ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ


Οι δικηγόροι του γραφείο μας έχουν τεράστια εμπειρία στα νομικά θέματα που προκύπτουν με τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις λόγω της συνεργασίας μας επί 18 χρόνια με γνωστή εταιρία τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας. 

Οι σχετικές νομικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας έχουν μεταξύ άλλων ως εξής: 

Νομική υποστήριξη σε αντιδικίες μεταξύ συνεργατών ( dealers, δικαιοδόχων ) εταιριών τηλεπικοινωνιών ( κινητής τηλεφωνίας ) και των εταιριών.  

Όπως σε πολλά δίκτυα franchising έτσι και στα δίκτυα franchising και dealers εταιρειών κινητής τηλεφωνίας οι μεγάλες εταιρείες δικαιοπάροχοι, οχυρωμένοι πίσω από  τις  συμβάσεις τις οποίες επιβάλουν στους franchisee να υπογράφουν κατά την είσοδό τους στο δίκτυο, θέτουν μερικές φορές όρους μονομερώς εκμεταλλευόμενοι την δεσπόζουσα θέση που κατέχουν. 

Όμως ο νόμος τους προστατεύει έναντι κάθε κατάχρησης ή παρανομίας. 

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μας λόγω της εμπειρίας τους από μακρόχρονη συνεργασία με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, γνωρίζουν πολύ καλά την νομική αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν μεταξύ των εταιριώνκινητής τηλεφωνίας και των συνεργατών τους αλλά και την εμπορική πρακτική με τις ιδιαιτερότητές της. 

Η επιβολή δυσβάσταχτωνεπαναχρεώσεων ( chargeback ) είναι ένα από τα θέματα που δημιουργούν προβλήματα στη συνεργασία και πολλές φορές μπορεί να ερμηνευθούν ως ποινικές ρήτρες οπότε δεν μπορούν να υποβληθούν χωρίς υπαιτιότητα του Συνεργάτη. 

Άλλη πρακτική η οποία είναι διαδεδομένη είναι η επιβολή πολύ δύσκολων έως αδύνατων να εκπληρωθούν στόχων πωλήσεων. Παρότι η εταιρεία έχει το δικαίωμα συνήθως να θέτει μονομερώς τους στόχους αυτοί δεν μπορεί να είναι υπερβολικά δύσκολοι ή αδύνατοι να επιτευχθούν καθώς στην περίπτωση αυτή ελέγχονται ως καταχρηστικοί από το Δικαστήριο. Ωστόσο η εταιρεία πιστεύοντας ότι ο franchisee θα το δεχτεί αδιαμαρτύρητα επιβάλει πολλές φορές αδύνατους η πάρα πολύ δύσκολους στόχος έχοντας με τον τρόπο αυτό «σε ομηρεία» τον franchisee καθώς έτσι μπορεί και να μην του καταβάλει το αναλογούν bonus επίτευξης στόχων αλλά και να του καταγγείλει την σύμβαση στερώντας του με τον τρόπο αυτό την επιχείρησή του.  Όμως  ουδείς μπορεί να υποχρεωθεί στο αδύνατο ιδιαίτερα όταν είναι το αδύναμο μέρος μιας συμφωνίας. 

Επίσης είναι άγνωστο πολλές φορές σε franchisee το δικαίωμά τους να ζητήσουν αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από την εταιρία δικαιοπάροχο. 

Οι κάθε μορφής συνεργάτες εταιρειών κινητής τηλεφωνίας μπορούν να ζητήσουν  αποζημίωση πελατείας έως το ισοδύναμο με το μέσο ετήσιο όρο των αμοιβών που εισέπραξαν αυτοί κατά τα πέντε τελευταία έτη, αν δε η σύμβαση διήρκεσε λιγότερο από πέντε έτη, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της εν λόγω περιόδου. 

 

Άλλες σχετικές νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε έχουν ως εξής:  

Υποστήριξη στην λήψη αδειών λειτουργίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

Υποστήριξη σε όλα τα κανονιστικά ζητήματα που απασχολούν μία τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση. 

Εκπροσώπηση ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς που διέπουν την τηλεπικοινωνιακή αγορά. 

Εκπροσώπηση στα Δικαστήρια σε διαφορές μεταξύ συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και εταιριών. 

Εκπροσώπηση στα Δικαστήρια σε περιπτώσεις αγωγών κατά εταιριών που εγκαθιστούν κεραίες και άλλον εξοπλισμό χωρίς τις άδειες των αρμόδιων αρχών. 

Υποστήριξη για την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας.