ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για κωδικοποίηση των φορολογικών νόμων, οι επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμα πολλές φορές σε ένα τοπίο κινούμμενης άμμου σχετικά με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η εντατικοποίηση των ελέγχων των φορολογικών αρχών έχουν φέρει χιλιάδες φορολογούμενους επιχειρήσεις ή ιδιώτες αντιμέτωπους με τις φορολογικές αρχές.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν σε θέματα φορολογικού δικαίου, να σας υποστηρίξουν στον νόμιμο φορολογικό σχεδιασμό ώστε να πληρώνετε μόνο τους φόρους που οφείλετε και όχι παραπάνω καθώς και στην διεξαγωγή ενός φορολογικού ελέγχου.  

Αν ο έλεγχος καταλήξει σε πράξη προσωρινού προσδιορισμού φόρου, οι δικηγόροι μας μπορούν να αναλάβουν την έκθεση των απόψεών σας και την υποστήριξή τους με νομικά επιχειρήματα. Στην περίπτωση δε έκδοσης πράξης οριστικού προσδιορισμού φόρου, οι δικηγόροι μας θα αναλάβουν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και την άσκηση δικαστικής προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.