ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Οι δικηγόροι μας έχουν ασχοληθεί με σημαντικές υποθέσεις κατοχύρωσης και προστασίας εμπορικών σημάτων και προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες: 

 • Δικαστικές διαφορές σχετικά με την προστασία εμπορικών σημάτων και άλλων δημιουργημάτων που απολαμβάνουν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, βιβλία, λογισμικό κλπ.  
 • Έλεγχος και καταχώριση ημεδαπών σημάτων (Trademarks) 
 • Παρακολούθηση, ανανέωση και μεταβίβαση ημεδαπών σημάτων. 
 • Έλεγχος και καταχώριση κοινοτικών και διεθνών σημάτων (Community and International Trademarks) 
 • Ανανέωση και μεταβίβαση κοινοτικών και διεθνών σημάτων 
 • Έλεγχος και καταχώριση “ Internet Domain Names” στον Ελλαδικό χώρο (με την διακριτική συντομογραφία για την χώρα μας “ .gr ”) 
 • Νομική υποστήριξη και σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
 • Εκπροσώπηση σε κάθε διοικητική και δικαστική διαδικασία αναφορικά με την παραβίαση των διατάξεων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 
 • Κατοχύρωση και προστασία Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων. 
 • Κατάρτιση συμβάσεων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης των έργων δημιουργών και εκτελεστών. 
 • Νομική κάλυψη αναφορικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου και την προστασία των διαδικτυακών δημιουργημάτων της διανόησης. 
 • Νομική υποστήριξη και σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 
 • Εκπροσώπηση δημιουργών και εκτελεστών σε κάθε είδους δικαστική διαδικασία αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία των δημιουργημάτων της διανόησης