ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – DEALERS- ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Όπως σε πολλά δίκτυα franchising έτσι και στα δίκτυα franchising εταιρειών κινητής τηλεφωνίας οι μεγάλες εταιρείες δικαιοπάροχοι, οχυρωμένοι πίσω από  τις  συμβάσεις τις οποίες επιβάλουν στους franchisee να υπογράφουν κατά την είσοδό τους στο δίκτυο, θέτουν μερικές φορές όρους μονομερώς εκμεταλλευόμενοι την δεσπόζουσα θέση που κατέχουν.

Όμως ο νόμος τους προστατεύει έναντι κάθε κατάχρησης ή παρανομίας.

Το γραφείο μας λόγω της εμπειρίας του από μακρόχρονη συνεργασία με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, γνωρίζει πολύ καλά την νομική αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν μεταξύ των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και των συνεργατών τους είτε αυτοί είναι dealers είτε call centers είτε δικαιοδόχοι τους αλλά και την εμπορική πρακτική με τις ιδιαιτερότητές της.

Η επιβολή δυσβάσταχτων επαναχρεώσεων ( chargeback ) είναι ένα από τα θέματα που δημιουργούν προβλήματα στη συνεργασία και πολλές φορές μπορεί να ερμηνευθούν ως ποινικές ρήτρες οπότε δεν μπορούν να υποβληθούν χωρίς υπαιτιότητα του Συνεργάτη.

Άλλη πρακτική η οποία είναι διαδεδομένη είναι η επιβολή πολύ δύσκολων έως αδύνατων να εκπληρωθούν στόχων πωλήσεων. Παρότι η εταιρεία έχει το δικαίωμα συνήθως να θέτει μονομερώς τους στόχους αυτοί δεν μπορεί να είναι υπερβολικά δύσκολοι ή αδύνατοι να επιτευχθούν καθώς στην περίπτωση αυτή ελέγχονται ως καταχρηστικοί από το Δικαστήριο. Ωστόσο η εταιρεία πιστεύοντας ότι ο franchisee θα το δεχτεί αδιαμαρτύρητα επιβάλει πολλές φορές αδύνατους η πάρα πολύ δύσκολους στόχος έχοντας με τον τρόπο αυτό «σε ομηρεία» τον franchisee καθώς έτσι μπορεί και να μην του καταβάλει το αναλογούν bonus επίτευξης στόχων αλλά και να του καταγγείλει την σύμβαση στερώντας του με τον τρόπο αυτό την επιχείρησή του.  Όμως  ουδείς μπορεί να υποχρεωθεί στο αδύνατο ιδιαίτερα όταν είναι το αδύναμο μέρος μιας συμφωνίας.

Επίσης είναι άγνωστο πολλές φορές σε franchisee το δικαίωμά τους να ζητήσουν αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από την εταιρία δικαιοπάροχο.

Οι κάθε μορφής συνεργάτες εταιρειών κινητής τηλεφωνίας μπορούν να ζητήσουν  αποζημίωση πελατείας έως το ισοδύναμο με το μέσο ετήσιο όρο των αμοιβών που εισέπραξαν αυτοί κατά τα πέντε τελευταία έτη, αν δε η σύμβαση διήρκεσε λιγότερο από πέντε έτη, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της εν λόγω περιόδου.

Γιά περισσότερες πληροφορίες δείτε και το εξειδικευμένο site μας : www.δικηγοροσεμπορων.gr

Το γραφείο μας έχει μεγάλη νομική εμπειρία στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας έχοντας αναλάβει δεκάδες τέτοιων υποθέσεων.