ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.


Συνήθως, ο έλεγχος του φορολογούμενου ξεκινάει με την αποστολή σε αυτόν σχετικής επιστολής σχετικού εγγράφου της φορολογικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν4174/2013, που του τάσσει προθεσμία πέντε εργασίμων ημερών για την παροχή εκ μέρους του πληροφοριών και για την παροχή αντιγράφων μέρους των βιβλίων και στοιχείων του.  

Στην πράξη αυτή η προθεσμία τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί χωρίς ευθύνη του φορολογούμενου. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο η φορολογική αρχή να ετοιμάζει επί μήνες ολοκλήρους το έγγραφο που θα στείλει στο φορολογούμενο και να του ζητάει εξηγήσεις για εκατοντάδες έως χιλιάδες καταθέσεις στο λογαριασμό του και να του ζητάει να δικαιολογήσει  αυτές και μετά να έχει την απαίτηση από το φορολογούμενο εντός πέντε ημερών να παράσχει εξηγήσεις. Είναι προφανές πως αυτό δεν είναι εφικτό.  

Ο νόμος προβλέπει ότι αυτή η προθεσμία δύναται να παραταθεί μόνο όταν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει για την προετοιμασία και υποβολή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, μόνο όμως εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της δημόσιας διοίκησης ή σε λόγο ανωτέρας βίας. 

Στην πραγματικότητα, η αδυναμία προσκόμισης αυτών των πληροφοριών που απαιτεί η φορολογική διοίκηση δεν θα οφείλεται σε ανωτέρα βία, η οποία είναι μία νομική έννοια που περιλαμβάνει ακραίες καταστάσεις, αλλά θα οφείλεται στο απλό γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν ένας φορολογούμενος, όσο επιμελής και να είναι να συλλέξει τα έγγραφα που απαιτεί η εφορία που πολλές φορές ανάγονται σε πολλά χρόνια πριν και είναι πάρα πολλά ή να δικαιολογήσει καταθέσεις στους λογαριασμούς πολλών ετών μέσα στο ελάχιστο χρονικό διάστημα των πέντε εργασίμων ημερών.  

Φαίνεται για άλλη μία φορά ότι ο νομοθέτης απαιτεί από το φορολογούμενο τα αδύνατα και ενώ η φορολογική αρχή κινείται με τους δικούς της αργούς ρυθμούς απαιτεί από το φορολογούμενο να έχει ικανότητες που δεν μπορεί να έχει. Ευτυχώς στην πράξη η φορολογική διοίκηση είναι ιδιαίτερα ελαστική σε αυτό το θέμα και όταν ο φορολογούμενος εμφανιστεί, του δίνει άτυπα μεγαλύτερη προθεσμία για να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία.