ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα, συνέπεια και επιτυχία  υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και έχει μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών για την διαφύλαξη των συμφερόντων του πελάτη μας, είτε αυτός είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας είτε κατηγορούμενος ως δράστης άσκησης ενδοοικογενειακής βίας. Οι δικηγόροι του γραφείου μας, έχοντας άρτια επιστημονική κατάρτιση και παρακολουθώντας όλες τις τρέχουσες αλλαγές σε νομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, παρέχουν πλήρη νομική υποστήριξη με μεθοδικότητα, ευελιξία, αξιοπιστία και ταχύτητα, πάντοτε με γνώμονα την αποτελεσματική και άρτια προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του κάθε πελάτη μας, όχι μόνο στις αίθουσες των δικαστηρίων αλλά και εκτός, μέσω ενημέρωσης του πελάτη και υπόδειξης της πιο πρόσφορης οδού ή στρατηγικής για την ευδοκίμηση των επιδιώξεών του και την ορθή εφαρμογή του νόμου για την απονομή δικαιοσύνης.

 1. 1. Το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας

Η βαθιά οικονομική ύφεση με την οποία έχει έλθει αντιμέτωπη η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες (οικονομική κρίση, ανεργία, μεγάλος αριθμός μεταναστών) έχουν μοιραία συμβάλλει στην αλλαγή του τρόπου ζωής και σκέψης, αναπαράγοντας διαρκώς το φόβο της θυματοποίησης και την αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Το «αθέατο» αυτό  κοινωνικό φαινόμενο παθογένειας περιλαμβάνει την άσκηση κάθε είδους βίας ή κακοποίησης (σωματικής, σεξουαλικής,  ψυχολογικής, συναισθηματικής) που ασκείται σε βάρος του θύματος. Προστατευόμενα πρόσωπα είναι οι σύζυγοι, οι γονείς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους, οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι δ΄ βαθμού, οι ανάδοχοι γονείς, οι δικαστικοί παραστάτες εφόσον συνοικούν, καθώς επίσης κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί με την οικογένεια. Επίσης προστατεύονται οι μόνιμοι σύντροφοι και τα τέκνα τους εφόσον αυτά συνοικούν, καθώς και οι τέως σύζυγοι.  Το φαινόμενο συνδέεται με την τέλεση επιθετικών και εξαναγκαστικών συμπεριφορών και σημαντικό είναι πως η βία δεν απαιτείται να είναι μόνο σωματική για να διωχθεί ο θύτης (αν και είναι πιο εύκολο να διαγνωσθεί), αλλά ο όρος βία με την ευρεία ερμηνεία του  περιλαμβάνει την απειλή, την εξύβριση, την λεκτική ή ψυχολογική βία, την προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας (βιασμός και μέσα στον γάμο) και της προσωπικότητας εν γένει, τον φυσικό περιορισμό (εξαναγκασμό σε απομόνωση), την οικονομική βία (στέρηση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για την αξιοπρεπή διαβίωση του θύματος), συμπεριφορές με την μορφή παραμέλησης (έλλειψη φροντίδας, στέρηση ιατρικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης), την παρακώλυση απονομής δικαιοσύνης και γενικά κάθε συμπεριφορά που προκαλεί φόβο/τρόμο/ανησυχία και στοχεύει στη γενικότερη απαξίωση της προσωπικότητας (υποτιμητική κρίση, κλονισμό αυτοεκτίμησης κ.α.).

 

 1. 2. Νομικές διατάξεις – Νομική αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας

Η ενδοοικογενειακή βία αναγνωρίζεται στη χώρα μας ως έγκλημα/ποινικό αδίκημα  και τιμωρείται από τις διατάξεις ειδικού νόμου (Ν. 3500/2006), στον οποίον ορίζεται ρητά ότι η άσκηση βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται.

 • Τα ποινικά αδικήματα της ενδοοικογενειακής βίας διακρίνονται σε πλημμελήματα (π.χ. ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη και εντελώς ελαφριά σωματική βλάβη που προκαλείται από συνεχή συμπεριφορά, ενδοοικογενειακή απειλή κ.α.) και κακουργήματα (βιασμός εντός του γάμου, ενδοοικογενειακή βαριά σωματική βλάβη με επιβαρυντική περίσταση αν ο υπαίτιος επεδίωκε ή γνώριζε και αποδέχθηκε το αποτέλεσμα της πράξης του, κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κ.α.).

Ορισμένα από τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας (ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, παράνομη βία και απειλή, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παρακώλυση απονομής δικαιοσύνης) διώκονται αυτεπαγγέλτως, που σημαίνει υποχρεωτικά, άλλως δεν είναι απαραίτητη η μήνυση από την πλευρά του θύματος για να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του δράστη.

 • Ως προς τις προβλεπόμενες εκ του νόμου ποινές ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

-η πρόκληση σωματικής κάκωσης ή βλάβης της υγείας ή εντελώς ελαφράς σωματικής κάκωσης ή βλάβης της υγείας μετά από συνεχή συμπεριφορά τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη

-αν από την πράξη προκλήθηκε κίνδυνος για τη ζωή του θύματος ή βαριά σωματική βλάβη, προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη

-αν επακολουθήσει βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση το έγκλημα τιμωρείται με κάθειρξη από 5 έως 10 έτη.

Ιδιαίτερα αυξημένη προστασία παρέχεται στην έγκυο και στο ανήλικο μέλος της οικογένειας αλλά και σε κάθε άλλο μέλος της, το οποίο αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να  αντισταθεί στην ενδοοικογενειακή βία που ασκείται εις βάρος του.

 • Οι δικηγόροι του γραφείου μας συνδράμουν και εκπροσωπούν το θύμα ενδοοικογενειακής βίας, που έχει τις εξής νομικές δυνατότητες:

α/ αφού καταγγείλει το συμβάν ώστε να καταγραφεί από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο, να προχωρήσει μέσω των δικηγόρων του γραφείου μας στην σύνταξη και υποβολή εγκλήσεως/μηνύσεως προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη στο θύτη ώστε αυτός να καταδικασθεί με τις προβλεπόμενες εκ του νόμου ποινές. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή μηνύσεως δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου (όπως για τις μηνύσεις άλλων εγκλημάτων).

β/ να εγκαταλείψει την κοινή στέγη, αφού όμως πρώτα κοινοποιήσει στον δράστη  εξώδικη δήλωση, η οποία θα συνταχθεί με την συνδρομή των δικηγόρων του γραφείου μας, στην οποία να περιγράφει όλο το ιστορικό βίας μέσα στην οικογένεια και τους λόγους που εξαναγκάζουν το θύμα να φύγει από την οικογενειακή στέγη. Η εξώδικη δήλωση λαμβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, ιδίως αν δεν έχει προηγηθεί άλλη νομική ενέργεια από την πλευρά του θύματος (π.χ. μήνυση).

β/ να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, εκπροσωπούμενο από τους δικηγόρους του γραφείου μας, και με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και με την έκδοση προσωρινής διαταγής να ζητήσει την απομάκρυνση του δράστη από την κοινή στέγη (την μετοίκησή του), την απαγόρευση να πλησιάζει σε αυτή, όπως και στο χώρο εργασίας του θύματος, τις κατοικίες στενών συγγενών, τα σχολεία των παιδιών και τους ξενώνες φιλοξενίας και γενικότερα να απαγορευτεί η επαφή του δράστη με το θύμα μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Επίσης μπορεί με την ίδια διαδικασία το θύμα να ζητά να του παραδοθούν όσα του ανήκουν (οικοσυσκευή) καθώς επίσης τη ρύθμιση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων, διατροφή, προσωπική επικοινωνία με τέκνα κλπ.

γ/ να ασκήσει αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, η οποία θα συνταχθεί από τους δικηγόρους του γραφείου μας, διεκδικώντας χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία ειδικά στις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 1.000 ευρώ (εκτός αν ο παθών επιθυμεί να ζητήσει μικρότερο ποσό).

 • Οι δικηγόροι του γραφείου μας συνδράμουν και εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο ως δράστη ενδοοικογενειακής βίας, ο οποίος έχει τις εξής νομικές δυνατότητες:

–          Να ζητήσει νομικές συμβουλές από τους δικηγόρους του γραφείου μας για την προβολή των στοιχείων υπεράσπισής του με σκοπό την απαλλαγή από τις αποδιδόμενες κατηγορίες.

–          Να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, εκπροσωπούμενος από τους δικηγόρους του γραφείου μας και να ασκήσει αγωγή που θα συνταχθεί από δικηγόρο διεκδικώντας χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (προσβολής της προσωπικότητάς του).

–          Να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια και με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εκπροσωπούμενος από τους δικηγόρους του γραφείου μας, να ζητήσει να αρθεί η προσβολή (εφόσον συντρέχει επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος).

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

Η έκδοση διαζυγίου σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συμφωνεί μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αντιδικίας στα δικαστήρια. Σε αυτή την περίπτωση η επιλογή δικηγόρου με εμπειρία σε τέτοιες υποθέσεις καθώς και καλή επικοινωνία μαζί σας είναι απαραίτητο στοιχείο γιά να πετύχετε τον σκοπό σας και να αισθανθείτε ασφαλής κατά τη διάρκεια μιάς διαδικασίας η οποία συνήθως είναι ψυχοφθόρα. Γιά οποιαδήποτε επικοινωνία μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 7231630 ή να μας στείλετε e-mail στο lawofeco@otenet.gr

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε και το εξειδικευμένο site μας : www.δικηγοροσδιαζυγιων.gr

Όταν δεν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων, ο νόμος έχει θεσπίσει ως λόγο διαζυγίου (που μπορεί δηλαδή να επικαλεστεί ο ένας εκ των συζύγων με την έγερση αγωγής κατά του άλλου) τον ισχυρό κλονισμό, δηλαδή την καταστροφή της διάθεσης του ενός ή και των δύο συζύγων να εξακολουθήσουν να συντηρούν τη συζυγική-οικογενειακή σχέση που τους συνδέει, λόγω γεγονότων ή καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί από την πλευρά του ενός ή και των δύο συζύγων και που κατέληξαν να τους αποξενώσουν ψυχικά τόσο, ώστε να είναι ανέφικτη γι’ αυτούς η τήρηση στο μέλλον των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το γάμο.

Προυποθέσεις:

α) Κλονιστικό γεγονός που να αφορά τον εναγόμενο σύζυγο ή και τους δύο συζύγους (π.χ. παραβάσεις υποχρέωσης για συμβίωση ή/και συζυγικής πίστης, του οφειλόμενου σεβασμού, προσβολές τιμής και αξιοπρέπειας, οι συνεχείς σκηνές ζηλοτυπίας κλπ)

β) το γεγονός αυτό να κλόνισε ισχυρά την έγγαμη σχέση

γ) ο κλονισμός να κατέστησε στη συνέχεια αφόρητη την εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης.

Επίσης ο νόμος θεσπίζει πέντε μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού (υπό την έννοια ότι ο εναγόμενος μπορεί να ισχυριστεί και αποδείξει το αντίθετο, ήτοι ότι παραταύτα δεν επήλθε ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης).

Ειδικότερα, τα μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού είναι: α) η διγαμία, β) η μοιχεία, γ) η εγκατάλειψη του ενάγοντος, δ) η επιβουλή της ζωής του ενάγοντος από τον εναγόμενο και ε) η άσκηση από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΛΟΓΩ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ

Στην περίπτωση αυτή το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί μόνο εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς γιά περισσότερο από δύο (2) χρόνια.

Στην περίπτωση αυτή ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος. Δηλαδή ακόμα αν η αιτία του κλονισμού οφείλεται σε εσάς εφόσον έχουν συμπληρωθεί δύο χρόνια διάστασης μπορείτε να ζητήσετε διαζύγιο και είναι βέβαιο ότι θα το λάβετε. Με αυτόν τον τρόπο ο νομοθέτης θέλησε να δώσει μία πολιτισμένη και ρεαλιστική λύση στις περιπτώσεις που είναι βέβαιο ότι ο γάμος έχει διασπαστεί ανεπανόρθωτα αλλά ο άλλος σύζυγος δεν συμφωνεί στην έκδοση συναινετικού διαζυγίου.

Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής διαζυγίου και δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων.

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Συναινετικό διαζύγιο είναι η λύση του γάμου, μετά από κοινή έγγραφη συμφωνία των συζύγων, με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (διαπλαστικού χαρακτήρα). Αυτός ο τρόπος διαζυγίου αποτελεί οπωσδήποτε μια λύση πιο ανώδυνη, ψυχολογικά και οικονομικά, και συνήθως πιο ευπρεπή από το διαζύγιο κατ’ αντιδικία.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να αναλάβουν την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου και γιά τους δύο συζύγους με τον γρηγορότερο και οικονομικότερο τρόπο.

 • Προυποθέσεις:

 • Κοινή συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου, η οποία εκφράζεται με την κοινή βούληση των συζύγων περί μη διατήρησης της συζυγικής κοινωνίας.

 • Εξάμηνη (6μηνη) τουλάχιστον διάρκεια του γάμου (αντί για ένα χρόνο, όπως ίσχυε προγενέστερα).

 • Χρόνος έκδοσης:

Με το νόμο 4055/2012 για τη «Δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α 51/12.03.2012 – έναρξη ισχύος από 2/4/2012) επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου και καταργήθηκε η μέχρι τότε ισχύουσα χρονοβόρα διαδικασία.

Πλέον οι σύζυγοι μπορούν να λύσουν το γάμο τους σε μια και μόνο δικάσιμο (περίπου 2 μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου) ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου.

 • Δικαιολογητικά:

 • Κοινή αίτηση διαζυγίου προς το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο. Κατά τη συζήτηση της αίτησης οι σύζυγοι θα προβούν (είτε διά του/των πληρεξουσίου/ων δικηγόρου/ων τους είτε μαζί με αυτόν/ούς) στη δήλωση της συμφωνίας τους

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (κοινή μερίδα)

 • Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (εκδιδόμενο μέσα στον τελευταίο ένα μήνα πριν τη δικάσιμο) – κόστος: περίπου 35 – 50 €

 • Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, απαιτούνται επιπλέον: α) ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς τους, β) ιδιωτικό συμφωνητικό για τη ρύθμιση της επιμέλειας των τέκνων και της επικοινωνίας με αυτά (και προαιρετικά για τη διατροφή τους).

Σημειωτέον ότι όταν ο γάμος είναι θρησκευτικός, απαιτείται επιπλέον η πνευματική λύση του με την έκδοσηΔιαζευκτηρίου από την αρμόδια Μητρόπολη της περιοχής που τελέστηκε ο γάμος (με επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης και πιστοποιητικό παραίτησης των διαδίκων από τα ένδικα μέσα που εκδίδεται από το Πρωτοδικείο, υποβάλλεται αίτηση στον Εισαγγελέα ο οποίος δίνει παραγγελία στον αρμόδιο Μητροπολίτη να προβεί στην πνευματική λύση του γάμου).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Πολλές φορές στη διάρκεια του γάμου οι σύζυγοι αποκτούν περιουσία όπως ένα σπίτι ή μία επιχείρηση που γιά διάφορους λόγους αγοράζεται στο όνομα του ενός από τους δύο συζύγους.

Όμως στην πραγματικότητα και ο άλλος σύζυγος έχει συνεισφέρει στην αγορά του περιουσιακού στοιχείου είτε με χρήματα είτε με τις υπηρεσίες που επί χρόνια προσφέρει στον άλλο σύζυγο και στα παιδιά.

Ο νόμος έχει προβλέψει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σε περίπτωση διακοπής του γάμου και έκδοσης διαζυγίου, ο άλλος σύζυγος έχει δικαίωμα να απαιτήσει την μεταβίβαση μέρους της περιουσίας σε αυτόν ή της επιδίκασης ίσης αποζημίωσης ανάλογα με την συνεισφορά του.

Συγκεκριμένα, από τη διάταξη του άρθρου 1400 παρ. 1 του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν 1329/1983, σε συνδυασμό με το άρθρο 216 του ΚΠολΔ, συνάγεται ότι στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα είναι α) η λύση του γάμου ή, κατ` ανάλογη εφαρμογή, η συμπλήρωση τριετούς διαστάσεων των συζύγων Β) η αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου και γ) η συμβολή του ενάγοντος συζύγου στην αύξηση, με οποιοδήποτε τρόπο, της περιουσίας του υπόχρεου.

Ως αύξηση νοείται όχι μία συγκεκριμένη κτήση, αλλά η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία, ήτοι κατά την τέλεση του γάμου και κατά το χρόνο που γεννιέται η αξίωση για συμμετοχή στα αποκτήματα. Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, αναγόμενα σε τιμές του χρόνου ασκήσεως της αγωγής, θα κριθεί αν υπάρχει περιουσιακή αύξηση του ενός συζύγου που να δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για συμμετοχή στα αποκτήματα.

Η συμβολή δε του δικαιούχου στην αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου μπορεί να συνίσταται όχι μόνο στην παροχή κεφαλαίου με οποιαδήποτε μορφή, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών, αποτιμωμένων σε χρήμα, ακόμη και υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται στο συζυγικό οίκο, όταν και κατά το μέτρο που αυτές δεν επιβάλλονται από την, κατά τα άρθρα 1389 και 1390 του ΑΚ, υποχρέωση συνεισφοράς στην αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών.

 

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιες υποθέσεις και μπορεί να σας συμβουλεύσει με τον καλλύτερο τρόπο γιά τα δικαιώματά σας.

ETHICS AND COMPLIANCE IN GREECE

In Greece, corporate governance was introduced at the beginning of the last decade, by law 3016/2002.

CODES OF ETHICS APPLICABLE TO THE PHARMACEUTICAL SECTOR 

The pharmaceutical sector is governed, among others, by the following codes of ethics:

The Code of Ethics of SFEE (Hellenic Association of Pharmaceutical Companies),regulating the promotion of prescribed medicines.

The EMEA Code of Ethics, regulating the promotion of prescribed medicines.

CODES OF ETHICS APPLICABLE TO TELECOMMUNICATIONS

This sector is governed, among others, by the following codes of ethics:

Code of Ethics on the Provision of Electronic Communications Services to the Consumers.

Code of ethics on the provision of multi-media information.

Code of ethics on value added services offered through mobile phones and on the protection of minor users.

Residence permits for Europe

Residence permits for Europe to Third-Country Citizens by buying a property in Greece

 

By a recent Law “Creation of a Development Friendly Environment for Strategic and Private Investments” (4146/2013) of the Greek government, third-country citizens (non-EU citizens) and their family members, who buy property in Greece, the value of which exceeds €250,000, may obtain residence permits.

 

We are a Greek Law Firm residing in Athens, the capital of Greece established in 1950. We are a family owned legal company proud to have 3 generations in Legal Services.

You can find more information for us and the full spectrum of our areas of expertise in our main site : www.elo.gr

We can provide all the necessary services to any interesting person and we are a one stop office for the whole procedure till the residence permit.

We can provide you with information on the conditions of the Law as well as searching the Real Estate Market and find a buy for you a fabulous property in Greece.

 

We ( via our collaborators ) can find for you and send you photos from villas in Mykonos, Santorini, Crete and apartments or villas in Athens near the sea.

 

We can guarantee to you the obtain of the residence permit and we can provide you with many ideas and tips on how to pay less for the whole procedure and how your property in Greece can give you extra income.

 

The legal conditions in order to obtain a residence permit for Greece and consequently for whole Europe have as follows:

 

A residence permit for five (5) years is issued to a third-country citizen, in 3 cases:

– if he/she legally owns, either personally or through a legal entity whose shares are wholly owned by him/her, property in Greece, or

– if he/she has, at minimum, a ten-year time-sharing contract under Law 1652/1986: “Time-Sharing and Regulations on Related Issues” (A’ 167) as applicable, or

– if he/she has a 10-year lease of hotel accommodations or furnished tourist accommodation (houses) in tourist accommodation complexes according to Article 8, par. 2 of Law 4002/2011 (A’ 180).

 

The aforementioned residence permit may be renewed for the same duration (five years), if the property remains unchanged in its legal ownership status as described above and the contracts of ownership remain in effect, and other statutory conditions detailed above are met.

 

The minimum value of the property and the contract price of the time-share leases and the leases for hotel accommodations or tourist furnished accommodations (houses) in tourist accommodation complexes, according to this Article, shall be two hundred fifty thousand (250,000) Euro.

 

The aforementioned third-country citizen (property owner) may be accompanied by the members of his/her family, as specified under paragraph 1 of Article 54 of Law 3386/2005. Upon their own request, family members may be granted a personal residence permit that is renewed and/or expires concurrently with the residence permit of the sponsor (property owner).

 

Please, e-mail us in English, French or Chinese for any question you may have. We will be happy to serve you.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι οικογενειακές διαφορές είναι δυστυχώς από τις πιό ψυχοφθόρες καταστάσεις που αντιμετωπίζει ένα άτομο. Είναι φυσικό κάθε διαφορά να μας κοστίζει ψυχολογικά αλλά όταν πρόκειται γιά διαφορές μεταξύ συγγενών τότε δυστυχώς το κόστος είναι μεγαλύτερο.

Το δικηγορικό γραφείο Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες που στεγάζεται στη Γλυφάδα έχει ασχοληθεί με πολλές οικογενειακές υποθέσεις τόσο συνηθισμένες όπωςδιαζύγια και διατροφή των παιδιών όσο και πιό περίπλοκες όπως αγωγές γιά την συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου αλλά και πιό ασυνήθιστες όπως υιοθεσίες, αναγνώριση πατρότητας, δαζύγιο γάμου που τελέστηκε στο εξωτερικό κλπ.

Οι πιό συνηθισμένες δικηγορικές διαφορές είναι φυσικά το διαζύγιο και τα προβλήματα που προκύπτουν από την λύση ενός γάμου ιδίως όταν υπάρχουν παιδιά και περιουσία.

Το διαζύγιο και η διακοπή της συμβίωσης είναι δυστυχώς τις περισσότερες φορές μία τραυματική εμπειρία και μία από τις πιό δύσκολες φάσεις στην ζωή ενός ανθρώπου.

Τα προβλήματα που απαιτούν νομική αντιμετώπιση είναι πολλά και είναι φυσικό να έχετε πολλά ερωτήματα.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας που στεγάζεται στην Γλυφάδα είναι κοντά σας γιά να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματά σας με ειλικρίνεια και επαγγελματισμό :

Πως μπορώ να πάρω διαζύγιο;

Τι διατροφή να ζητήσω γιά τα παιδιά ή τι διατροφή πρέπει να δώσω;

Δικαιούμαι διατροφή γιά μένα εφόσον δεν εργάζομαι ή όχι ;

Τι γίνεται με το σπίτι που αγοράσαμε μαζί ;

Τι γίνεται με το σπίτι που αγοράσαμε στο όνομα του ή της συζύγου και εγώ έχω συνεισφέρει στην απόκτησή του;

Τι γίνεται με την προσφορά μου τόσα χρόνια που βοηθούσα τον ή την σύζυγό μου στην δουλειά του χωρίς να λαμβάνω μισθό;

Τι γίνεται με τα παιδιά; Μπορώ να τα πάρω μαζί μου;

Τι γίνεται όταν το παιδί είναι μικρό; Μπορώ να του δώσω το όνομα που θέλω ή πρέπει να συναινέσει και ο/η σύζυγός μου;

Μπορώ να πάρω τα παιδιά μαζί μου στο εξωτερικό ή πρέπει να συμφωνήσει και ο/η σύζυγος;

Αυτά και άλλα πολλά είναι τα θέματα που τίθενται όταν ένα ζευγάρι χωρίζει.

Ο έμπειρος δικηγόρος μπορεί να σας βοηθήσει να λύσετε με τον καλλύτερο τρόπο τα θέματα αυτά. Φυσικά εκτός από εμπειρία χρειάζεται και ειλικρίνεια, ενδιαφέρον γιά τα προβλήματα του πελάτη και συμπάθεια γιά αυτόν που βιώνει μία τόσο δύσκολη φάση της ζωής του όπως το διαζύγιο.

 

Στο site μας μπορείτε να βρείτε μερικές βασικές συμβουλές και απαντήσεις.

Γιά οτιδήποτε άλλο θελήσετε μην διστάσετε να κλείσετε ένα ραντεβού μαζί μας στο 210 7231630 .

ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 933ΚπολΔ αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε δανειστή του που έχει έννομο συμφέρον, οι οποίες αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ή την απαίτηση, ασκούνται μόνο με ανακοπή που εισάγεται στο ειρηνοδικείο, αν ο εκτελεστός τίτλος έχει εκδοθεί από το δικαστήριο αυτό, και στο Μονομελές Πρωτοδικείο σε κάθε άλλη περίπτωση. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της.

Σύμφωνα με το άρθρο 934ΚπολΔ  η ανακοπή σύμφωνα με το άρθρο 933 είναι παραδεκτή

α) αν αφορά την εγκυρότητα του τίτλου ή την Προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου γίνει η πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης,

β) αν αφορά την εγκυρότητα των πράξεων της εκτέλεσης που έγιναν από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης και πέρα, ή την απαίτηση, έως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης,

γ) αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, μέσα σε έξι μήνες αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί, και αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού αν πρόκειται για κινητά, και ενενήντα ημέρες αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα.

Αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης για την κατάσχεση και τελευταία η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και Κατακύρωσης.

Λόγοι ανακοπής που είναι ήδη γεννημένοι και μπορούν να προταθούν στη δίκη της ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 933 είναι απαράδεκτοι όταν προταθούν σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη δίκη όπου ανακύπτει ζήτημα κύρους της αυτής ή άλλης πράξης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει μακροχρόνιες συνεργασίες με φαρμακευτικές εταιρίες καθώς και με εταιρίες ιατροτεχνολογικών προιόντων και ως εκ τούτου έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εξοικείωση και κατανόηση των ιατρικών και φαρμακευιικών θεμάτων. Έχουμε παράσχει τις υπηρεσίες μας σε πολλούς ιατρούς και φαρμακοποιούς σχετικά με θέματα επαγγελματικής ευθύνης και γενικότερα σε θέματα του ιατρικού επαγγέλματος. Τα τελευταία χρόνια πολλοί ιατροί βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες και αστικές αξιώσεις λόγω των ιατρικών τους υπηρεσιών. Οι δικηγόροι του γραφείου μας και κυρίως ο Διαχειριστής μας δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου με μεταπτυχιακό στο Ποινικό Δίκαιο έχουν συμβουλεύσει και εκπροσωπήσει πολλούς ιατρούς που αντιμετώπισαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία λόγω ιατρικής αμελειας και έχει τις γνώσεις και εμπειρία για να κατανοήσει τα ιατρικά θέματα και να βοηθήσει τον ιατρό να υπερασπιστεί τον εαυτό ενάντια σε παράλογες πολλές φορές επιθέσεις και αξιώσεις.

Η υπεράσπιση τέτοιων θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρία τόσο στο ποινικό δίκαιο όσο και στο αστικό εφόσον η ιατρική αμέλεια από την μια μεριά είναι ποινικό αδίκημα δηλαδή ανθρωποκτονία εξ αμελείας ή σωματική βλάβη από αμέλεια από την άλλη μεριά ενεργοποιεί ευθύνες αποζημίωσης των ασθενών ή των συγγενών τους από τον ιατρό και από το Νοσοκομείο.

Πέραν αυτού όμως απαιτείται και γνώση των θεμάτων δεοντολογίας των ιατρών και δυνατότητα κατανόησης των ιατρικών θεμάτων που δεν είναι εύκολη για όσους νομικούς δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με παρεμφερή θέματα. Πολλές φορές δε απαιτείται και η συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και πραγματογνώμονες.

Φυσικά το γραφείο μας έχει εκπροσωπήσει και ασθενείς και συγγενείς τους που λόγω κάποιου ιατρικού λάθους κατέληξαν ή τους δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα υγείας ή και αναπηρίες ώστε να δικαιωθούν τόσο ηθικά όσο και υλικά.

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο σχετικό πρόβλημα μην διστάσετε να εποικοινωνήσετε μαζί μας.