ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. 

  • Συμβουλές για την διάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε με Εκπροσώπηση των επιχειρήσεων ενώπιον των φορολογικών αρχών και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. 
  • Συμβουλές για την διάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε με νόμιμο τρόπο να επιτυγχάνεται η ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση της επιχείρησης. 
  • Συμβουλές για την συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. 
  • Συνεργασία με λογιστές και φοροτεχνικούς για τη νομική αντιμετώπιση των φορολογικών θεμάτων των πελατών τους.  
  • Υποστήριξη κατά τον φορολογικό έλεγχο  
  • Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξης οριστικού προσδιορισμού φόρου.  
  • Άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης της Επιτροπής.