ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει αναλάβει την εκπροσώπηση πολλών ιατρών του ΕΣΥ που έχουν κατηγορηθεί για δωροδοκία για να διενεργήσουν κάποια ιατρική πράξη συνήθως εγχείριση σε δημόσιο νοσοκομείο. Ήδη δε έχει αναλάβει την υπεράσπιση και ιατρών που έχουν εμπλακεί στο επονομαζόμενο σκάνδαλο Novartis. Οι ιατροί αυτοί που η Εισαγγελία έχει εμπλέξει στην υπόθεση Novartis αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργηματική παθητική δωροληψία και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η υπόθεση Novartis βρίσκεται εν εξελίξει με τις οικονομικές ελεγκτικές υπηρεσίες να ελέγχουν τα οικονομικά 4.000 ιατρών που συνταγογραφούσαν μεταξύ άλλων σε ασθενείς φάρμακα της εταιρείας Novartis.

Είναι πολύ σημαντικό ο δικηγόρος – ποινικολόγος που θα αναλάβει την υπόθεση να γνωρίζει αφενός μεν ποινικό δίκαιο αφετέρου δε ιατρικό και φαρμακευτικό δίκαιο, διότι οι κατηγορίες για την υπόθεση Novartis είναι πολύ σοβαρές και επισείουν βαρύτατες ποινές. Ο συνδυασμός των μεταπτυχιακών σπουδών του δικηγόρου Στέφανου Οικονόμου στο ποινικό δίκαιο και η μεγάλη του εμπειρία ως ποινικολόγος με την επί 21 έτη εμπειρία του σε θέματα φαρμακευτικών εταιρειών ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας Boehringer Ingelheim Ελλάς ΑΕ τον καθιστούν τον πλέον κατάλληλο δικηγόρο για την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση των ιατρών στην υπόθεση Novartis. Μάλιστα ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου είναι ο μόνος δικηγόρος που έχει γράψει και δημοσιεύσει βιβλίο για τα θέματα της προώθησης φαρμάκων και τη καθόλα νόμιμη συνεργασία των ιατρών με την φαρμακευτική βιομηχανία στα πλαίσια καθόλα νόμιμων κλινικών μελετών, συγγραφής πρωτοκόλλων και γενικά συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις. Το βιβλίο του δικηγόρου Στέφανου Οικονόμου τιτλοφορείται «ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» και έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

Η παθητική δωροδοκία προβλέπεται από το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα που ορίζει ότι ο υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, για ενέργεια ή παράλειψή του σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν μάλιστα η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου αντίκειται στα καθήκοντα του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ’ επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες.

Από την άλλη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) συνιστά σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 του Ν. 4557/2018 η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας, όσον αφορά τη φύση, την προέλευση, τη διάθεση, τη διακίνηση ή τη χρήση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή βρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα. Ο υπαίτιος πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και οι ποινές αυξάνονται ανάλογα με τα ποσά που νομιμοποιήθηκαν.

Η δικαιοσύνη ερευνά στην υπόθεση Novartis κατά πόσο υπάρχουν επαγγελματίες ιατροί κυρίως του ΕΣΥ οι οποίοι να έχουν καταπεισθεί έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, ώστε να συνταγογραφούν φάρμακα της φαρμακευτικής εταιρείας Novartis έναντι άλλων φαρμακευτικών εταιρειών. Μάλιστα γίνεται έρευνα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιατρών προκειμένου να διευκρινιστεί αν πράγματι έλαβαν τραπεζικά εμβάσματα από την εταιρεία Novartis και αν αυτά ήταν η νόμιμη αμοιβή τους στο πλαίσιο επιστημονικών προγραμμάτων και κλινικών μελετών ή αν συνιστούσαν δωροδοκίες για κατευθυνόμενη συνταγογράφηση ή υπερσυνταγογράφηση.

Αν αντιμετωπίζετε τέτοιο θέμα, μην διστάσετε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον ποινικολόγο και ειδικό σε θέματα ιατρικού και φαρμακευτικού δικαίου, Στέφανο Οικονόμου.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η δικηγορική μας εταιρία ιδρύθηκε το 1950 ασχολούμενη από την πρώτη στιγμή με το δίκαιο επιχειρήσεων και το φορολογικό δίκαιο. Μπορείτε να επισκεφθείτε και το εξειδικευμένο για φορολογικές υποθέσεις ιστότοπό μας εδώ:  δικηγοροσγιαφορολογικα.gr

Το 1989 ανέλαβε την διεύθυνση ο  Στέφανος Οικονόμου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Ο Στέφανος Οικονόμου τελείωσε τη Νομική Σχολή με βαθμό πτυχίου 9 και διάκριση ΑΡΙΣΤΑ. Το 1988 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο D.E.A. από το University of Paris.

Έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας Wind, της πολυεθνικής φαρμακευτικής Boehringer Ingelheim, του ομίλου εταιριών εστίασης Βλάσση Σταθοκωστόπουλου, της πολυεθνικής Edwards Lifesciences και πάρα πολλών άλλων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων.

Το φορολογικό τμήμα της δικηγορικής μας εταιρίας ενισχύθηκε από τον εξειδικευμένο στο φορολογικό δίκαιο δικηγόρο Νικόλα Πέττα. Ο δικηγόρος Νικόλας Πέττας έχει εξειδικευμένες σπουδές στο φορολογικό δίκαιο PGDip. Tax Law (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και έχει αποκτήσει μεγάλη σχετική εμπειρία ως δικηγόρος απασχολούμενος αποκλειστικά με φορολογικές υποθέσεις στην KBVL Law Firm, μέλος του νομικού δικτύου της Deloitte.

Το φορολογικό τμήμα της δικηγορικής μας εταιρίας έχει χειριστεί πολλές φορολογικές υποθέσεις μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων   τόσο ενώπιον των ελεγκτικών αρχών όσο και ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων.

Οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου της δικηγορικής μας εταιρίας τα τελευταία χρόνια έχουν ασχοληθεί με φορολογικές υποθέσεις φοροδιαφυγής, εικονικών τιμολογίων, παραποιημένων φορολογικών μηχανισμών, μη έκδοσης αποδείξεων αλλά και με τους ελέγχους του ΚΕΦΟΜΕΠ και του ΣΔΟΕ βάσει της διάταξης περί προσαύξησης περιουσίας από άγνωστη πηγή. Το ΚΕΦΟΜΕΠ και το ΣΔΟΕ προβαίνουν σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων και ελέγχουν μία προς μία κάθε κατάθεση ή πίστωση σε αυτούς και απαιτούν από τον φορολογούμενο να τις δικαιολογήσει μία προς μία άλλως προβαίνουν σε επιβολή φόρων και προσαυξήσεων για αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη από άγνωστη πηγή.

Ωστόσο, οι δικηγόροι φορολογικού δικαίου του γραφείου μας έχουν δει πολλές φορές ότι η επιβολή αυτών των φόρων είναι αυθαίρετοι και έχουν προβεί στην άσκηση προσφυγών τόσο ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών όσο και ενώπιον των Δικαστηρίων.

Οι δικηγόροι μας φορολογικού δικαίου έχοντας γνώση των εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων αλλά και των πρακτικών των ελεγκτών αναλαμβάνουν με επιτυχία την εκπροσώπηση ελεγχόμενων φορολογουμένων, ήδη από το στάδιο του φορολογικού ελέγχου σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογία κατοίκων εξωτερικού, χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, στις διεθνείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Οι νομικές υπηρεσίες των δικηγόρων μας σε φορολογικά θέματα περιλαμβάνουν:

 • Εκπροσώπηση των επιχειρήσεων ενώπιον των φορολογικών αρχών και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.
 • Συμβουλές για την διάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε με νόμιμο τρόπο να επιτυγχάνεται η ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση της επιχείρησης.
 • Συμβουλές για την συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
 • Συνεργασία με λογιστές και φοροτεχνικούς για τη νομική αντιμετώπιση των φορολογικών θεμάτων των πελατών τους.
 • Υποστήριξη κατά τον φορολογικό έλεγχο
 • Ενδικοφανή προσφυγή κατά πράξης οριστικού προσδιορισμού φόρου.
 • Δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής.
 • Αίτηση αναστολής της απόφασης επιβολής φόρου.

Η εμπειρία μας εκτείνεται σε πολλούς εμπορικούς και βιομηχανικούς κλάδους καθώς και στον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών και είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε επαγγελματία.

Πελάτες μας σε φορολογικές υποθέσεις έχουν υπάρξει πολλοί ιατροί που ελέγχθηκαν για καταθέσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν. Επίσης πολλοί επιχειρηματίες της εστίασης, ιδιοκτήτες εστιατορίων, αναψυκτηρίων, νυχτερινών κέντρων που ελέγχθηκαν για μη έκδοση αποδείξεων ή εικονικά τιμολόγια, κατασκευαστικές εταιρίες, βιομηχανικές εταιρίες στον κλάδο των ιατρικών συσκευών και των φαρμάκων, φρονιστήρια και πολλές άλλες επιχειρήσεις.

Για όποια φορολογική υπόθεση σας απασχολεί μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους δικηγόρους μας για ένα ραντεβού.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες έχει ασχοληθεί πολλές φορές με θέματα έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και συναφή θέματα λόγω των πολλών και γνωστών πελατών μας που ασχολούνται στον κλάδο της εστίασης. Οι δικηγόροι μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν τον κλάδο της εστίασης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 1 του νόμου 3463/2006, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι εκείνα: « στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία..».

 

Μέχρι και την έκδοση του νόμου 4442/2016 και όσον αφορά την διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω καταστημάτων, προβλέπονταν τα ακόλουθα: Αρχικά, απαιτούνταν άδεια, η οποία χορηγείτο από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείτο προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδονταν ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος κατέθετε αίτηση στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο

 

Για τον προέλεγχο λαμβάνονταν υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.

 

Σύμφωνα λοιπόν με τις ως τότε ισχύουσες διατάξεις για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατόπιν  χρονοβόρων διαδικασιών και περίπλοκων προϋποθέσεων, ένα  κατάστημα άρχιζε να λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

 

Εν συνεχεία όμως,  ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4442/2016 (ΦΕΚ τ. Α’, 230/7-12-2016), με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», στο Κεφάλαιο Ζ’ του οποίου περιέχονται διατάξεις που ρυθμίζουν το νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με στόχο, όπως εξαγγέλλεται στον νόμο, την απλούστευση της λειτουργίας τους. Παράλληλα  δημοσιεύθηκε και η Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/17.5.2017 για την απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων, σύμφωνα πάντα και με τον ν. 4442/2016.

Με τον νέο νόμο, επεκτείνεται σε όλα ανεξαιρέτως τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το καθεστώς της απλής γνωστοποίησης της ίδρυσης και λειτουργίας τους, αντί εκείνου της ισχύουσας προέγκρισης και χορήγησης άδειας λειτουργίας, που πλέον καταργείται για όλα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, ενώ δεν εμπίπτουν τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς ίντερνετ και οι παιδότοποι.

 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

 

 1. Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Την αίτηση υποβάλλει είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην ανωτέρω αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ. Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.

 

 1. Η αρμόδια για τη λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Υπηρεσία του Δήμου διερευνά αρμοδίως τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Εάν η υπηρεσία του Δήμου απευθύνεται στην Υπηρεσία Δόμησης προκειμένου να αποφανθεί επί των χρήσεων γης, η τελευταία θα πρέπει να αποφαίνεται με τρόπο σαφή επ’ αυτών και να καταλήγει στο αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία και να μην περιορίζεται μόνο σε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας.

 

 1. Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

 1. Τι σημαίνει γνωστοποίηση;

Ότι όποιος (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος υπάρχουσας ή υπό σύσταση εταιρείας) ενδιαφέρεται να ξεκινήσει την λειτουργία ενός Καταστημάτος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, οφείλει πλέον να ενημερώσει προηγουμένως την αρμόδια αρχή, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. Από εκεί και πέρα, εάν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της δραστηριότητας τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, όπως επίσης εάν πρόκειται να μεταβληθεί ο τόπος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας, ο φορέας της τελευταίας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής, πριν από αυτήν. Η γνωστοποίηση θα γίνεται μέσω ενός νέου κεντρικού συστήματος, με την ονομασία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ), που θεσπίζεται με τον ίδιο νόμο, διαχειριζόμενο από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μέχρι, πάντως, την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση αυτή υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ (Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης).

 

Το δικηγορικό γραφείο «Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες», έχοντας πολύχρονη εμπειρία στον εν λόγω τομέα, μπορεί να σας συμβουλεύσει και καθοδηγήσει μέχρι το πέρας της ως άνω διαδικασίας καθώς και να διεκπεραιώσει για λογαριασμό σας κάθε στάδιο της ως άνω διαδικασίας και γενικά να σας υποστηρίξει νομικά σε κάθε θέμα που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως το καθεστώς τελών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, τα σχετικά πρόστιμα, θέματα εργατικά, φορολογικά, θέματα αφαίρεσης αδείας λόγω πολεοδομικών αυθαιρεσιών κλπ.

Για άλλα νομικά θέματα που αφορούν επιχειρήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε το σχετικό site μας www.δικηγοροςεπιχειρησεων.gr

 

 

ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Στέφανος Οικονόμου ( DEA University of Paris ) έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων, κερδίζοντας μάλιστα την πολύκροτη υπόθεση προσβολής του γνωστού εμπορικού σήματος Zonars το οποίο γνωστός όμιλος καταστημάτων εστίασης είχε παρανόμως καταθέσει, ενώ ανήκε στον δικό μας πελάτη. Ομοίως ο δικηγόρος Παναγιώτης Οικονόμου ( LLM Queen Mary University) και η δικηγόρος Φανή Οικονόμου ( PGDip Law Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ) έχουν ασχοληθεί από την πρώτη ημέρα της δικηγορίας τους με υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων και ως δικηγόροι έχουν κατοχυρώσει εμπορικά σήματα, ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή και έχουν δικάσει υποθέσεις σχετικά με την προστασία εμπορικών σημάτων και άλλων δημιουργημάτων που απολαμβάνουν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, βιβλία, λογισμικό κ.ά.

Επιλέξτε όποιο από τα παρακάτω θέματα σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε και τηλεφωνήστε στο 2107231630 για να κλείσετε ένα ραντεβού να συζητήσουμε ότι σας απασχολεί.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στα θέματα επιχειρήσεων.

Ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Στέφανος Οικονόμου ( DEA University of Paris ) έχει συνεργαστεί με δεκάδες επιχειρήσεις και εταιρείες αναλαμβάνοντας εκατοντάδες υποθέσεις εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Ομοίως ο δικηγόρος Παναγιώτης Οικονόμου ( LLM Queen Mary University) με μεταπτυχιακό τίτλο στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο και η δικηγόρος Φανή Οικονόμου ( PGDip Law Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ) έχουν συνεργαστεί από την πρώτη ημέρα της δικηγορίας τους με επιχειρήσεις και ως δικηγόροι έχουν χειριστεί πολλά εταιρικά θέματα όπως η σύνταξη και επεξεργασία εμπορικών συμβάσεων (συμβάσεων διανομής, συμβάσεων εμπορικών αντιπροσώπων, συμβάσεων franchising κ.ά.), η κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και η προσβολή σημάτων που ομοιάζουν με ανταγωνιστών επιχειρήσεων, η ίδρυση εταιρειών κάθε μορφής, η σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου. Επίσης, έχει παραστεί σε αντιδικίες εταιρικών διαφορών, σε εμπορικές αγωγές και αγωγές προσβολής προσωπικών δεδομένων.

Πέραν αυτών ο Στέφανος Οικονόμου έχοντας συνεργαστεί με επί 20 έτη με γνωστή εταιρία τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας μπορεί να σας συμβουλεύσει και για θέματα τηλεπικοινωνιών.

Επιλέξτε όποιο από τα παρακάτω θέματα σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε και τηλεφωνήστε στο 2107231630 για να κλείσετε ένα ραντεβού να συζητήσουμε ότι σας απασχολεί.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Στέφανος Οικονόμου ( DEA University of Paris ) έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων. Ομοίως ο δικηγόρος Παναγιώτης Οικονόμου ( LLM Queen Mary University) και η δικηγόρος Φανή Οικονόμου ( PGDip Law Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ) έχουν ασχοληθεί από την πρώτη ημέρα της δικηγορίας τους με υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών και ως δικηγόροι έχουν συμμετάσχει σε πολλούς δημόσιους διαγωνισμούς έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία στην ερμηνεία διακηρύξεων, στη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και προσφοράς, στην παράσταση κατά το άνοιγμα των προσφορών, στην υποβολή ενστάσεων, υπομνημάτων και προσφυγών και στην εν γένει προσβολή διοικητικών πράξεων.

Επιλέξτε όποιο από τα παρακάτω θέματα σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε και τηλεφωνήστε στο 2107231630 για να κλείσετε ένα ραντεβού να συζητήσουμε ότι σας απασχολεί.

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στα θέματα εμπορικού δικαίου και ειδικότερα στις εμπορικές συμβάσεις, στις συμβάσεις διανομής και στις συμβάσεις εμπορικών αντιπροσώπων.

Ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Στέφανος Οικονόμου ( DEA University of Paris ) έχει χειριστεί εκατοντάδες υποθέσεις εμπορικού δικαίου. Ομοίως ο δικηγόρος Παναγιώτης Οικονόμου ( LLM Queen Mary University) και η δικηγόρος Φανή Οικονόμου ( PGDip Law Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ) έχουν ασχοληθεί από την πρώτη ημέρα της δικηγορίας τους με το δίκαιο των επιχειρήσεων και ως δικηγόροι έχουν χειριστεί πολλές υποθέσεις εμπορικών συμβάσεων, συμβάσεων διανομής, συμβάσεων franchising, συμβάσεων εμπορικών αντιπροσώπων, καθώς και εμπορικές αντιδικίες – αγωγές που προκύπτουν σε μία εμπορική συνεργασία, όπως αγωγές αποζημιώσεων λόγω παραβίασης ρήτρας αποκλειστικότητας, αγωγές αποζημίωσης πελατείας κ.ά.

Επιλέξτε όποιο από τα παρακάτω θέματα σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε και τηλεφωνήστε στο 2107231630 για να κλείσετε ένα ραντεβού να συζητήσουμε ότι σας απασχολεί.

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία τόσο δικαστηριακή όσο και συμβουλευτική σε θέματα φαρμακευτικού και ιατρικού δικαίου.

Ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Στέφανος Οικονόμου ( DEA University of Paris ) είναι συγγραφέας του έργου φαρμακευτικού δικαίου «Νομική και Δεοντολογική Συμμόρφωση στην Προώθηση Φαρμάκων» που εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και είναι το μοναδικό εξειδικευμένο σύγγραμμα, παραθέτοντας και ερμηνεύοντας όλες τις νομικές και δεοντολογικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της προώθησης των φαρμάκων μέσα από τη νομολογία του ΔΕΚ και των εθνικών δικαστηρίων και επιπλέον καταγράφοντας όλα τα βήματα για τη δημιουργία ενός προγράμματος Compliance για την προώθηση φαρμάκων. Συνεργάστηκε ως δικηγόρος φαρμακευτικού δικαίου επί 21 έτη ως νομικός σύμβουλος με την φαρμακευτική βιομηχανία Boehringer Ingelheim Ελλάς ΑΕ, και υπήρξε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ( Γενικός Γραμματέας ) και Compliance Officer, έχοντας δικάσει και χειριστεί εκατοντάδες υποθέσεις τιμολόγησης φαρμάκων, clawback, προώθησης φαρμάκων, ιατρικών και φαρμακευτικών συμβάσεων, συμμόρφωσης με τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.

Επιλέξτε όποιο από τα παρακάτω θέματα σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε και τηλεφωνήστε στο 2107231630 για να κλείσετε ένα ραντεβού να συζητήσουμε ότι σας απασχολεί.

GOLDEN VISA

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στα θέματα αγοράς ακινήτων από ξένους επενδυτές και έκδοσης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτών (Golden Visa).

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Οικονόμου ( LLM Queen Mary University) έχει ασχοληθεί από την πρώτη ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής ξένων επενδυτών που αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα με υποθέσεις αδειών διαμονής και ως δικηγόρος έχει αναλάβει το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στον επενδυτή, την έκδοση ελληνικού ΑΦΜ, τον ενδελεχή έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο και το κτηματολόγιο, έχουν παραστεί σε πολλά συμβόλαια αγοραπωλησιών και έχουν εκδώσει δεκάδες άδειες διαμονής επενδυτών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιλέξτε όποιο από τα παρακάτω θέματα σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε και τηλεφωνήστε στο 2107231630 για να κλείσετε ένα ραντεβού με τον δικηγόρο Παναγιώτη Οικονόμου για να συζητήσουμε ότι σας απασχολεί.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Στέφανος Οικονόμου ( DEA University of Paris ) είναι πιστοποιημένος DPO και έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωση εταιρειών με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και αντιδικίες που προκύπτουν από καταγγελίες παράνομη συλλογή, επεξεργασία ή μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων. Ομοίως ο δικηγόρος Παναγιώτης Οικονόμου ( LLM Queen Mary University) και η δικηγόρος Φανή Οικονόμου ( PGDip Law Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ) έχουν ασχοληθεί από την πρώτη ημέρα της δικηγορίας τους με υποθέσεις που αφορούν προσωπικά δεδομένα και ως δικηγόροι έχουν χειριστεί πολλές αντιδικίες και υποθέσεις καταγγελιών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παράνομης μεταβίβασης προσωπικών δεδομένων, εργαζομένων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα διέρρευσαν, υποθέσεις συμμόρφωσης εταιρειών με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, διενέργεια έκθεσης εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία προσωπικών δεδομένων και κατάρτιση προφίλ.

Επιλέξτε όποιο από τα παρακάτω θέματα σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε και τηλεφωνήστε στο 2107231630 για να κλείσετε ένα ραντεβού να συζητήσουμε ότι σας απασχολεί.