ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

Όταν ένα παιδί γεννιέται <<εντός γάμου>> δηλαδή από μητέρα παντρεμένη τότε το παιδί αυτόματα θεωρείται τέκνο και του συζύγου της. Στην περίπτωση όμως που το παιδί γεννιέται εκτός γάμου τότε πρέπει να γίνει αναγνώριση τέκνου προκειμένου αυτό να έχει έναντι του πατέρα του και των συγγενών του τα δικαιώματα του. Τέτοια δικαιώματα που απολαμβάνει το τέκνο έναντι του πατέρα είναι το δικαίωμα διατροφής καθώς και τα κληρονομικά του δικαιώματα.

Όταν ο πατέρας επιθυμεί να αναγνωρίσει το τέκνο τα πράγματα από νομική άποψη είναι απλά. Αρκεί μία δήλωση στον συμβολαιογράφο στην οποία φυσικά πρέπει να συναινέσει και η μητέρα για αναγνωρισθεί το τέκνο ως φυσικό τέκνο του δηλούντος. Σε περίπτωση που η μητέρα αρνηθεί την αναγνώριση του πατέρα, τότε ο πατέρας έχει προθεσμία δύο ετών από την άρνησή της να ασκήσει αγωγή αναγνώρισης της πατρότητάς του αλλιώς χάνει οριστικά αυτό το δικαίωμα.

Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει ακόμα και με τη διαθήκη του πατέρα.

Αν αντιμετωπίζετε τέτοια περίπτωση, οι δικηγόροι του δικηγορικού μας γραφείου στο Κολωνάκι ή στη Γλυφάδα μπορούν να σας καθοδηγήσουν και να αναλάβουν όλες τις διατυπώσεις.

Όταν ο πατέρας όμως δεν επιθυμεί να αναγνωρίσει το τέκνο είτε επειδή αμφισβητεί την πατρότητα είτε επειδή είναι παντρεμένος με άλλη γυναίκα είτε επειδή δεν επιθυμεί να αναλάβει τις ευθύνες του τότε η μητέρα είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Το ίδιο δηλαδή την άσκηση αγωγής αναγνώρισης πατρότητας μπορεί να κάνει και το τέκνο κατά του βιολογικού του πατέρα εντός ενός έτους από την ενηλικίωσή του.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η βοήθεια ενός έμπειρου δικηγόρου οικογενειακού δκαίου είναι απαραίτητη. Συνήθως τέτοιες δικαστικές διαμάχες είναι ψυχοφθόρες και νομικά δύσκολες. Το δικαστήρια προκειμένου να θεωρήσει ότι αποδείχθηκε η πατρότητα θα ζητήσει τον διορισμό πραγματογνώμονα ο οποίος θα διενεργήσει ειδικές εξετάσεις προκειμένου να αποφανθεί σε βαθμό βεβαιότητας ότι το τέκνο έχει πράγματι βιολογικό πατέρα του τον εναγόμενο.

 

Οι δικηγόροι του δικηγορικού μας γραφείου και ο Διευθυντής αυτού Στέφανος Οικονόμου έχουν χειριστεί υποθέσεις αναγνώρισης ή και προσβολής πατρότητας τέκνου και μπορούν να σας συμβουλεύσουν για όλα τα σχετικά θέματα με διακριτικότητα, εχεμύθεια, σοβαρότητα και κατανόηση.

ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Το γραφείο μας εξειδικεύεται επίσης στον τομέα της Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εν αντιθέσει με άλλα γραφεία που ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο, το γραφείο μας έχει μακρά εμπειρία τόσο σε συμβουλευτικό όσο και δικαστηριακό επίπεδο σε μία ευρύτατη γκάμα δικαίου των επιχειρήσεων. Η ευρεία αυτή εμπειρία ενισχύει την αποτελεσματικότητά μας στον χειρισμό υποθέσεων σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Έλεγχος και καταχώριση ημεδαπών σημάτων (Trademarks)
 • Παρακολούθηση, ανανέωση και μεταβίβαση ημεδαπών σημάτων.
 • Έλεγχος και καταχώριση κοινοτικών και διεθνών σημάτων (Community and International Trademarks)
 • Καταχώριση εφευρέσεων τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Χώρο (Patents)
 • Ανανέωση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Χώρο
 • Έλεγχος και καταχώριση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Χώρο (Industrial Designs)
 • Έλεγχος και καταχώριση βιοτεχνολογικών εφευρέσεων ( Biotechnological inventions)
 • Ανανέωση και μεταβίβαση κοινοτικών και διεθνών σημάτων
 • Έλεγχος και καταχώριση “ Internet Domain Names” στον Ελλαδικό χώρο (με την διακριτική συντομογραφία για την χώρα μας “ .gr ”)
 • Νομική υποστήριξη και σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Εκπροσώπηση σε κάθε είδους δικαστική διαδικασία αναφορικά με την παραβίαση των διατάξεων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
 • Κατοχύρωση και προστασία Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων.
 • Κατάρτιση συμβάσεων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης των έργων δημιουργών και εκτελεστών.
 • Νομική κάλυψη αναφορικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου και την προστασία των διαδικτυακών δημιουργημάτων της διανόησης.
 • Νομική υποστήριξη και σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 • Εκπροσώπηση δημιουργών και εκτελεστών σε κάθε είδους δικαστική διαδικασία αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία των δημιουργημάτων της διανόησης

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – FRANCHISING – ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Το γραφείο μας έχει χειριστεί πλήθος εμπορικών υποθέσεων τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις εξής υπηρεσίες που παρέχουμε:

Πλήρη νομική υποστήριξη για την ίδρυση και οργάνωση εμπορικού δικτύου διανομέων και franchising.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει την πλήρη νομική υποστήριξη για την ανάπτυξη δικτύου franchising σε προϊόντα και υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εστίασης και γρήγορου φαγητού ( fast food), ρούχων και αξεσουάρ, convenience stores, δικτύου κομμωτηρίων και spa, τεχνικών υπηρεσιών και σε πολλούς άλλους τομείς.

Η υποστήριξή μας περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών για το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και τις απαιτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την λήψη των απαραίτητων διοικητικών αδειών, την σύνταξη της master agreement, την υποβολή της στο Υπουργείο Εμπορείο, τη νομική αξιολόγηση και έλεγχο των υποψήφιων δικαιοδόχων, τις υποστηρικτικές συμβάσεις του δικαιοπαρόχου, τις μισθωτικές συμβάσεις για την ίδρυση των καταστημάτων και κάθε άλλη συναφή ανάγκη.

Εκπροσώπηση πελατών στα εθνικά δικαστήρια για υποθέσεις εμπορικού δικαίου ( βλέπετε τμήμα – εμπορικής αντιδικίας ).

Εκπροσώπηση ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού όσο και ενώπιον των Δικαστηρίων σχετικά με παραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου και του αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως υποθέσεις σε σχέση με κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης υποθέσεις παράλληλου εμπορίου, αθέμιτου ανταγωνισμού, προσβολής σήματος.

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα, συνέπεια και επιτυχία  υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και έχει μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών για την διαφύλαξη των συμφερόντων του πελάτη μας, είτε αυτός είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας είτε κατηγορούμενος ως δράστης άσκησης ενδοοικογενειακής βίας. Οι δικηγόροι του γραφείου μας, έχοντας άρτια επιστημονική κατάρτιση και παρακολουθώντας όλες τις τρέχουσες αλλαγές σε νομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, παρέχουν πλήρη νομική υποστήριξη με μεθοδικότητα, ευελιξία, αξιοπιστία και ταχύτητα, πάντοτε με γνώμονα την αποτελεσματική και άρτια προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του κάθε πελάτη μας, όχι μόνο στις αίθουσες των δικαστηρίων αλλά και εκτός, μέσω ενημέρωσης του πελάτη και υπόδειξης της πιο πρόσφορης οδού ή στρατηγικής για την ευδοκίμηση των επιδιώξεών του και την ορθή εφαρμογή του νόμου για την απονομή δικαιοσύνης.

 1. 1. Το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας

Η βαθιά οικονομική ύφεση με την οποία έχει έλθει αντιμέτωπη η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες (οικονομική κρίση, ανεργία, μεγάλος αριθμός μεταναστών) έχουν μοιραία συμβάλλει στην αλλαγή του τρόπου ζωής και σκέψης, αναπαράγοντας διαρκώς το φόβο της θυματοποίησης και την αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Το «αθέατο» αυτό  κοινωνικό φαινόμενο παθογένειας περιλαμβάνει την άσκηση κάθε είδους βίας ή κακοποίησης (σωματικής, σεξουαλικής,  ψυχολογικής, συναισθηματικής) που ασκείται σε βάρος του θύματος. Προστατευόμενα πρόσωπα είναι οι σύζυγοι, οι γονείς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους, οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι δ΄ βαθμού, οι ανάδοχοι γονείς, οι δικαστικοί παραστάτες εφόσον συνοικούν, καθώς επίσης κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί με την οικογένεια. Επίσης προστατεύονται οι μόνιμοι σύντροφοι και τα τέκνα τους εφόσον αυτά συνοικούν, καθώς και οι τέως σύζυγοι.  Το φαινόμενο συνδέεται με την τέλεση επιθετικών και εξαναγκαστικών συμπεριφορών και σημαντικό είναι πως η βία δεν απαιτείται να είναι μόνο σωματική για να διωχθεί ο θύτης (αν και είναι πιο εύκολο να διαγνωσθεί), αλλά ο όρος βία με την ευρεία ερμηνεία του  περιλαμβάνει την απειλή, την εξύβριση, την λεκτική ή ψυχολογική βία, την προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας (βιασμός και μέσα στον γάμο) και της προσωπικότητας εν γένει, τον φυσικό περιορισμό (εξαναγκασμό σε απομόνωση), την οικονομική βία (στέρηση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για την αξιοπρεπή διαβίωση του θύματος), συμπεριφορές με την μορφή παραμέλησης (έλλειψη φροντίδας, στέρηση ιατρικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης), την παρακώλυση απονομής δικαιοσύνης και γενικά κάθε συμπεριφορά που προκαλεί φόβο/τρόμο/ανησυχία και στοχεύει στη γενικότερη απαξίωση της προσωπικότητας (υποτιμητική κρίση, κλονισμό αυτοεκτίμησης κ.α.).

 

 1. 2. Νομικές διατάξεις – Νομική αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας

Η ενδοοικογενειακή βία αναγνωρίζεται στη χώρα μας ως έγκλημα/ποινικό αδίκημα  και τιμωρείται από τις διατάξεις ειδικού νόμου (Ν. 3500/2006), στον οποίον ορίζεται ρητά ότι η άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται.

 • Τα ποινικά αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας διακρίνονται σε πλημμελήματα (π.χ. ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη και εντελώς ελαφριά σωματική βλάβη που προκαλείται από συνεχή συμπεριφορά, ενδοοικογενειακή απειλή κ.α.) και κακουργήματα (βιασμός εντός του γάμου, ενδοοικογενειακή βαριά σωματική βλάβη με επιβαρυντική περίσταση αν ο υπαίτιος επεδίωκε ή γνώριζε και αποδέχθηκε το αποτέλεσμα της πράξης του, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κ.α.).

Ορισμένα από τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας (ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, παράνομη βία και απειλή, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παρακώλυση απονομής δικαιοσύνης) διώκονται αυτεπαγγέλτως, που σημαίνει υποχρεωτικά, άλλως δεν είναι απαραίτητη η μήνυση από την πλευρά του θύματος για να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του δράστη.

 • Ως προς τις προβλεπόμενες εκ του νόμου ποινές ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

-η πρόκληση σωματικής κάκωσης ή βλάβης της υγείας ή εντελώς ελαφράς σωματικής κάκωσης ή βλάβης της υγείας μετά από συνεχή συμπεριφορά τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη

-αν από την πράξη προκλήθηκε κίνδυνος για τη ζωή του θύματος ή βαριά σωματική βλάβη, προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη

-αν επακολουθήσει βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση το έγκλημα τιμωρείται με κάθειρξη από 5 έως 10 έτη.

Ιδιαίτερα αυξημένη προστασία παρέχεται στην έγκυο και στο ανήλικο μέλος της οικογένειας αλλά και σε κάθε άλλο μέλος της, το οποίο αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να  αντισταθεί στην ενδοοικογενειακή βία που ασκείται εις βάρος του.

 • Οι δικηγόροι του γραφείου μας συνδράμουν και εκπροσωπούν το θύμα ενδοοικογενειακής βίας, που έχει τις εξής νομικές δυνατότητες:

α/ αφού καταγγείλει το συμβάν ώστε να καταγραφεί από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο, να προχωρήσει μέσω των δικηγόρων του γραφείου μας στην σύνταξη και υποβολή εγκλήσεως/μηνύσεως προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη στο θύτη ώστε αυτός να καταδικασθεί με τις προβλεπόμενες εκ του νόμου ποινές. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή μηνύσεως δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου (όπως για τις μηνύσεις άλλων εγκλημάτων).

β/ να εγκαταλείψει την κοινή στέγη, αφού όμως πρώτα κοινοποιήσει στον δράστη  εξώδικη δήλωση, η οποία θα συνταχθεί με την συνδρομή των δικηγόρων του γραφείου μας, στην οποία να περιγράφει όλο το ιστορικό βίας μέσα στην οικογένεια και τους λόγους που εξαναγκάζουν το θύμα να φύγει από την οικογενειακή στέγη. Η εξώδικη δήλωση λαμβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, ιδίως αν δεν έχει προηγηθεί άλλη νομική ενέργεια από την πλευρά του θύματος (π.χ. μήνυση).

β/ να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, εκπροσωπούμενο από τους δικηγόρους του γραφείου μας, και με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και με την έκδοση προσωρινής διαταγής να ζητήσει την απομάκρυνση του δράστη από την κοινή στέγη (την μετοίκησή του), την απαγόρευση να πλησιάζει σε αυτή, όπως και στο χώρο εργασίας του θύματος, τις κατοικίες στενών συγγενών, τα σχολεία των παιδιών και τους ξενώνες φιλοξενίας και γενικότερα να απαγορευτεί η επαφή του δράστη με το θύμα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Επίσης μπορεί με την ίδια διαδικασία το θύμα να ζητά να του παραδοθούν όσα του ανήκουν (οικοσυσκευή) καθώς επίσης τη ρύθμιση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων, διατροφή, προσωπική επικοινωνία με τέκνα κλπ.

γ/ να ασκήσει αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, η οποία θα συνταχθεί από τους δικηγόρους του γραφείου μας, διεκδικώντας χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία ειδικά στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 1.000 ευρώ (εκτός αν ο παθών επιθυμεί να ζητήσει μικρότερο ποσό).

 • Οι δικηγόροι του γραφείου μας συνδράμουν και εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο ως δράστη ενδοοικογενειακής βίας, ο οποίος έχει τις εξής νομικές δυνατότητες:

–          Να ζητήσει νομικές συμβουλές από τους δικηγόρους του γραφείου μας για την προβολή των στοιχείων υπεράσπισής του με σκοπό την απαλλαγή από τις αποδιδόμενες κατηγορίες.

–          Να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, εκπροσωπούμενος από τους δικηγόρους του γραφείου μας και να ασκήσει αγωγή που θα συνταχθεί από δικηγόρο διεκδικώντας χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (προσβολής της προσωπικότητάς του).

–          Να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια και με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εκπροσωπούμενος από τους δικηγόρους του γραφείου μας, να ζητήσει να αρθεί η προσβολή (εφόσον συντρέχει επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος).

COMPLIANCE

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ETHICS AND COMPLIANCE.

Το γραφείο μας είναι μέλος του EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE INSTITUTE.

Το γραφείο μας παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες.

 • Δημιουργία εσωτερικών εταιρικών μηχανισμών ελέγχου.
 • Δημιουργία και εφαρμογή κωδίκων δεοντολογίας ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε επιχείρησης, οργανισμού ή φορέα.
 • Συμβουλές σχετικά με την συμμόρφωση των εφαρμοστέων κωδίκων δεοντολογίας ιδιαίτερα σε φαρμακευτικές και τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις.
 • Νομική υποστήριξη σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Εσωτερικός έλεγχος για θέματα παραβίασης κωδίκων δεοντολογίας και νόμων.

 

ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στον φαρμακευτικό τομέα ισχύουν μεταξύ άλλων οι κάτωθι κώδικες.

Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ που ρυθμίζει την προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Κώδικας Συμπεριφοράς της ΕΜΕΑ που ρυθμίζει την προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ.

Ισχύουν μεταξύ άλλων:

Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές.

Κώδικας δεοντολογίας για την παροχή πολυμεσικής πληροφόρησης.

Κώδικας δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

Η έκδοση διαζυγίου σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συμφωνεί μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αντιδικίας στα δικαστήρια. Σε αυτή την περίπτωση η επιλογή δικηγόρου με εμπειρία σε τέτοιες υποθέσεις καθώς και καλή επικοινωνία μαζί σας είναι απαραίτητο στοιχείο γιά να πετύχετε τον σκοπό σας και να αισθανθείτε ασφαλής κατά τη διάρκεια μιάς διαδικασίας η οποία συνήθως είναι ψυχοφθόρα. Γιά οποιαδήποτε επικοινωνία μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 7231630 ή να μας στείλετε e-mail στο lawofeco@otenet.gr

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε και το εξειδικευμένο site μας : www.δικηγοροσδιαζυγιων.gr

Όταν δεν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων, ο νόμος έχει θεσπίσει ως λόγο διαζυγίου (που μπορεί δηλαδή να επικαλεστεί ο ένας εκ των συζύγων με την έγερση αγωγής κατά του άλλου) τον ισχυρό κλονισμό, δηλαδή την καταστροφή της διάθεσης του ενός ή και των δύο συζύγων να εξακολουθήσουν να συντηρούν τη συζυγική-οικογενειακή σχέση που τους συνδέει, λόγω γεγονότων ή καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί από την πλευρά του ενός ή και των δύο συζύγων και που κατέληξαν να τους αποξενώσουν ψυχικά τόσο, ώστε να είναι ανέφικτη γι’ αυτούς η τήρηση στο μέλλον των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το γάμο.

Προυποθέσεις:

α) Κλονιστικό γεγονός που να αφορά τον εναγόμενο σύζυγο ή και τους δύο συζύγους (π.χ. παραβάσεις υποχρέωσης για συμβίωση ή/και συζυγικής πίστης, του οφειλόμενου σεβασμού, προσβολές τιμής και αξιοπρέπειας, οι συνεχείς σκηνές ζηλοτυπίας κλπ)

β) το γεγονός αυτό να κλόνισε ισχυρά την έγγαμη σχέση

γ) ο κλονισμός να κατέστησε στη συνέχεια αφόρητη την εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης.

Επίσης ο νόμος θεσπίζει πέντε μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού (υπό την έννοια ότι ο εναγόμενος μπορεί να ισχυριστεί και αποδείξει το αντίθετο, ήτοι ότι παραταύτα δεν επήλθε ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης).

Ειδικότερα, τα μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού είναι: α) η διγαμία, β) η μοιχεία, γ) η εγκατάλειψη του ενάγοντος, δ) η επιβουλή της ζωής του ενάγοντος από τον εναγόμενο και ε) η άσκηση από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το γραφείο μας εδρεύει στην Γλυφάδα και υποστηρίζει νομικά την ίδρυση επιχειρήσεων πάσης μορφής.

Ένας νέος επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα μπορεί να ιδρύσει έναν από τους από τους ακόλουθους βασικούς τύπους επιχειρήσεων :

( Πατήστε σε όποιο είδος εταιρίας σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες )

 

Ατομική επιχείρηση:

Εταιρική επιχείρηση, ήτοι:

Α) Προσωπική εταιρεία:

α) Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.)

β) Ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)

γ) Αφανής Εταιρεία (ή Συμμετοχική)

 

Β) Κεφαλαιουχικές εταιρείες:

α) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

β) Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

γ) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ):

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΛΟΓΩ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

Στην περίπτωση αυτή το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί μόνο εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς γιά περισσότερο από δύο (2) χρόνια.

Στην περίπτωση αυτή ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος. Δηλαδή ακόμα αν η αιτία του κλονισμού οφείλεται σε εσάς εφόσον έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια διάστασης μπορείτε να ζητήσετε διαζύγιο και είναι βέβαιο ότι θα το λάβετε. Με αυτόν τον τρόπο ο νομοθέτης θέλησε να δώσει μία πολιτισμένη και ρεαλιστική λύση στις περιπτώσεις που είναι βέβαιο ότι ο γάμος έχει διασπαστεί ανεπανόρθωτα αλλά ο άλλος σύζυγος δεν συμφωνεί στην έκδοση συναινετικού διαζυγίου.

Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής διαζυγίου και δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων.

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

  Κάθε είδους δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορά στην παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπάγεται σε Καθεστώς Γενικών Αδειών, σύμφωνα με τον ν. 3431/2006 “Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. 13/Α/3-2-2006) και τον “Κανονισμό Γενικών Αδειών” (Φ.Ε.Κ. 748/Β/21-6-2006), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 442/68/28-6-2007και 513/014/3-3-2009 Αποφάσεις της ΕΕΤΤ (Ενοποιημένο κείμενο Κανονισμού Γενικών Αδειών (ΦΕΚ 748/Β/2006, ΦΕΚ 1279/Β/2007, 492/Β/2009).

  Η διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους, οι οποίοι, αν και δεν διαθέτουν δική τους υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό διαφορετικό, όμως, εμπορικό σήμα και επιχειρηματική οργάνωση, βασιζόμενοι στην υποδομή άλλων προσώπων που παρέχουν δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τα οποία έχουν συνάψει σχετική σύμβαση, υπάγεται σε καθεστώς Γενικών Αδειών και απαιτείται η υποβολή Δήλωσης Καταχώρισης.

  Αντίθετα δεν απαιτείται Γενική Άδεια:

  • Για την απλή μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε χρήστες.
  • Για την ιδιοχρησιμοποίηση τερματικού ραδιοεξοπλισμού, βάσει μη αποκλειστικής χρήσης ειδικών ραδιοσυχνοτήτων από τον χρήστη για λόγους που δεν συνδέονται με οικονομική δραστηριότητα, όπως η χρήση της ζώνης πολιτών από ραδιοερασιτέχνες, η οποία δεν συνιστά παροχή Δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διέπεται από τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στον τερματικό εξοπλισμό και το ραδιοεξοπλισμό.
  • Για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη.

  Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), είναι η Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

  Οι αρμοδιότητές της είναι κυρίως οι εξής:

  • Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τον
   1. καθορισμό σχετικών αγορών, προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια,
   2. τον ορισμό και τις υποχρεώσεις Παρόχων με Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  • Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις, τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
  • Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  • Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφαρμόζει τις διατάξεις του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, και επιβάλει σχετικές κυρώσεις.
  • Συνεργάζεται με τις Ρυθμιστικές Αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών, καθώς και με κοινοτικούς ή διεθνείς φορείς σε θέματα αρμοδιότητάς της.
  • Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν τις Γενικές Άδειες.
  • Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.).
  • Ρυθμίζει τα θέματα φορητότητας αριθμών, της επιλογής ή/ και προεπιλογής φορέα και ελέγχει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
  • Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/ και αριθμών.
  • Ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη “.gr” και είναι αρμόδια για θέματα ονομάτων χώρου με κατάληξη “.eu”.
  • Ρυθμίζει τα θέματα της ηλεκτρονικής υπογραφής.
  • Ρυθμίζει τα θέματα πρόσβασης και διασύνδεσης.
  • Ασκεί αρμοδιότητες σχετικές με την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας.
  • Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
  • Ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
  • Διαχειρίζεται το εμπορικό φάσμα ραδιοσυχνοτήτων με την εξαίρεση της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Στο πλαίσιο αυτό,
  • Καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
  • Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
  • Καθορίζει τα τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
  • Εποπτεύει και ελέγχει την χρήση του φάσματος επιβάλλοντας σχετικές κυρώσεις.
  • Τηρεί το εθνικό μητρώο ραδιοσυχνοτήτων.
  • Χορηγεί τις άδειες κατασκευών κεραιών στην ξηρά.
  • Είναι ο αρμόδιος φορέας για τα θέματα διάθεσης και χρήσης του τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και του ραδιοεξοπλισμού.

   

  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

  Οι σχετικές νομικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας έχουν ως εξής:

  • Υποστήριξη στην λήψη αδειών λειτουργίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

   

  • Υποστήριξη σε όλα τα κανονιστικά ζητήματα που απασχολούν μία τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση.

   

  • Εκπροσώπηση ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

   

  • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς που διέπουν την τηλεπικοινωνιακή αγορά.

   

  • Εκπροσώπηση στα Δικαστήρια σε διαφορές μεταξύ συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και εταιριών.

   

  • Εκπροσώπηση στα Δικαστήρια σε περιπτώσεις αγωγών κατά εταιριών που εγκαθιστούν κεραίες και άλλον εξοπλισμό χωρίς τις άδειες των αρμόδιων αρχών.

   

  • Υποστήριξη για την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας.

   

  • Το γραφείο μας έχει τεράστια εμπειρία στην αντιμετώπιση των νομικών θεμάτων που προκύπτουν από την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας λόγω της συνεργασίας του επί 18 χρόνια με εταιρία κινητής τηλεφωνίας.

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Συναινετικό διαζύγιο είναι η λύση του γάμου, μετά από κοινή έγγραφη συμφωνία των συζύγων, με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (διαπλαστικού χαρακτήρα). Αυτός ο τρόπος διαζυγίου αποτελεί οπωσδήποτε μια λύση πιο ανώδυνη, ψυχολογικά και οικονομικά, και συνήθως πιο ευπρεπή από το διαζύγιο κατ’ αντιδικία.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να αναλάβουν την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου και γιά τους δύο συζύγους με τον γρηγορότερο και οικονομικότερο τρόπο.

 • Προυποθέσεις:

 • Κοινή συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου, η οποία εκφράζεται με την κοινή βούληση των συζύγων περί μη διατήρησης της συζυγικής κοινωνίας.

 • Εξάμηνη (6μηνη) τουλάχιστον διάρκεια του γάμου (αντί για ένα χρόνο, όπως ίσχυε προγενέστερα).

 • Χρόνος έκδοσης:

Με το νόμο 4055/2012 για τη «Δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α 51/12.03.2012 – έναρξη ισχύος από 2/4/2012) επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου και καταργήθηκε η μέχρι τότε ισχύουσα χρονοβόρα διαδικασία.

Πλέον οι σύζυγοι μπορούν να λύσουν το γάμο τους σε μια και μόνο δικάσιμο (περίπου 2 μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου) ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου.

 • Δικαιολογητικά:

 • Κοινή αίτηση διαζυγίου προς το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο. Κατά τη συζήτηση της αίτησης οι σύζυγοι θα προβούν (είτε διά του/των πληρεξουσίου/ων δικηγόρου/ων τους είτε μαζί με αυτόν/ούς) στη δήλωση της συμφωνίας τους

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (κοινή μερίδα)

 • Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (εκδιδόμενο μέσα στον τελευταίο ένα μήνα πριν τη δικάσιμο) – κόστος: περίπου 35 – 50 €

 • Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, απαιτούνται επιπλέον: α) ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς τους, β) ιδιωτικό συμφωνητικό για τη ρύθμιση της επιμέλειας των τέκνων και της επικοινωνίας με αυτά (και προαιρετικά για τη διατροφή τους).

Σημειωτέον ότι όταν ο γάμος είναι θρησκευτικός, απαιτείται επιπλέον η πνευματική λύση του με την έκδοσηΔιαζευκτηρίου από την αρμόδια Μητρόπολη της περιοχής που τελέστηκε ο γάμος (με επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης και πιστοποιητικό παραίτησης των διαδίκων από τα ένδικα μέσα που εκδίδεται από το Πρωτοδικείο, υποβάλλεται αίτηση στον Εισαγγελέα ο οποίος δίνει παραγγελία στον αρμόδιο Μητροπολίτη να προβεί στην πνευματική λύση του γάμου).