ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η μίσθωση ενός ακινήτου είτε κάποιος είναι ιδιοκτήτης είτε είναι μισθωτής μπορεί να φαντάζει εκ πρώτης όψεως μία απλή υπόθεση.  

Όμως αν το συμφωνητικό μίσθωσης δεν συνταχθεί από έναν έμπειρο δικηγόρο που θα προσαρμόσει το κείμενο στις πραγματικές ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης και θα διαφυλάξει τα συμφέροντα του πελάτη του, μπορεί στην πορεία της μίσθωσης να αναφανούν προβλήματα που είναι δύσκολο να επιλυθούν.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν επεξεργαστεί κυριολεκτικά χιλιάδες μισθωτηρίων κυρίως για επαγγελματικές μισθώσεις και έχουν εκπροσωπήσει τόσο ιδιοκτήτες όσο και μισθωτές στα Δικαστήρια για σχετικές μισθωτικές διαφορές όπως η μη πληρωμή του μισθώματος, αγωγή για ελαττώματα του μίσθιου, μη πληρωμή κοινοχρήστων, παράβαση των όρων της μίσθωσης όπως σε περίπτωση αλλαγής χρήσης και πολλές άλλες περιπτώσεις. 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που θέλετε να προβούμε στην σύνταξη ή στον έλεγχο ενός μισθωτηρίου ή έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με τις μισθώσεις.