ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η δικηγορική μας εταιρία ιδρύθηκε το 1950 ασχολούμενη από την πρώτη στιγμή με το δίκαιο επιχειρήσεων και το φορολογικό δίκαιο. Μπορείτε να επισκεφθείτε και το εξειδικευμένο για φορολογικές υποθέσεις ιστότοπό μας εδώ:  δικηγοροσγιαφορολογικα.gr

Το 1989 ανέλαβε την διεύθυνση ο  Στέφανος Οικονόμου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Ο Στέφανος Οικονόμου τελείωσε τη Νομική Σχολή με βαθμό πτυχίου 9 και διάκριση ΑΡΙΣΤΑ. Το 1988 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο D.E.A. από το University of Paris.

Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας Wind, της πολυεθνικής φαρμακευτικής Boehringer Ingelheim, του ομίλου εταιριών εστίασης Βλάσση Σταθοκωστόπουλου, της πολυεθνικής Edwards Lifesciences και πάρα πολλών άλλων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Το φορολογικό τμήμα της δικηγορικής μας εταιρίας ενισχύθηκε από τον εξειδικευμένο στο φορολογικό δίκαιο δικηγόρο Νικόλα Πέττα. Ο δικηγόρος Νικόλας Πέττας έχει εξειδικευμένες σπουδές στο φορολογικό δίκαιο PGDip. Tax Law (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και έχει αποκτήσει μεγάλη σχετική εμπειρία ως δικηγόρος απασχολούμενος αποκλειστικά με φορολογικές υποθέσεις στην KBVL Law Firm, μέλος του νομικού δικτύου της Deloitte.

Το φορολογικό τμήμα της δικηγορικής μας εταιρίας έχει χειριστεί πολλές φορολογικές υποθέσεις μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων   τόσο ενώπιον των ελεγκτικών αρχών όσο και ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων.

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου της δικηγορικής μας εταιρίας τα τελευταία χρόνια έχουν ασχοληθεί με φορολογικές υποθέσεις φοροδιαφυγής, εικονικών τιμολογίων, παραποιημένων φορολογικών μηχανισμών, μη έκδοσης αποδείξεων αλλά και με τους ελέγχους του ΚΕΦΟΜΕΠ και του ΣΔΟΕ βάσει της διάταξης περί προσαύξησης περιουσίας από άγνωστη πηγή. Το ΚΕΦΟΜΕΠ και το ΣΔΟΕ προβαίνουν σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων και ελέγχουν μία προς μία κάθε κατάθεση ή πίστωση σε αυτούς και απαιτούν από τον φορολογούμενο να τις δικαιολογήσει μία προς μία άλλως προβαίνουν σε επιβολή φόρων και προσαυξήσεων για αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη από άγνωστη πηγή.

Ωστόσο, οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας έχουν δει πολλές φορές ότι η επιβολή αυτών των φόρων είναι αυθαίρετοι και έχουν προβεί στην άσκηση προσφυγών τόσο ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών όσο και ενώπιον των Δικαστηρίων.

Οι δικηγόροι μας φορολογικού δικαίου έχοντας γνώση των εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων αλλά και των πρακτικών των ελεγκτών αναλαμβάνουν με επιτυχία την εκπροσώπηση ελεγχόμενων φορολογουμένων, ήδη από το στάδιο του φορολογικού ελέγχου σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογία κατοίκων εξωτερικού, χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, στις διεθνείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Οι νομικές υπηρεσίες των δικηγόρων μας σε φορολογικά θέματα περιλαμβάνουν:

  • Εκπροσώπηση των επιχειρήσεων ενώπιον των φορολογικών αρχών και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.
  • Συμβουλές για την διάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε με νόμιμο τρόπο να επιτυγχάνεται η ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση της επιχείρησης.
  • Συμβουλές για την συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
  • Συνεργασία με λογιστές και φοροτεχνικούς για τη νομική αντιμετώπιση των φορολογικών θεμάτων των πελατών τους.
  • Υποστήριξη κατά τον φορολογικό έλεγχο
  • Ενδικοφανή προσφυγή κατά πράξης οριστικού προσδιορισμού φόρου.
  • Δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής.
  • Αίτηση αναστολής της απόφασης επιβολής φόρου.

Η εμπειρία μας εκτείνεται σε πολλούς εμπορικούς και βιομηχανικούς κλάδους καθώς και στον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών και είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε επαγγελματία.

Πελάτες μας σε φορολογικές υποθέσεις έχουν υπάρξει πολλοί ιατροί που ελέγχθηκαν για καταθέσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν. Επίσης πολλοί επιχειρηματίες της εστίασης, ιδιοκτήτες εστιατορίων, αναψυκτηρίων, νυχτερινών κέντρων που ελέγχθηκαν για μη έκδοση αποδείξεων ή εικονικά τιμολόγια, κατασκευαστικές εταιρίες, βιομηχανικές εταιρίες στον κλάδο των ιατρικών συσκευών και των φαρμάκων, φρονιστήρια και πολλές άλλες επιχειρήσεις.

Για όποια φορολογική υπόθεση σας απασχολεί μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους δικηγόρους μας για ένα ραντεβού.