ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Στην προσπάθειά της για αύξηση των εισπραττόμενων φόρων, η Κυβέρνηση εξέδωσε έναν νέο νόμο, με τον οποίο παρέχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στους φορολογούμενους που οικειοθελώς προβαίνουν σε δήλωση στην Εφορία εισοδημάτων που είχαν αποκρύψει κατά τις προηγούμενες φορολογικές χρήσεις.

Συγκεκριμένα, στις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλλει νέα ή τροποποιητική δήλωση για κάθε ένα έτος, κατά το οποίο είχε αποκρύψει εισόδημά του ή εν γένει φορολογητέα ύλη, αποφεύγοντας να καταβάλλει κάποιον φόρο, όπως ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου κλπ.

Η νέα ρύθμιση, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τόσο ευνοϊκή όσο η παλαιότερη, με την οποία είχε δοθεί φορολογική αμνηστία σε όσους επέλεγαν να πληρώσουν ένα ποσοστό από 5 έως 8% για τα εισοδήματα που είχαν αποκρύψει. Αυτό καθίσταται σαφές, δεδομένου ότι βάσει των διατάξεων του νέου νόμου, προβλέπεται η πληρωμή του φόρου που αναλογούσε στο εισόδημα που αποκρύφθηκε κατά το χρόνο φορολογίας του, καθώς και επιβολή πρόσθετου φόρου. Ωστόσο, το ύψος του επιβαλλόμενου πρόσθετου φόρου περιορίζεται σε ποσοστό 8% έως 10%, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το χρόνο που έπρεπε να έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση, με διακύμανση από 0 έως 25% για τα παλαιότερα έτη.

Στα θετικά σημεία της νέας ρύθμισης συγκαταλέγεται ότι, ο φορολογούμενος που θα αποφασίσει να δηλώσει οικειοθελώς τα αδήλωτα εισοδήματα απαλλάσσεται από τις σχετικώς προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, οι οποίες μπορεί, μάλιστα, να είναι ιδιαίτερα σοβαρές, σύμφωνα με τον νέο νόμο περί φοροδιαφυγής. Περαιτέρω, απαλλάσσεται από τα πρόστιμα, αλλά και από διάφορα διοικητικά μέτρα, όπως κατασχέσεις, πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών κλπ.

Ο διαχειριστής της εταιρίας μας, Δικηγόρος Αθηνών, Στέφανος Οικονόμου, αλλά και οι δικηγόροι που στελεχώνουν το γραφείο μας έχουν αναλάβει και χειριστεί επιτυχώς στο παρελθόν πολυάριθμες παρόμοιες φορολογικές υποθέσεις, γεγονός που τους καθιστά τους πλέον κατάλληλους για την παροχή φορολογικών συμβουλών και για την ορθή φορολογική καθοδήγηση κάθε φορολογούμενου που αμφιταλαντεύεται για το εάν πρέπει να ενταχθεί ή όχι στην νέα φορολογική ρύθμιση. Οι άριστα καταρτισμένοι συνεργάτες του γραφείου μας, δικηγόροι και φορολογικοί σύμβουλοι μπορούν να κάνουν μία εκτίμηση της φορολογικής σας υπόθεσης και της πιθανότητας να ελεγχθείτε από την εφορία, καθώς και να σας ενημερώσουν για τις πιθανές επιπτώσεις, σε περίπτωση που αποκαλυφθεί αποφυγή φορολόγησης φορολογητέας ύλης που σας αφορά.

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου με την πολυετή εμπειρία του στον τομέα του φορολογικού δικαίου, έχοντας συμβουλεύσει πολλούς πελάτες, από μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες έως μικρούς επιχειρηματίες μπορεί να σας βοηθήσει στον φορολογικό σχεδιασμό σας και στον επιτυχή χειρισμό της υπόθεσης είτε έχετε λάβει εντολή ελέγχου από την εφορία είτε απλώς διερωτάστε, για το εάν η ένταξή σας στην οικεία φορολογική ρύθμιση είναι συμφέρουσα για εσάς.

Πράγματι, η οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων ξενίζει στην μέχρι σήμερα ελληνική πραγματικότητα. Όμως πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, ότι πλέον το Υπουργείο έχει την βούληση να προβαίνει σε ελέγχους και τη δυνατότητα να καθιστά τους εν λόγω ελέγχους πιο αποτελεσματικούς από ποτέ και ως εκ τούτου, ο κάθε φορολογούμενος πρέπει να λαμβάνει πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση, για το εάν αξίζει να λάβει το ρίσκο να ενταχθεί σε αυτήν την φορολογική ρύθμιση ή όχι.

Ήδη πολλοί συμπολίτες μας έχουν λάβει email από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), που τους ενημερώνει για την ψήφιση αυτών των νέων φορολογικών ρυθμίσεων για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων, ενώ έχουν σταλεί ήδη και χιλιάδες εντολές ελέγχου σε πολλούς φορολογούμενους, κυρίως όσους εντάσσονται σε κάποιες λίστες, όπως η Λίστα Λαγκάρντ ή το γνωστό cd της ελβετικής Τράπεζας UBS, με σκοπό να ασκηθεί πίεση σε αυτούς και να οδηγηθούν σε εθελοντική αποκάλυψη των εισοδημάτων τους.

Η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων λήγει την 31.5.2017, όμως σε περίπτωση που έχει ήδη σταλεί εντολή ελέγχου, η προθεσμία είναι μόλις ενενήντα (90) μέρες από την κοινοποίηση αυτής. Ως εκ τούτου, η εξέταση της υπόθεσης από έναν έμπειρο δικηγόρο εξειδικευμένο στον τομέα του φορολογικού δικαίου και έναν φορολογικό σύμβουλο είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να μην βρεθεί κανένας φορολογούμενος προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Αν αντιμετωπίζετε σχετικό θέμα επικοινωνήστε άμεσα με τους δικηγόρους του γραφείου μας, προκειμένου να λάβετε την κατάλληλη φορολογική συμβουλή.