ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Συναινετικό διαζύγιο είναι η λύση του γάμου, μετά από κοινή έγγραφη συμφωνία των συζύγων, με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (διαπλαστικού χαρακτήρα). Αυτός ο τρόπος διαζυγίου αποτελεί οπωσδήποτε μια λύση πιο ανώδυνη, ψυχολογικά και οικονομικά, και συνήθως πιο ευπρεπή από το διαζύγιο κατ’ αντιδικία.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να αναλάβουν την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου και γιά τους δύο συζύγους με τον γρηγορότερο και οικονομικότερο τρόπο.

  • Προυποθέσεις:

  • Κοινή συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου, η οποία εκφράζεται με την κοινή βούληση των συζύγων περί μη διατήρησης της συζυγικής κοινωνίας.

  • Εξάμηνη (6μηνη) τουλάχιστον διάρκεια του γάμου (αντί για ένα χρόνο, όπως ίσχυε προγενέστερα).

  • Χρόνος έκδοσης:

Με το νόμο 4055/2012 για τη «Δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α 51/12.03.2012 – έναρξη ισχύος από 2/4/2012) επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου και καταργήθηκε η μέχρι τότε ισχύουσα χρονοβόρα διαδικασία.

Πλέον οι σύζυγοι μπορούν να λύσουν το γάμο τους σε μια και μόνο δικάσιμο (περίπου 2 μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου) ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου.

  • Δικαιολογητικά:

  • Κοινή αίτηση διαζυγίου προς το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο. Κατά τη συζήτηση της αίτησης οι σύζυγοι θα προβούν (είτε διά του/των πληρεξουσίου/ων δικηγόρου/ων τους είτε μαζί με αυτόν/ούς) στη δήλωση της συμφωνίας τους

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (κοινή μερίδα)

  • Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (εκδιδόμενο μέσα στον τελευταίο ένα μήνα πριν τη δικάσιμο) – κόστος: περίπου 35 – 50 €

  • Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, απαιτούνται επιπλέον: α) ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς τους, β) ιδιωτικό συμφωνητικό για τη ρύθμιση της επιμέλειας των τέκνων και της επικοινωνίας με αυτά (και προαιρετικά για τη διατροφή τους).

Σημειωτέον ότι όταν ο γάμος είναι θρησκευτικός, απαιτείται επιπλέον η πνευματική λύση του με την έκδοσηΔιαζευκτηρίου από την αρμόδια Μητρόπολη της περιοχής που τελέστηκε ο γάμος (με επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης και πιστοποιητικό παραίτησης των διαδίκων από τα ένδικα μέσα που εκδίδεται από το Πρωτοδικείο, υποβάλλεται αίτηση στον Εισαγγελέα ο οποίος δίνει παραγγελία στον αρμόδιο Μητροπολίτη να προβεί στην πνευματική λύση του γάμου).