ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΣΗΜΑ ΦΗΜΗΣ ΤΟ ZONARS

Μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη οι δικηγόροι του γραφείου μας – εξειδικευμένοι στο δίκαιο των εμπορικών σημάτων – πέτυχαν την έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας που δικαιώνει πελάτη μας ως μοναδικό δικαιούχο του γνωστού σήματος ZONARS.

Η πολυετής δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το έτος 2004 όταν η εταιρεία που εκμεταλλεύεται σήμερα το ζαχαροπλαστείο  επί της οδού Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου στην Αθήνα  κατοχύρωσε στο  όνομά της  το σήμα ZONAR’S  καθώς και διάφορα άλλα σήματα με τη προσθήκη διαφόρων προσδιοριστικών  στη λέξη ZONAR’S.

Η Δικηγορική εταιρεία μας Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες έχοντας μεγάλη εμπειρία στο δίκαιο των εμπορικών σημάτων,  ανέλαβε για λογαριασμό του πελάτη μας,  ο οποίος είχε κατοχυρώσει το σήμα «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ 1940-1962 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ» ήδη από το έτος 1940  την δικαστική του εκπροσώπηση  μετά την αίτηση διαγραφής των σημάτων της αντιδίκου εταιρείας  και πέτυχε την έκδοση θετικών εφετειακών αποφάσεων και τέλος, κατόπιν αίτησης  αναίρεσης  της αντιδίκου εταιρείας το ΣΤΕ απέρριψε αυτή δίνοντας τέλος σε ένα μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα και στη  πολυετή παράνομη χρήση του σήματος του πελάτη μας με  σημαντικής αξίας ζημία για  αυτόν.

Οι δικαστικές αποφάσεις έκριναν ότι τα  σήματα «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ 1940-1962 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ» του πελάτη μας και το εμπορικό σήμα «ZONAR’S” της αντιδίκου  αν και δεν είναι πανομοιότυπα απεικονιστικά εν τούτοις  η δεσπόζουσα, κυρίαρχη και έντονης διακριτικής ικανότητας ένδειξη είναι η ένδειξη «ZONAR’S»  που προσδίδει στα δύο σήματα σημαντική ομοιότητα.

Τα δικαστήρια έκριναν επίσης ότι το σήμα του πελάτη μας  «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ 1940-1962 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ»  είναι σήμα φήμης λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι, όπως είναι κοινό τοις πάσι, στο κτίριο επί των οδών Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου στο κέντρο των Αθηνών, λειτουργούσε από το έτος 1939 το ζαχαροπλαστείο «ZONARS», το συγκεκριμένο, δε, σημείο ανάπτυξης και λειτουργίας της επιχείρησης αυτής , στη συνείδηση του κοινού, έχει συνδεθεί με αυτήν την ίδια την επιχείρηση και τα προϊόντα και υπηρεσίες της  και ότι η έντονη, δε φήμη της άλλοτε εκεί λειτουργούσας επιχείρησης  του πελάτη μας, συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, που δεν λειτουργεί το αρχικό κατάστημά της, το συγκεκριμένο δε σημείο, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού και ως τόπος συνάντησης (στου ZONAR’S), αλλά και στο μέλλον ακόμα και αν πάψει να υφίσταται το συγκεκριμένο κτίριο, το σημείο αυτό θα διακρίνεται πάντα με τη φράση «στου ZONAR’S»  χωρίς το γεγονός αυτό να χρήζει περαιτέρω απόδειξης.

Ως εκ τούτου κρίθηκε ότι προκατατεθέν σήμα  του πελάτη μας «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ 1940-1962 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ» με την πάροδο του χρόνου έχει καταστεί σήμα φήμης ενώ η δραστηριοποίηση της αντιδίκου στο ίδιο ακριβώς οίκημα και χώρο στον οποίο αναπτύχθηκε το κατάστημα  Zonars του πελάτη μας, ήτοι στο κτίριο επί των οδών Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου  και η κατάθεση σήματος με χαρακτηριστικό τη λέξη “ZONARS» δεν είχε άλλο σκοπό παρά την εκμετάλλευση της φήμης του σήματος του πελάτη μας και της χρήσης του ονόματος “ZONARS” καλλιεργώντας την πλαστή εντύπωση στο μέσο καταναλωτή ότι το παλαιό και φημισμένο εστιατόριο-ζαχαροπλαστείο « ZONARS» λειτουργεί και πάλι, όπως λειτουργούσε και παλαιότερα, πριν την ανακατασκευή του κτιρίου, από την εταιρεία του πελάτη μας και έγινε αντίθετα με την καλή πίστη.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το εμπορικό σήμα, από μία απλή κατοχύρωση σήματος έως και μία αντιδικία με κάποιον που προσπαθεί να παραβιάσει τα δικαιώματά σας οι δικηγόροι του γραφείου μας και ο διευθυντής αυτού Στέφανος Οικονόμου είναι στη διάθεσή σας.