+30 210 72 31 630
Τηλ.
info@elo.gr
Email
ΚΟΛΩΝΑΚΙ: Ομήρου 21
ΓΛΥΦΑΔΑ: Λαζαράκη 27

stefanos oikonomou
stefanos oikonomou

Day

27 Νοεμβρίου, 2023
Οι νέες βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό Οι νέες ρυθμίσεις αίρουν ορισμένες δυσλειτουργίες του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και δίνουν μία δεύτερη ευκαιρία στους χιλιάδες οφειλέτες που δεν έχουν ακόμα ρυθμίσει τα δάνειά τους και τις λοιπές οφειλές τους. Μέχρι σήμερα έχουν ρυθμιστεί οφειλές περίπου 1,1 δισ. ευρώ και το υπουργείο ευελπιστεί ότι μέσα στους επόμενους...
Read More
Στον μηχανισμό μπορεί να προσφύγει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα. Με την νέα ρύθμιση μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκει οικονομικό σκοπό, αλλά ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν επιτρέπεται εφόσον: α) το σύνολο...
Read More
Μετά τις νέες αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για την προστασία κάθε  ευάλωττου δανειολήπτη, που κινδυνεύει να χάσει όχι μόνο το σπίτι του, αλλά και ολόκληρη την περιουσία του οι Τράπεζες οφείλουν να αιτιολογούν την άρνησή τους για ρύθμιση της οφειλής. Ήδη όπως προβλέπει ο νέος νόμος (Ν.5024 ΦΕΚ 41Α΄/24.02.2023) οι Τράπεζες και οι...
Read More
Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών. 1. Η αίτηση οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του περιέχει υποχρεωτικά τα εξής: α. πλήρη στοιχεία του οφειλέτη (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, εφόσον ασκεί επιχειρηματική...
Read More
Σε περίπτωση που έχετε χρέη σε Δημόσιο, τράπεζες, τρίτους ( π.χ. προμηθευτές σας ) και σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ( π.χ. ΕΦΚΑ ) και δεν έχετε αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία ( ακίνητα μεγάλης αξίας ) τότε θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πτώχευσης σε συνδυασμό με τον θεσμό της δεύτερης ευκαιρίας. Σύμφωνα με το νόμο, με την...
Read More
Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των συμμετεχόντων πιστωτών που είναι χρηματοδοτικοί φορείς και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, υπογράφεται μεταξύ...
Read More
Σε οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια και εφόσον έχουν ρυθμίσει ή δεν έχουν καθυστερήσει για χρονικό διάστημα άνω των ενενήντα (90) ημερών τις οφειλές τους προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται επιδότηση για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία τους, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία...
Read More
Όταν υπάρχει καθυστέρηση κάποιων μηνιαίων δόσεων του δανείου, συνήθως ο οφειλέτης ενημερώνεται με εξώδικη δήλωση – καταγγελία ότι καταγγέλλεται μέσω αυτής της εξώδικης η σύμβαση δανείου και η οφειλή του καθίσταται ληξιπρόθεσμη και ζητείται η άμεση αποπληρωμή του χρέους. Αν δεν γίνει εξόφληση τότε η τράπεζα θα επιδιώξει την έκδοση διαταγής πληρωμής και θα επακολουθήσει η αναγκαστική...
Read More
Ανησυχία υπάρχει πάλι για νέο κύκλο κόκκινων δανείων. Η άνοδος του πληθωρισμού και συνακόλουθα η εκτόξευση των επιτοκίων των δανείων, έχει δημιουργήσει και πάλι πρόβλημα στους δανειολήπτες ακόμα και αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς. Πως να ανταποκριθείς όταν κάθε δύο μήνες η δόση που πληρώνεις αυξάνεται; Πως μπορείς να κάνεις τον προϋπολογισμό σου και...
Read More