ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν επί σειρά ετών συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις, σύνταξη και έλεγχο εμπορικών συμβάσεων σε πολλούς τομείς εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων τόσα στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. 

Έχοντας συνεργαστεί με πολυεθνικές επιχειρήσεις γνωρίζουμε τις απαιτήσεις τους από μία σύμβαση που συνήθως είναι μεγαλύτερες από τις απαιτήσεις μίας σύμβασης που γίνεται μεταξύ αμιγώς ελληνικών εταιριών.  

Παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα συμβάσεων με τις οποίες έχουμε ασχοληθεί:   

Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής. Οι δικηγόροι μας έχουν σχοληθεί με συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής στον φαρμακευτικό και ιατροτεχνολογικό τομέα, στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού, σε παροχή καταναλωτικών αγαθών, διαφόρων υπηρεσιών, τεχνικού εξοπλισμού, εστίασης καθώς και πολλών άλλων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Συμβάσεις franchising. Οι δικηγόροι μας έχουν αναλάβει την πλήρη νομική υποστήριξη για την ανάπτυξη δικτύου franchising σε προϊόντα και υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εστίασης και γρήγορου φαγητού ( fast food), ρούχων και αξεσουάρ, convenience stores, δικτύου κομμωτηρίων και spa, τεχνικών υπηρεσιών και σε πολλούς άλλους τομείς. 

Συμβάσεις προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα συμβάσεων που επεξεργάστηκαν οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι τα εξής: Συμβάσεις προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης προηγμένου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη δικτύων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Συμβάσεις προμήθειας λογισμικού, εγκατάστασης και συντήρησής του, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μηχανών, computers και πολλών άλλων αγαθών και υπηρεσιών. 

Συμβάσεις μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων για την παραχώρηση εκτάσεων, κτιρίων και υποδομών για τουριστική εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών αναψυχής και εστίασης. 

Συμβάσεις αγοράς, μίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, εξωδικαστικής διανομής ακινήτων. 

Συμβάσεις διαχείρισης επιχειρήσεων και ιδιαίτερα ξενοδοχειακών μονάδων, εργοστασίων κλπ. 

Συμβάσεις toll manufacturing, co-marketing και co-promotion για φάρμακα .