Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Το γραφείο μας εξειδικεύεται επίσης στον τομέα της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εν αντιθέσει με άλλα γραφεία που ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο, το γραφείο μας έχει μακρά εμπειρία τόσο σε συμβουλευτικό όσο και δικαστηριακό επίπεδο σε μία ευρύτατη γκάμα δικαίου των επιχειρήσεων. Η ευρεία αυτή εμπειρία ενισχύει την αποτελεσματικότητά μας στον χειρισμό υποθέσεων σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Έλεγχος και καταχώριση ημεδαπών σημάτων (Trademarks)
 • Παρακολούθηση, ανανέωση και μεταβίβαση ημεδαπών σημάτων.
 • Έλεγχος και καταχώριση κοινοτικών και διεθνών σημάτων (Community and International Trademarks)
 • Καταχώριση εφευρέσεων τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Χώρο (Patents)
 • Ανανέωση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Χώρο
 • Έλεγχος και καταχώριση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Χώρο (Industrial Designs)
 • Έλεγχος και καταχώριση βιοτεχνολογικών εφευρέσεων ( Biotechnological inventions)
 • Ανανέωση και μεταβίβαση κοινοτικών και διεθνών σημάτων
 • Έλεγχος και καταχώριση “ Internet Domain Names” στον Ελλαδικό χώρο (με την διακριτική συντομογραφία για την χώρα μας “ .gr ”)
 • Νομική υποστήριξη και σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Εκπροσώπηση σε κάθε είδους δικαστική διαδικασία αναφορικά με την παραβίαση των διατάξεων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
 • Κατοχύρωση και προστασία Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων.
 • Κατάρτιση συμβάσεων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης των έργων δημιουργών και εκτελεστών.
 • Νομική κάλυψη αναφορικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου και την προστασία των διαδικτυακών δημιουργημάτων της διανόησης.
 • Νομική υποστήριξη και σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 • Εκπροσώπηση δημιουργών και εκτελεστών σε κάθε είδους δικαστική διαδικασία αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία των δημιουργημάτων της διανόησης