ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το φορολογικό τμήμα της δικηγορικής μας εταιρίας ενισχύθηκε από τον εξειδικευμένο στο φορολογικό δίκαιο δικηγόρο Νικόλα Πέττα με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Ο δικηγόρος Νικόλας Πέττας έχει εξειδικευμένες σπουδές στο φορολογικό δίκαιο PGDip. Tax Law (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και έχει αποκτήσει μεγάλη σχετική εμπειρία ως δικηγόρος απασχολούμενος αποκλειστικά με φορολογικές υποθέσεις στην KBVL Law Firm, μέλος του νομικού δικτύου της Deloitte. Φιλοξενείται τακτικά σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και οικονομικές εφημερίδες για θέματα φορολογικά, επιχειρησιακά και για αναδρομικά των συνταξιούχων.

Μπορείτε να δείτε τηλεοπτική παρουσία του εδώ https://www.youtube.com/watch?v=uk4yMPRhBaA ή να διαβάσετε άρθρα του παρακάτω:

Νίκος Πέττας: Ζητήματα νομιμότητας της φορολόγησης των αναδρομικών εισοδημάτων των συνταξιούχων για το 2013

Ζητήματα νομιμότητας της φορολόγησης των αναδρομικών εισοδημάτων των συνταξιούχων για το 2013

Το φορολογικό τμήμα της δικηγορικής μας εταιρίας έχει χειριστεί πολλές φορολογικές υποθέσεις μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων   και ελευθέρων επαγγελματιών, τόσο ενώπιον των ελεγκτικών αρχών όσο και ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων.

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου της δικηγορικής μας εταιρίας τα τελευταία χρόνια έχουν ασχοληθεί με φορολογικές υποθέσεις φοροδιαφυγήςεικονικών τιμολογίωνπαραποιημένων φορολογικών μηχανισμώνμη έκδοσης αποδείξεων αλλά και με τους ελέγχους τραπεζικών καταθέσεων του ΚΕΦΟΜΕΠ και του ΣΔΟΕ βάσει της διάταξης περί προσαύξησης περιουσίας από άγνωστη πηγή. Το ΚΕΦΟΜΕΠ και το ΣΔΟΕ προβαίνουν σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων και ελέγχουν μία προς μία κάθε κατάθεση ή πίστωση σε αυτούς και απαιτούν από τον φορολογούμενο να τις δικαιολογήσει μία προς μία άλλως προβαίνουν σε επιβολή φόρων και προσαυξήσεων για αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη από άγνωστη πηγή.

Ωστόσο, οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας έχουν δει πολλές φορές ότι η επιβολή αυτών των φόρων είναι αυθαίρετη και έχουν προβεί στην άσκηση προσφυγών τόσο ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών όσο και ενώπιον των Δικαστηρίων.

Οι δικηγόροι μας φορολογικού δικαίου έχοντας γνώση των εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων αλλά και των πρακτικών των ελεγκτών αναλαμβάνουν με επιτυχία την εκπροσώπηση ελεγχόμενων φορολογουμένων, ήδη από το στάδιο του φορολογικού ελέγχου σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογία κατοίκων εξωτερικού, χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, στις διεθνείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και στην αντιμετώπιση της ποινικής δίωξης που ασκείται πολλές φορές για φορολογικές παραβάσεις.

Οι νομικές υπηρεσίες των δικηγόρων μας σε φορολογικά θέματα περιλαμβάνουν:

  • Εκπροσώπηση των επιχειρήσεων ενώπιον των φορολογικών αρχών και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.
  • Συμβουλές για την διάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε με νόμιμο τρόπο να επιτυγχάνεται η ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση της επιχείρησης.
  • Συμβουλές για την συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
  • Συνεργασία με λογιστές και φοροτεχνικούς για τη νομική αντιμετώπιση των φορολογικών θεμάτων των πελατών τους.
  • Υποστήριξη κατά τον φορολογικό έλεγχο
  • Ενδικοφανή προσφυγή κατά πράξης οριστικού προσδιορισμού φόρου.
  • Δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής.
  • Αίτηση αναστολής της απόφασης επιβολής φόρου.
  • Υπεράσπιση στην περίπτωση ποινικής δίωξης για φορολογικές παραβάσεις.

Η εμπειρία μας εκτείνεται σε πολλούς εμπορικούς και βιομηχανικούς κλάδους καθώς και στον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών και είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε επαγγελματία.

Πελάτες μας σε φορολογικές υποθέσεις έχουν υπάρξει πολλοί ιατροί και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες που ελέγχθηκαν για καταθέσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν. Επίσης πολλοί επιχειρηματίες της εστίασης, ιδιοκτήτες εστιατορίων, αναψυκτηρίων, νυχτερινών κέντρων, καταστημάτων λιανικής που ελέγχθηκαν για μη έκδοση αποδείξεων ή εικονικά τιμολόγια, κατασκευαστικές εταιρίες, βιομηχανικές εταιρίες, φροντιστήρια και πολλές άλλες επιχειρήσεις.


Ο φορολογικός έλεγχος δεν είναι μια «λογιστική υπόθεση»; Γιατί χρειάζεται ένας φορολογικός δικηγόρος;

Ο φορολογικός έλεγχος δεν είναι μόνο <<λογιστική υπόθεση>>. Η εξέλιξη των φορολογικών ελέγχων, η συστηματοποίηση της νομοθεσίας (έστω και μερικώς) με τον νεότερο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), έχουν προσδώσει, παράλληλα προς τον λογιστικό χαρακτήρα των υποθέσεων, που ποτέ δεν έχασαν, και μία έντονη και πολλές φορές καθοριστικής σημασίας νομική διάσταση.

Αυτό έχει σαν συνέπεια η προετοιμασία των φορολογουμένων για την αντιμετώπιση αυτής της διαδικασίας να πρέπει, αναγκαίως, να είναι τουλάχιστον διπλή και σε λογιστικό και σε νομικό επίπεδο μέσω ενός εξειδικευμένου δικηγόρου φορολογικού δικαίου.

Άλλωστε, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι οι φορολογικές διατάξεις, δηλαδή, οι νόμοι που κρίνουν τι είναι εισόδημα, ποιος είναι ο υπόχρεος του εισοδήματος, πότε υπάρχει απόκρυψη, τι είναι η φοροδιαφυγή ή η φοροαποφυγή και πολλά άλλα ζητήματα, καθορίζονται μέσα από νομικές διατάξεις.

Αυτός είναι, κατ’ αρχήν, ο κύριος λόγος της αναγκαιότητας της νομικής συμπαράστασης ενός δικηγόρου φορολογικού δικαίου στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου, ότι τελικώς η υπεράσπιση του φορολογουμένου θα κριθεί και από τα νομικά του επιχείρηματα.

Επιπλέον, δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ότι οι περισσότερες περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων καταλήγουν στα δικαστήρια, οπότε είναι βέβαιη η καταληκτική εμπλοκή δικηγόρου σε περίπτωση αμφισβήτησης των πορισμάτων της φορολογικής αρχής.

Η εμπειρία των δικηγόρων φορολογικού δικαίου του γραφείου μας δείχνει ότι πιο νωρίς εμπλέκεται ένας νομικός στο πλαίσιο ενός φορολογικού ελέγχου τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας αποκτά η υπόθεση, στο μέτρο και στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

 Για όποια φορολογική υπόθεση σας απασχολεί μην διστάσετε να κλείσετε ραντεβού με τον κ. Πέττα και τον κ. Οικονόμου στο 2107231630.