ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – DATA PROTECTION 

Επισκεφθείτε για πληροφορίες σχετικά με το GDPR το εξειδικευμένο site μας: www.dataprotectionservices.gr

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο ενόψει της εφαρμογής του νέου κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα από τον Μάιο του 2018.  

Ο νέος κανονισμός αλλάζει το τοπίο στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και στην ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός της Ευρωπαικής Ένωσης. Οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμορφωθούν άμεσα στις νέες επιταγές του Κανονισμού και στην περίπτωση που τον παραβούν απειλούνται με πρόστιμα μέχρι 20.000.000 ευρώ ή έως το 4% του παγκόσμιου τζίρου της.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι έτοιμοι να σας συμβουλεύσουν για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να προετοιμαστείτε για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού.  

Η βασική διαφορά είναι ότι από ένα σύστημα γνωστοποιήσεων και αδειών από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περνάμε σε ένα σύστημα αυτοσυμμόρφωσης. Σύμφωνα δε με τη νέα αρχή της λογοδοσίας, οι επιχειρήσεις ως υπεύθυνοι επεξεργασίας αλλά και ως εκτελούντες την επεξεργασία οφείλουν να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους.  

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχοντας πολυετή εμπειρία στην ενασχόληση με τα προσωπικά δεδομένα και συναφή θέματα όπως η ασφάλεια και το απόρρητο των επικοινωνιών μπορεί να σας ενημερώσει για τις υποχρεώσεις τους. Τηλεφωνήστε μας για μία δωρεάν παρουσίαση στα γραφεία σας που θα σας ενημερώσει για το τι αλλάζει και τι πρέπει να κάνετε για να συμμορφωθείτε με τον νέο κανονισμό.