ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Το γραφείο μας μπορεί να καλύψει πλήρως τη νομική υποστήριξη μίας φαρμακευτικής ή παρεμφερούς αντικειμένου εταιρείας. Οι σχετικές νομικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας έχουν ως εξής:

  • Υποστήριξη στην λήψη αδειών από τον ΕΟΦ.
  • Υποστήριξη σε θέματα λήψης τιμών από το Υπουργείο Εμπορίου και λίστας.
  • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και περιορισμούς που ισχύουν στην φαρμακευτική αγορά σε σχέση με την κυκλοφορία και την προώθηση – διαφήμιση των φαρμάκων.
  • Προστασία των πατεντών των φαρμάκων και προστασία των δικαιωμάτων των φαρμακοβιομηχανιών έναντι της κυκλοφορίας γενόσημων φαρμάκων και αντιστρόφως.
  • Εκπροσώπηση στα Δικαστήρια σε διαφορές με χονδρεμπόρους σχετικά με την διανομή των φαρμάκων και το παράλληλο εμπόριο.
  • Κατοχύρωση σημάτων και πατεντών φαρμακευτικών προϊόντων.
  • Υποστήριξη των φαρμακευτικών και σχετικών επιχειρήσεων για την συμμόρφωσή τους με τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΜΕΑ, του ΣΦΕΕ και άλλους σχετικούς κώδικες συμπεριφοράς.
  • Δημιουργία μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης για την διακρίβωση περιπτώσεων διαφθοράς και παραβίασης των κωδίκων δεοντολογίας.
  • Σύνταξη συμβάσεων co-marketing και co-promotion φαρμακευτικών προϊόντων, κλινικών ερευνών παρεμβατικών και μη.
  • Υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης κρίσεων για την αποφυγή ποινικών και λοιπών ευθυνών.