιστά σίγουρα μεταβολή περιστατικών που κανείς δεν μπορούσε να είχε προβλέψει, ενώ για πολλούς Έλληνες που έχουν κλείσει οι επιχειρήσεις τους ή που έχουν σταματήσει οι ίδιοι να εργάζονται, η καταβολή του ενοικίου του σπιτιού ή του μαγαζιού τους έχει καταστεί υπέρμετρα επαχθής.

Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγούμεθα για δύο λόγους.

Πρώτον, από το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα που μειώνουν κατά 40% την υποχρέωση καταβολής του ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών που πλήττονται. Η κίνηση αυτή φαίνεται να αναγνωρίζει ότι ο κορωνοϊός έχει πλήξει πολλούς εργαζομένους και επιχειρήσεις που έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις εργασίας τους ή αντίστοιχα οι δραστηριότητές τους, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά επαχθής η καταβολή ολόκληρου του ενοικίου που είχε συμφωνηθεί πριν την μάστιγα του κορωνοϊού.

Δεύτερον, από την αντιμετώπιση που είχαν τα ελληνικά δικαστήρια σε περιπτώσεις αναπροσαρμογής – μείωσης μισθωμάτων λόγω της οικονομικής κρίσης του 2009. Η οικονομική ύφεση που έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της και που αναμένεται να κλιμακωθεί, θυμίζει την οικονομική κρίση της Ελλάδας που πρωτοεμφανίστηκε το 2009. Τότε τα ελληνικά Δικαστήρια έκριναν ότι η δραματική επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα μας λόγω του υψηλού δημοσίου χρέους και του δημοσιονομικού ελλείμματος, που κατέστησε αναγκαία την υπαγωγή της στο μηχανισμό οικονομικής διάσωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου οφείλεται σε έκτακτους και απρόβλεπτους λόγους. Έτσι σε πληθώρα περιπτώσεων έγινε δεκτή η αναπροσαρμογή – μείωση του μισθώματος. Όπως αναφέραμε, οι δικηγόροι μας είχαν χειριστεί πολλές αγωγές μείωσης του ενοικίου – μισθώματος λόγω της κρίσης για πολλά καταστήματα όπως εμπορικά, εστιατόρια, αναψυκτήρια και γραφεία.

Οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν με σοβαρότητα και επαγγελματισμό να σας συμβουλεύσουν και να σας εξηγήσουν αν και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορείτε να διεκδικήσετε την αναπροσαρμογή – μείωση του μισθώματος που καταβάλλετε ώστε να αποφύγετε μία έξωση λόγω αδυναμίας πληρωμής.