ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το γραφείο μας προσφέρει μία ευρεία γκάμα νομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Διαλέγοντας από την διπλανή στήλη έναν από τους τομείς δραστηριότητας θα δείτε χρήσιμες νομικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το γραφείο μας και την σχετική μας εμπειρία.

Η πολυετής λειτουργία μας ( από το 1950 ) και η έντονη δραστηριοποίησή μας τα τελευταία 20 έτη μας έχει οπλίσει με αξιοσημείωτη εμπειρία και γνώσεις στο δίκαιο των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών.

Οι κυριότεροι τομείς εξειδίκευσης της δικηγορικής μας εταιρίες είναι οι εξής: