ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες με την τεράστια εμπειρία της σε θέματα προσωπικών δεδομένων έχει αναλάβει την συμμόρφωση δεκάδων επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και έχει συνάψει συμβάσεις Data Protection Officer με αρκετές εταιρίες.

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κανονισμού.

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου είναι πιστοποιημένος Data Protection Officer από την TUV Austria και ήταν μέλος της ομάδας του ΣΕΒ που ασχολείτο με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Έχει δημιουργήσει πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει επιμεληθεί των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας σε πολλές εταιρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ενασχόλησή μας με τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επισκεφθείτε και το εξειδικευμένο site μας:

https://dataprotectionservices.gr/

Ο νέος κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα έχει σκοπό να θεσπίσει κανόνες για δύο στόχους:

1/ την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και

2/ την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Κανονισμός 679 του 2016 εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Είναι προφανές ότι σήμερα με τις τεχνικές που έχει στη διάθεσή του ο οποιοσδήποτε η αυτοματοποιημένη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι ο κανόνας.

Όπως αναφέρεται στον Κανονισμό, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η κλίμακα της συλλογής και της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυξήθηκε σημαντικά. Η τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες αρχές να κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρωτοφανή κλίμακα για την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους. Ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου γνωρίζει ότι η περιήγησή του στο διαδίκτυο στην ουσία καταγράφεται συνεχώς και πλήθος πληροφοριών που τον αφορούν συλλέγονται για διάφορους σκοπούς κυρίως προωθητικούς.

Αν σας απασχολεί οποιοδήποτε θέμα που έχει να κάνει με την προστασία προσωπικών δεδομένων μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.