ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η μίσθωση ακινήτου διακρίνεται σε μίσθωση κατοικίας και μίσθωση επαγγελματικής στέγης ή εμπορική μίσθωση.

Η μίσθωση ακινήτου – κατοικίας είναι μία συνήθως μία απλή διαδικασία που όμως κρύβει κάποιες φορές πολλές παγίδες. Δυστυχώς μερικοί ιδιοκτήτες χάριν ευκολίας χρησιμοποιούν προτυπωμένα μισθωτήρια ή αναθέτουν την σύνταξη των μισθωτηρίων στους μεσίτες που τους βρήκαν τον μισθωτή αντί να αποτανθούν σε έναν δικηγόρο για ακίνητα με αποτέλεσμα να προκύπτουν πολλά προβλήματα στη συνέχεια.

Σύμφωνα με το νόμο, η ελάχιστη μίσθωση κατοικίας είναι τρία (3) χρόνια. Οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι σε θέση να σας ενημερώσουν για όλη τη νομοθεσία σχετικά με τη μίσθωση κατοικίας, όπως για τους λόγους καταγγελίας της μίσθωσης, την τήρηση των απαιτούμενων προθεσμιών, τις συνέπειες λόγω μη καταβολής μισθώματος κλπ., καθώς και να καταρτίσουν σωστά το μισθωτήριο με όρους που κατοχυρώνουν τα συμφέροντά σας και παρέχοντας σας την απαραίτητη νομική κάλυψη για όλους τους πιθανούς κινδύνους.

Η μίσθωση επαγγελματικής στέγης είναι πιο περίπλοκη διαδικασία. Η ελάχιστη μίσθωση και για επαγγελματική στέγη ανέρχεται πλέον στα τρία (3) έτη και ισχύει αντίστοιχα ό,τι έχει επισημανθεί παραπάνω σχετικά με τη μίσθωση κατοικίας. Το μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης πρέπει οπωσδήποτε να συνταχθεί από δικηγόρο και πρέπει και ο μισθωτής να το ελέγξει με τον δικό του δικηγόρο ώστε να μη βρεθεί προ εκπλήξεων. Ομοίως πρέπει να ελεγχθεί και ο κανονισμός της οικοδομής όπου βρίσκεται το μίσθιο ώστε να είναι σίγουρος ο μισθωτής ότι θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει το μίσθιο ακίνητο όπως σκοπεύει. Οι δικηγόροι του γραφείου μας αναλαμβάνουν την κατάρτιση μισθωτηρίων επαγγελματικής στέγης και σας παρέχουν πλήρη νομική κάλυψη και συμβουλές σχετικά με την καταλληλόλητα του ακινήτου ως επαγγελματική στέγη, ανάλογα με τη σκοπούμενη χρήση.

Η χρησιμοποίηση δικηγόρου με σχετική εμπειρία σε θέματα μισθώσεων ακινήτων είναι απαραίτητη για να κατοχυρώσετε τα συμφέροντά σας είτε ως ιδιοκτήτης και εκμισθωτής είτε ως μισθωτής του ακινήτου.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας θα σας καθοδηγήσουν και θα αναλάβουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους και σύνταξη εγγράφων για μία ασφαλή και επικερδή μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη.

ΕΞΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ

Η μισθωτική σύμβαση δεν εξελίσσεται πάντα ομαλά. Μερικές φορές ο μισθωτής – ενοικιαστής δεν καταβάλλει το μίσθωμα ή τα κοινόχρηστα ή προκαλεί φθορές στο ακίνητο μίσθιο οπότε ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής είναι αναγκασμένος να τον εξώσει καθώς και να κάνει αγωγή για την είσπραξη των οφειλομένων ενοικίων.  Οι δικηγόροι του γραφείου μας με την γνώση τους σε θέματα μισθώσεων ακινήτων σας ενημερώνουν ότι ο νόμος στην περίπτωση της μη καταβολής ή της καθυστέρησης στην πληρωμή του ενοικίου – μισθώματος προβλέπει δύο διαδικασίες για την έξωση του μισθωτή – ενοικιαστή. Η πρώτη διαδικασία είναι η αγωγή έξωσης και η δεύτερη είναι η διαταγή απόδοσης μισθίου.

Οι δικηγόροι μας που ασχολούνται με μισθώσεις ακινήτων θα σας συμβουλεύσουν ποιά από τις δύο διαδικασίες είναι η καταλληλότερη για την περίπτωσή σας από πλευράς ταχύτητας και κόστους. Λόγω της εμπειρίας μας σε θέματα μισθώσεων ακινήτων θα συμβουλεύαμε ότι πρέπει να κινηθείτε άμεσα επειδή απαιτείται αρκετός χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έξωσης.

Η διαταγή απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων,  αποκαλείται αλλιώς  έξωση – express, καθώς χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι ότι πρόκειται για μια απλή και ταχύτατη διαδικασία. Δεν απαιτείται συζήτηση στο ακροατήριο, αλλά υπάρχει η περίπτωση ο δικαστής να καλέσει τον αιτούντα να βεβαιώσει και ενόρκως τα περιστατικά που απαιτούνται για την έκδοση της διαταγής. Με την ως άνω διαταγή μπορεί να ζητηθεί, εκτός των ως άνω και η καταβολή κοινόχρηστων δαπανών και λογαριασμών ρεύματος, νερού κλπ – εφόσον αυτοί αποδεικνύονται εγγράφως.

Κακή χρήση του μισθίου

Παρόμοια διαδικασία έξωσης προβλέπεται και στην περίπτωση που ο ενοικιαστής – μισθωτής δεν μεταχειρίζεται το μίσθιο ακίνητο σύμφωνα με την μισθωτική σύμβαση ή του προξενεί βλάβες.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας που ασχολούνται με μισθώσεις ακινήτων έχουν δει ότι συνηθισμένη περίπτωση κακής χρήσης του μισθίου είναι η αντισυμβατική παραχώρησή του σε τρίτο πρόσωπο ή η αλλαγή χρήσης ή η ανέγερση αυθαίρετων κατασκευών στο μίσθιο και οι φθορές ή βλάβες αυτού.

Μείωση μισθώματος

Η οικονομική κρίση και η πανδημία του κορωνοϊού έχει αγγίξει όλες τις χώρες του πλανήτη και οι επιπτώσεις της σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο είναι οδυνηρές.

Ήδη το κράτος προέβη σε μείωση των μισθωμάτων – ενοικίων λόγω της πανδημίας κατά 40% για ορισμένες κατηγορίες μισθωτών.

Ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα αγωγής μείωσης του μισθώματος – ενοικίου με βάση το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα περί απρόοπτης μεταβολής συνθηκών.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν ασκήσει πολλές αγωγές μείωσης μισθώματος τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που πέρασε η χώρα και είχαν καταφέρει μεγάλες μειώσεις μισθωμάτων.

Πρέπει να τονιστεί ότι η μείωση μισθώματος δεν μπορεί να γίνει αναδρομικά αλλά μόνον για το μέλλον και μετά την άσκηση της αγωγής. Ως εκ τούτου όσο πιο γρήγορα απευθυνθεί κάποιος σε δικηγόρο και ασκήσει την αγωγή μείωσης μισθώματος τόσο μεγαλύτερη ωφέλεια θα έχει.
Διευκρινίζεται δε ότι η μείωση του μισθώματος – ενοικίου μπορεί να επιδιωχθεί τόσο στις μισθώσεις κατοικίας όσο και στις επαγγελματικές μισθώσεις.