ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου τελείωσε τη Νομική Σχολή με βαθμό πτυχίου 9 και διάκριση ΑΡΙΣΤΑ και το 1988 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο D.E.A. στο Παρίσι με εξειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο και την Εγκληματολογία και από τότε εδώ και πάνω από 25 έτη αναλαμβάνει ποινικές υποθέσεις από τις πιο απλές μέχρι τις πιο απαιτητικές.

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου είναι από τους λίγους δικηγόρους που λόγω σπουδών μπορεί να χαρακτηρισθεί ως δικηγόρος ποινικολόγος.

Έχει χειριστεί πολλές ποινικές υποθέσεις από το στάδιο της υποβολής της μήνυσης και την προανάκριση μέχρι την παράσταση στο ακροατήριο. Έχει παρασταθεί ως ποινικολόγος από Πταισματοδικεία μέχρι τον Άρειο Πάγο σε ποινικές υποθέσεις όπως παράβαση καθήκοντος, απάτη, πλαστογραφία συκοφαντική δυσφήμιση, ιατρική αμέλεια, εξύβριση, απλές και βαριές σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία, αυθαίρετα, καταπάτηση αιγιαλού και δημοσίων κτημάτων, αγορανομικά, απιστία, υπεξαίρεση, φοροδιαφυγή, χρέη στο Δημόσιο και πολλές – πολλές άλλες ποινικές υποθέσεις.

Αναφέρουμε παρακάτω ορισμένες χαρακτηριστικές ποινικές υποθέσεις που έχουμε αναλάβει.

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει αναλάβει την εκπροσώπηση πολλών ιατρών του ΕΣΥ που έχουν κατηγορηθεί για δωροδοκία για να διενεργήσουν κάποια ιατρική πράξη συνήθως εγχείριση σε δημόσιο νοσοκομείο. Ήδη δε έχει αναλάβει την υπεράσπιση και ιατρών που έχουν εμπλακεί στο επονομαζόμενο σκάνδαλο Novartis. Οι ιατροί αυτοί που η Εισαγγελία έχει εμπλέξει στην υπόθεση Novartis αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργηματική παθητική δωροληψία και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η παθητική δωροδοκία προβλέπεται από το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα που ορίζει ότι ο υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, για ενέργεια ή παράλειψή του σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν μάλιστα η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου αντίκειται στα καθήκοντα του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ’ επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες.

Από την άλλη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) συνιστά σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 του Ν. 4557/2018 η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας, όσον αφορά τη φύση, την προέλευση, τη διάθεση, τη διακίνηση ή τη χρήση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή βρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα. Ο υπαίτιος πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και οι ποινές αυξάνονται ανάλογα με τα ποσά που νομιμοποιήθηκαν.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που στα Δικαστήρια βρίσκονται κατηγορούμενοι ιατροί ή και νοσηλευτικό προσωπικό ότι με την συμπεριφορά τους είτε με πράξεις είτε με παραλείψεις επέφεραν βλάβη στην υγεία ενός ατόμου που κλήθηκαν να θεραπεύσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για ιατρική αμέλεια που έχει ως συνέπεια την βλάβη της υγείας ή ακόμα και το χάσιμο της ζωής του ασθενούς.

Οι υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, τόσο ως προς το ποινικό τους σκέλος όσο και ως προς το αστικό δηλαδή την αγωγή αποζημίωσης του ασθενούς ή των συγγενών του είναι υποθέσεις που απαιτούν χειρισμό από δικηγόρο ποινικολόγο εξειδικευμένο σε θέματα ιατρικής αμέλειας που να μπορεί να κατανοήσει και περίπλοκα ιατρικά θέματα.

Η δικηγορική μας εταιρεία «Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες» έχει μακροχρόνιες συνεργασίες με φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και με εταιρίες ιατροτεχνολογικών προιόντων και ως εκ τούτου έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εξοικείωση και κατανόηση των ιατρικών και φαρμακευτικών θεμάτων. Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, με μεταπτυχιακό στο Ποινικό Δίκαιο, έχει εκπροσωπήσει πολλούς ιατρούς που αντιμετώπισαν κατηγορίες για σωματική βλάβη ή ακόμα και ανθρωποκτονία λόγω ιατρικής αμέλειας, φαρμακευτικές εταιρίες με ποινικές ευθύνες, καθώς και ασθενείς ή συγγενείς τους με αξιώσεις κατά των προαναφερόμενων, κατέχοντας έτσι τις γνώσεις και την εμπειρία για να κατανοήσουμε τα ιατρικά θέματα και να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Φυσικά, η δικηγορική μας εταιρεία, Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες, έχει εκπροσωπήσει και ασθενείς και συγγενείς τους που λόγω κάποιας ιατρικής αμέλειας κατέληξαν ή τους δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα υγείας ή και αναπηρίες ώστε να δικαιωθούν τόσο ηθικά όσο και υλικά.

Ποινική ευθύνη ιατρού για ιατρική αμέλεια, υπάρχει στις περιπτώσεις εκείνες που το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε παράβαση από τον ιατρό των κοινώς αναγνωρισμένων κανόνων της ιατρικής επιστήμης, για τους οποίους δεν μπορεί να γεννηθεί αμφισβήτηση και που η ενέργειά του δεν ήταν σύμφωνη με το αντικειμενικώς επιβαλλόμενο καθήκον επιμέλειας.

Σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό της αποζημίωσης από ιατρική αμέλεια και ευθύνη παίζει και η τυχόν συνδρομή ζημίας από οικείο πταίσμα δηλαδή από δικό του λάθος

Ο Άρειος Πάγος έκρινε σε μία υπόθεση ότι η κατάσταση της υγείας του παθόντος, οφείλεται  και σε συνυπαιτιότητά του, καθόσον αυτός αρνήθηκε να υποβληθεί αμέσως σε επανεγχείρησή του, μετά την πρώτη χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία του προκλήθηκε η  σωματική βλάβη, όπως του πρότεινε ο πρώτος των εναγόντων, νευροχειρουργός  που τον εξέτασε με πρωτοβουλία του δεύτερου  των εναγόντων  και διέγνωσε την δυσχερή κατάσταση της υγείας του, άρνηση, που είχε δυσμενείς συνέπειες στην ανάταξη της σωματικής του βλάβης, καθόσον η δεύτερη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε, λόγω της ως άνω αρνήσεώς του και της εμμονής του να τον διαβεβαιώσει ότι με τη νέα επέμβαση θα αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα της υγείας του, διαβεβαίωση που δεν ήταν σε θέση να του παράσχουν οι θεράποντες ιατροί του, με καθυστέρηση μεγαλύτερη των δώδεκα (12) ωρών και αφού προηγήθηκε  επιστημονικό συμβούλιο , χρόνος που είναι σημαντικός και λειτούργησε σε βάρος της αποκατάστασης της  σωματικής βλάβης, με συνέπεια την ελάχιστη βελτίωση της κινητικότητάς του, ενώ αν η επανεγχείρηση γινόταν αμέσως, κατά τους κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, η βελτίωση της κατάστασης της υγείας του σαφώς θα ήταν καλύτερη, οι συνέπειες δε ηπιότερες και η περιουσιακή του ζημία μικρότερη.

Το έγκλημα της ανθρωποκτονίας λόγω ιατρικής αμέλειας  καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις θανάτου νεογνού. Το τελευταίο συνάγεται από τη διάταξη του άρθρου 303 ΠΚ περί παιδοκτονίας, η οποία μπορεί να διαπραχθεί και κατά τον τοκετό.

Συνεπώς και πριν την ολοκλήρωση του τοκετού αλλά πάντως μετά την έναρξη αυτού υφίσταται «τέκνο», άνθρωπος, οπότε μπορεί να τελεσθεί ανθρωποκτονία.

Με βάση τα παραπάνω ο Άρειος Πάγος αναγνώρισε  ποινική ευθύνη του ιατρού με την ιδιότητα του μαιευτήρα – γυναικολόγου για ιατρική αμέλεια όταν ο θάνατος του νεογνού προήλθε από περιγεννητική ασφυξία.  Η μη συνεχής και επισταμένη παρακολούθηση της εγκύου και η μη άμεση υποβολή της σε καισαρική τομή όταν η καρδιοτοκογραφική καταγραφή παρουσίασε όψιμες επιβραδύνσεις ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στην κατάφαση της ποινικής ευθύνης του ιατρού.

Αν έχετε πέσει θύμα ιατρικής αμέλειας ή αν ήσαστε επαγγελματίας υγείας που έχετε άδικα κατηγορηθεί για ιατρική αμέλεια, ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου,  έχοντας χειριστεί πολλές από τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, μπορεί να σας καθοδηγήσει και με αποτελεσματικότητα, είτε βρίσκεστε στη μεριά του κατηγορούμενου είτε της πολιτικής αγωγής.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 375 του Ποινικού Κώδικα που δίνει τον ορισμό της υπεξαίρεσης, όποιος ιδιοποιείται παρανόμως ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή χρηματική ποινή και αν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Ο νόμος διακρίνει περιπτώσεις ως προς το μέγεθος της ποινής αναλόγως της αξίας του πράγματος που υπεξαιρείται. Έτσι, εάν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται ποινή κάθειρξης μέχρι 10 ετών και χρηματική ποινή στον υπαίτιο, αντιθέτως εάν η υπεξαίρεση έχει αντικείμενο πράγμα ευτελούς αξίας τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με παροχή κοινωφελούς εργασίας. Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο μετά από έγκληση του παθόντος, σε κάποιες δε περιπτώσεις μπορεί το δικαστήριο να κρίνει την πράξη ακόμη και ατιμώρητη.

Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις υπεξαίρεσης. Μάλιστα, έχει χειριστεί και αρκετές περιπτώσεις υπεξαίρεσης σε βαθμό κακουργήματος, στις οποίες δηλαδή η συνολική αξία του πράγματος που υπεξαιρέθηκε υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, οπότε και επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης καθιστώντας το αδίκημα κακούργημα.

ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ποινικού Κώδικα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών έως τρία έτη και χρηματική ποινή, όποιος ενώ εξετάζεται ως διάδικος ή μάρτυρας σε δικαστήριο ή ενώπιον αρμόδιας αρχής να ενεργεί εξέταση, εν γνώσει του καταθέτει ψευδή στοιχεία σχετικά με την υπόθεση ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. Η ψευδορκία θεωρείται αδίκημα που έχει να κάνει με την απονομή της δικαιοσύνης και γι’ αυτόν τον λόγο η ποινική δίωξη εναντίον αυτού που υποπίπτει στη συγκεκριμένη παράβαση κινείται αυτεπάγγελτα.

Στην πολιτική δίκη, η ψευδορκία εμφανίζεται με την μορφή είτε ψευδορκίας διαδίκου είτε ψευδορκίας μάρτυρα, ενώ στην ποινική δίκη έχουμε μόνο ψευδορκία μάρτυρα.

Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο έχει αναλάβει τέτοια περιστατικά και μπορεί να σας συμβουλεύσει με τον καλύτερο τρόπο καθώς και να αναλάβει την καταγγελία και εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.

Όπως μπορεί να σας συμβουλεύσει ένας έμπειρος ποινικολόγος, οι  προσωπικές κρίσεις, γνώμες ή πεποιθήσεις δεν μπορούν να θεμελιώσουν ψευδορκία, καθώς στερούνται αντικειμενικού περιεχομένου, εκτός αν είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τα γεγονότα που κατατίθενται.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 216 του νέου Ποινικού Κώδικα, όποιος καταρτίζει πλαστό έγγραφο ή νοθεύει έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσει άλλον, σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Ομοίως τιμωρείται όποιος χρησιμοποιεί εν γνώσει του πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο.

Οι δικηγόροι – ποινικολόγοι του γραφείου μας στην Γλυφάδα έχουν χειριστεί πολλές υποθέσεις πλαστογραφίας μάλιστα έχουν χειριστεί και αρκετές περιπτώσεις πλαστογραφίας σε βαθμό κακουργήματος, όταν το περιουσιακό όφελος που προκύπτει από την πλαστογραφία υπερβαίνει το ποσό των 120.000€, οπότε η πλαστογραφία τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 έτη και είναι κακούργημα.

 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, υπάλληλος που παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με πρόθεση ή σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών ή χρηματική ποινή. Δυστυχώς, πολλές φορές, οι υπάλληλοι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες δεν αρέσουν σε κάποιον πολίτη, ο οποίος προσπαθώντας να ασκήσει πίεση, προβαίνει σε μηνυτήρια αναφορά εναντίον τους για παράβαση καθήκοντος ή και άλλα τυχόν αδικήματα. Άλλες φορές βέβαια, υπάρχουν πράγματι υπάλληλοι οι οποίοι, προκειμένου να προσπορίσουν όφελος στον εαυτό τους ή σε κάποιον άλλον, παραβαίνουν τα καθήκοντά τους και προβαίνουν σε ενέργειες παράνομες, που βλάπτουν τα συμφέροντα κάποιου πολίτη.

Ο δικηγόρος ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχει χειριστεί υποθέσεις παράβασης καθήκοντος ή και απιστίας που πελάτες του ήταν υπάλληλοι, κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος, αλλά έχει προβεί και για λογαριασμό πελατών του σε άσκηση μήνυσης κατά δημόσιων υπαλλήλων, επειδή αυτοί παρέβησαν τα καθήκοντά τους.

Χαρακτηριστικές υποθέσεις παράβασης καθήκοντος ή και απιστίας του ποινικολόγου Στέφανου Οικονόμου ήταν η υπεράσπιση δημοσίων υπάλληλων και συγκεκριμένα διευθυντή Δ.Ο.Υ. και υπαλλήλων Δ.Ο.Υ., σε δίωξη εναντίον τους για παράβαση καθήκοντος, επειδή προέβησαν σε υπογραφή επιστροφών Φ.Π.Α., οι οποίες είχαν εκδοθεί παράνομα από άλλον υπάλληλο. Ο δικηγόρος ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου κατάφερε να τους αθωώσει από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και απιστίας αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν μέσα στον κύκλο των καθηκόντων τους ο έλεγχος αυτών των επιστροφών και εν πάσει περιπτώσει δεν γνώριζαν το παράνομο των επιστροφών αυτών.

Επίσης, άλλη χαρακτηριστική υπόθεση παράβασης καθήκοντος και απιστίας που χειρίστηκε ο δικηγόρος ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου ήταν η υπεράσπιση υπαλλήλου Δήμου, ο οποίος ως μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού, απέρριψε κάποιον διαγωνιζόμενο για ελλιπή πιστοποιητικά και ελλιπείς προδιαγραφές των προϊόντων του και αυτός τον μήνυσε για παράβαση καθήκοντος.

Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχει χειριστεί και υποθέσεις παράβασης καθήκοντος που υπέβαλε έγκληση για λογαριασμό του πελάτη του κατά δημόσιου υπαλλήλου-Διευθυντή Πολεοδομίας, ο οποίος αρνήθηκε να εκδώσει πολεοδομική έγκριση, την οποία πελάτης του γραφείου μας δικαιούτο. Επίσης, έχει υποβάλλει μηνύσεις κατά Δημάρχων για παράβαση καθήκοντος οι οποίοι αρνήθηκαν να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα που ζητούσαν πελάτες του.

Η υπεράσπιση υποθέσεων παράβασης καθήκοντος απαιτεί ποινικές γνώσεις και εμπειρία που διαθέτουν μόνο δικηγόροι που είναι ποινικολόγοι.

Αν σας απασχολεί τέτοια  περίπτωση παράβασης καθήκοντος ή απιστίας, οι δικηγόροι  της Δικηγορικής μας Εταιρείας και ιδίως, ο Διαχειριστής εταίρος αυτής, ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου,  έχοντας χειριστεί πολλές από τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, μπορούν να σας καθοδηγήσουν και υπερασπιστούν με αποτελεσματικότητα, είτε βρίσκεστε στη μεριά του κατηγορούμενου είτε της πολιτικής αγωγής

ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρ. 363 του Ποινικού Κώδικα, όποιος ισχυρίζεται κάποιο ψευδές γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη κάποιου και ο υπαίτιος το γνώριζε, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Οι συνεργάτες του δικηγορικού μας γραφείου έχουν χειριστεί πολλές υποθέσεις συκοφαντικής δυσφήμησης, αλλά και περιπτώσεις απλής δυσφήμησης, υπερασπιζόμενοι τον κατηγορούμενο και πετυχαίνοντας την αθώωσή αυτού, είτε αποδεικνύοντας ότι, το γεγονός το οποίο θεωρήθηκε δυσφημιστικό ήταν αλήθεια και ως εκ τούτου δεν έπρεπε να καταδικαστεί ο κατηγορούμενος είτε αποδεικνύοντας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του αδικήματος, είτε επειδή επρόκειτο για έναν απλό ισχυρισμό ή άποψη και όχι για κάποιο ψευδές γεγονός, είτε επειδή αυτό δεν ήταν ικανό να βλάψει την τιμή και την υπόληψη του μηνυτή.

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Η καταδολίευση δανειστών προβλέπεται στο άρθρο 397 του Ποινικού Κώδικα και με απλά λόγια υπάρχει όταν κάποιος οφειλέτης προβαίνει σε πώληση της περιουσίας του ή την κρύβει ή την επιβαρύνει τεχνητά με κάποιον τρόπο ώστε να μην μπορέσει ο δανειστής του να ικανοποιήσει την απαίτησή του.

Η καταδολίευση δανειστών μπορεί να είναι είτε πλημμέλημα, επισύροντας ποινή φυλάκισης από 10 ημέρες έως 2 έτη είτε κακούργημα οπότε επιβάλλεται ποινή κάθειρξης και ως εκ τούτου ο χειρισμός τέτοιων υποθέσεων απαιτεί έναν εξειδικευμένο δικηγόρο ποινικολόγο.

Ο νόμος παρέχει ορισμένες ευεργετικές ρυθμίσεις για τον υπαίτιο της καταδολίευσης δανειστών, εφόσον προβεί αυτοβούλως στην ικανοποίηση (έστω και μερική) του παθόντος.

Πολλές περιπτώσεις καταδολίευσης δανειστών που έχουν χειριστεί οι δικηγόροι ποινικολόγοι του γραφείου μας ξεκίνησαν από το ότι κάποιος δανειολήπτης τράπεζας πούλησε ένα ακίνητο του με αποτέλεσμα η τράπεζα να μην μπορεί να εισπράξει το δάνειο.

Προ της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2008, το όνειρο κάθε Έλληνα ήταν η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης . Οι τράπεζες έδιναν αφειδώς και πολλές φορές ανέλεγκτα στεγαστικά δάνεια και ως εκ τούτου πολλοί συμπολίτες μας απέκτησαν ακίνητα για τα οποία όμως όφειλαν στην τράπεζα την αποπληρωμή των δανείων τους. Με την μείωση όμως των τιμών των ακινήτων κατά τη διάρκεια της κρίσης και την οικονομική στενότητα, πολλοί δανειολήπτες βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να μη μπορούν ή και να μη τους συμφέρει να αποπληρώσουν το δάνειο. Όταν οι τράπεζες άρχισαν να κινούνται εναντίον των ακινήτων με κατασχέσεις και άλλα διωκτικά μέσα, πολλοί αποπειράθηκαν να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους σε συγγενικά και μη πρόσωπα προκειμένου να τα γλυτώσουν από τη κατάσχεση της τράπεζας. Φυσικά και πάρα πολλοί μεταβίβασαν τα ακίνητα τα χωρίς την πρόθεση να τα γλυτώσουν από τις τράπεζες απλώς και μόνο γιατί ήθελαν να τα πουλήσουν. Οι τράπεζες οι οποίες ανέλεγκτα έδιναν επί σειρά ετών δάνεια έχουν αρχίσει πλέον και προβαίνουν σε αμφισβήτηση κάθε μεταβίβασης ακινήτου που έχει κάνει κάθε δανειολήπτης ανεξαρτήτως του αν είχε πρόθεση να βλάψει τη τράπεζα ή όχι και θεωρούν ότι υποκρύπτεται καταδολίευση δανειστών. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκονται εκτεθειμένοι και καλόπιστοι τρίτοι οι οποίοι αγόρασαν τα ακίνητα τα από κάποιον που είχε μια οφειλή στην τράπεζα και αυτός δεν την αποπλήρωσε.

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ

Δυστυχώς πολλοί συμπολίτες έχουν κατηγορηθεί τα τελευταία χρόνια από την ΔΕΗ για ρευματοκλοπή άλλες φορές δίκαια και άλλες φορές άδικα.

Σύμφωνα με το άρθρο 372 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, «κλοπή είναι η αφαίρεση, από την κατοχή άλλου, ξένου, ολικά ή εν μέρει, κινητού πράγματος με σκοπό παράνομης ιδιοποίησης».

Περαιτέρω, κατά την παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου του ισχύοντος Ποινικού μας Κώδικα, «κινητό πράγμα θεωρείται και η ηλεκτρική και κάθε άλλη άλλης μορφής ενέργεια».

Πράγματι, στις μέρες μας όλο και περισσότερο ακούμε για το φαινόμενο των ρευματοκλοπών, καθώς οποιαδήποτε επέμβαση στον μετρητή του παρόχου του ηλεκτρικού ρεύματος αφήνει ίχνη, παράλληλα δε η ΔΕΔΔΗΕ διαθέτει μία αυτόματη μηχανογραφική εφαρμογή μέσω της οποίας εύκολα μπορεί να εντοπίσει τις αδικαιολόγητες μειώσεις καταναλώσεων και διενεργεί άμεσα ελέγχους στους αντίστοιχους μετρητές.

Η ρευματοκλοπή, ως ποινικά κολάσιμη πράξη, τελείται με διάφορους τρόπους, συνηθέστεροι εξ αυτών είναι: 1) η δόλια επέμβαση στον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα να δείχνει αλλοιωμένη κατανάλωση ρεύματος μικρότερη από την πραγματική, 2) η παράκαμψη του μετρητή με απευθείας σύνδεση της γραμμής με το καλώδιο παροχής της εγκατάστασης και 3) η αυθαίρετη επανασύνδεση σε κομμένη παροχή που δεν εκπροσωπείται από Προμηθευτή (π.χ. η περίπτωση που ο προηγούμενος ενοικιαστής διέκοψε την ηλεκτροδότηση με την αποχώρησή του από το ακίνητο).

 

Η ρευματοκλοπή τιμωρείται ωστόσο και με διοικητικό πρόστιμο που υπολογίζεται για την περίοδο στην οποία εμφανίζεται αδικαιολόγητη μείωση της κατανάλωσης, το δε πρόστιμο επιβάλλεται με τη μορφή προσαύξησης στο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι οι κλεμμένες κιλοβατώρες θα χρεώνονται προς 255 ευρώ ανά μεγαβατώρα (προσαύξηση 70 % σε σχέση με το κανονικό τιμολόγιο) και 120 ευρώ (προσαύξηση 50 %) για τους δικαιούχους ΚΟΤ και όσους εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης». Επιπλέον ο υπαίτιος θα χρεώνεται και με τις δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ για τον εντοπισμό της ρευματοκλοπής, από 300 έως 750 ευρώ ανάλογα με το είδος της παροχής. Η διοικητική κύρωση αντιμετωπίζεται νομικά με την εκπροσώπηση από το γραφείο μας προς υποστήριξη του εντολέα μας μέσω άσκησης Προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, όπως ο βιασμός, η ασέλγεια κατά ανηλίκων κλπ είναι πολύ πιο συχνά από όσο θα νόμιζε κανείς. Εκτός από τις περιπτώσεις που απασχολούν κατά καιρούς τις εφημερίδες υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην καθημερινή ζωή που δεν παίρνουν δημοσιότητα και πολλές φορές δεν καταγγέλλονται καν επειδή το θύμα ντρέπεται και φοβάται τον στιγματισμό.

Συχνές δε είναι οι περιπτώσεις που τα αδικήματα αυτά ( ασέλγεια ανηλίκων, βιασμός κλπ ) διαπράττονται κατά ανηλίκων οπότε ο νομοθέτης είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Συγκεκριμένα στο άρθρο 339 του Νέου Ποινικού Κώδικα, το οποίο τιτλοφορείται : «γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιον τους», προβλέπονται τα ακόλουθα:

«1. Όποιος ενεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιμωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα με το άρθρο 351Α΄, ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη, β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη, με κάθειρξη έως δέκα έτη και γ) αν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2. Οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των τριών ετών, οπότε μπορούν να επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.
3. Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή αν ο ανήλικος είναι μικρότερος των δεκατεσσάρων ετών και με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του.».

Όπως βλέπουμε η ηλικία του θύματος παίζει μεγάλο ρόλο στην ποινική αντιμετώπιση του δράστη.

Αν το θύμα είναι κάτω των 14 ετών τότε το αδίκημα της ασέλγειας κατά ανηλίκου είναι κακούργημα. Αν το θύμα είναι άνω τότε το αδίκημα της ασέλγειας κατά ανηλίκου είναι πλημμέλημα.

Ως γενετήσιες πράξεις που τιμωρούνται δεν εννοείται η πλήρης σεξουαλική πράξη ( συνουσία ) αλλά και πράξεις όπως θωπείες στα γεννητικά όργανα, αυνανισμός κλπ.

Παρότι η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η περίπτωση που ο ανήλικος ντρέπεται να καταγγείλει τις ασελγείς πράξεις, έχουν υπάρξει και περιπτώσεις που ένας ανήλικος <<υπερβάλλει>> στα όσα καταγγέλλει ή έχει παρερμηνεύσει τις κινήσεις του <<δράστη>> ή σε περίπτωση εφήβων προβαίνει στην καταγγελία για λόγους εκδίκησης.

Η αντιμετώπιση του εγκλήματος των γενετήσιων πράξεων ( ασέλγεια ) με ανήλικο ή ενώπιον του,  απαιτεί εύρεση δικηγόρου ποινικολόγου με γνώση και εμπειρία στον χειρισμό τέτοιων περιπτώσεων  καθώς το αδίκημα της ασέλγειας ανηλίκου και των γενετήσιων πράξεων κατά ανηλίκου  χρήζει κάθε φορά διαφορετικής και ειδικής αντιμετώπισης. Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο έχει αναλάβει τέτοια περιστατικά και μπορεί να σας συμβουλεύσει με τον καλύτερο τρόπο καθώς και να αναλάβει την καταγγελία και εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.

Ενδεικτικά, δράστης του εγκλήματος μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των ανηλίκων, ενώ δεν εξαιρείται ο σύζυγος ή ο μόνιμος σύντροφος του ανηλίκου. Δεν ενδιαφέρει, εν προκειμένω, αν το θύμα είχε ήδη στο παρελθόν σεξουαλικές εμπειρίες.

Θεμελιώδες στοιχείο προκειμένου να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα  των γενετήσιων πράξεων ( ασέλγεια ) με ανήλικο ή ενώπιον του, είναι η γενετήσια ή ασελγής πράξη η οποία ενεργείται προς, ή τελείται από τον ανήλικο ή, τέλος, αυτός παρίσταται κατά την τέλεσή της.

Όσον αφορά τον πρώτο τρόπο τέλεσης του εγκλήματος, είναι απαραίτητη η επαφή με το σώμα του ανηλίκου. Η «ενέργεια» του δράστη δεν απαιτεί την άσκηση βίας ή, οπωσδήποτε, τον εξαναγκασμό του ανηλίκου. Όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία,  η γενετήσια ή ασελγής πράξη μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τη συναίνεση, πρωτοβουλία ή και πρόκληση του ανηλίκου.

ΑΠΑΤΗ

Σύμφωνα με το άρ. 386 του Ποινικού Κώδικα που δίνει τον ορισμό της απάτης, όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Ο δικηγόρος Γλυφάδας, ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις απάτης. Μάλιστα έχει χειριστεί και αρκετές περιπτώσεις απάτης σε βαθμό κακουργήματος, όταν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ΄ επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000€), οπότε η απάτη τιμωρείται με κάθειρξη και είναι κακούργημα.

Στην μακρόχρονη καριέρα του ως Ποινικολόγος, ο Διευθυντής της εταιρείας μας, Στέφανος Οικονόμου, έχει χειριστεί χαρακτηριστικές περιπτώσεις απάτης. Σε μία περίπτωση ο πελάτης μας κατηγορήθηκε για τέλεση του αδικήματος της απάτης επειδή ως πωλητής ακινήτου δήλωσε στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, ότι το προς πώληση ακίνητο ήταν ελεύθερο βαρών, ενώ στην πραγματικότητα στο ακίνητο είχε εγγράψει προσημείωση υποθήκης τραπεζικό ίδρυμα για μεγάλο χρηματικό ποσό. Με τις εξειδικευμένες σπουδές του στο ποινικό δίκαιο και την μακρόχρονη εμπειρία του σε ποινικές δίκες, ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου κατάφερε να αθωώσει τον πελάτη μας αποδεικνύοντας ότι ο αγοραστής είχε προβεί σε έλεγχο τίτλων και γνώριζε την ύπαρξη βάρους.

Σε άλλη περίπτωση απάτης ο πελάτης μας κατηγορήθηκε ότι με ψευδείς ισχυρισμούς και με την προσαγωγή αναληθών αποδεικτικών στοιχείων πέτυχε την έκδοση οριστικής απόφασης υπέρ του και σε βάρος του αντιδίκου του (απάτη δικαστηρίου). Άλλες περιπτώσεις απάτης, με τις οποίες ασχολήθηκε ο Ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχουν να κάνουν με την είσπραξη αποδοχών από το Δημόσιο λόγω κάλυψης δημόσιας θέσης με ψευδή δικαιολογητικά, με την είσπραξη ασφαλίστρων μετά από εκ προθέσεως πραγμάτωση του ασφαλιστικού κινδύνου από τον δράστη κλπ. Η βαθιά γνώση του ποινικού δικαίου και η εμπειρία στο ακροατήριο βοηθούν στον καλύτερο δυνατό χειρισμό της υπόθεσης για τον πελάτη μας, είτε αυτός είναι κατηγορούμενος είτε μηνυτής και πολιτικώς ενάγων, ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για αυτόν.

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Δυστυχώς το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας δηλαδή η άσκηση βίας, λεκτικής ή σωματικής μεταξύ ατόμων που είναι συγγενείς ή κατοικούν στο ίδιο σπίτι είναι πολύ συχνό όπως έχουν διαπιστώσει οι δικηγόροι του γραφείου μας.

Δυστυχώς, τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό που απαντά σε όλες τις κοινωνίες, ανεξαρτήτως οικονομικού, κοινωνικού και μορφωτικού υπόβαθρου των μελών της οικογένειας, εντός της οποίας ασκείται.

Η αντιμετώπιση του εγκλήματος αυτού, ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, απαιτεί ποινικολόγο με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία όχι μόνο στο ποινικό δίκαιο αλλά και στο οικογενειακό. Το γραφείο μας εξειδικεύεται και στο οικογενειακό δίκαιο όπως μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ: www.δικηγοροςδιαζυγιων.gr

Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Ακόμα και η λεκτική βία ( βρισιές, απειλές, μειωτικές συμπεριφορές ) μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενδοοικογενειακή βία.

Οι ποινές της ενδοοικογενειακής βίας είναι ιδιαίτερα αυστηρές και μία σωματική βλάβη μεταξύ συγγενών τιμωρείται πολύ αυστηρότερα από μία σωματική βλάβη μεταξύ ξένων.

Στα πλαίσια ενός διαζυγίου είναι συνηθισμένες οι κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία άλλοτε απόλυτα δικαιολογημένες άλλοτε υπερβολικές και καταχρηστικές. Είτε στην μία περίπτωση είτε στην άλλη οι δικηγόροι του γραφείου μας και ιδιαίτερα οι ποινικολόγοι του γραφείου μας Στέφανος Οικονόμου και Παναγιώτης Οικονόμου θα σας υποστηρίξουν ώστε να βρείτε το δίκιο σας και να αντιμετωπίσετε την υπόθεση σας με τον καλύτερο τρόπο.

Οι διατάξεις του Ν. 3500/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 312 και 333 του νέου Ποινικού Κώδικα, αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, σε όλες του τις μορφές, ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής και συναισθηματικής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να λάβει τη μορφή της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, όταν ένα μέλος της οικογένειας προκαλεί σε ένα άλλο μέλος αυτής σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, η οποία τιμωρείται με φυλάκιση, τουλάχιστον, ενός έτους. Σε περίπτωση που, η προηγούμενη πράξη είναι δυνατόν να προκαλέσει στο θύμα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση, τουλάχιστον, δύο ετών, ενώ αν επακολουθήσει βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση του θύματος, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Κάθειρξη επιβάλλεται και στην περίπτωση που η εν λόγω πράξη συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, ή ψυχικού πόνου, ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως με την παρατεταμένη απομόνωση του θύματος.

Άλλες μορφές που μπορεί να λάβει η ενδοοικογενειακή βία είναι αυτές της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και απειλής, όταν ένα μέλος της οικογένειας εξαναγκάζει άλλο μέλος χρησιμοποιώντας βία ή απειλή με σπουδαίο και άμεσο κίνδυνο σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή χωρίς το θύμα να υποχρεούται προς τούτο, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, του βιασμού, της ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας κλπ.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου είναι ποινικολόγος με μεταπτυχιακό στο ποινικό δίκαιο και την εγκληματολογία και κατά τη διάρκεια τις καριέρας του έχει χειριστεί πολλές ποινικές υποθέσεις που έχουν να κάνουν με σωματικές βλάβες.

Τις σωματικές βλάβες, ήτοι τα εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας, το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο διακρίνει σε τέσσερα είδη:1) την απλή σωματική βλάβη (αρ. 308 ΠΚ), 2) την επικίνδυνη σωματική βλάβη (αρ. 309 ΠΚ), 3) την βαριά σωματική βλάβη (αρ. 310 ΠΚ), 4) την θανατηφόρα σωματική βλάβη (αρ. 311 ΠΚ). Όλες οι ανωτέρω σωματικές βλάβες τιμωρούνται όταν τελούνται εκ δόλου, αδιακρίτως του είδους αυτού.

Την εξ αμελείας τελούμενη σωματική βλάβη, το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο τιμωρεί στο άρθρο 314 ΠΚ αδιακρίτως του είδους αυτής, είτε δηλαδή αυτή είναι απλή ή επικίνδυνη ή βαριά.

Ο χαρακτηρισμός μιας σωματικής βλάβης ως απλή σωματική βλάβη (αρθ. 308 παρ. 1 ΠΚ), απρόκλητη σωματική βλάβη (άρθ. 308Α παρ. 1 ΠΚ), επικίνδυνη σωματική βλάβη (άρθ. 309 ΠΚ), βαριά σωματική βλάβη (άρθ. 310 παρ. 1 ΠΚ), θανατηφόρα βλάβη (άρθ. 311 ΠΚ), έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί διαμορφώνει την επαπειλούμενη ποινή.

Ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο έχει αναλάβει υποθέσεις όλων των ειδών σωματικής βλάβης και μπορεί να σας συμβουλεύσει με τον καλύτερο τρόπο καθώς και να αναλάβει την καταγγελία και εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.