ΣΗΜΑ ΦΗΜΗΣ ΤΟ ZONARS

Μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη οι δικηγόροι του γραφείου μας – εξειδικευμένοι στο δίκαιο των εμπορικών σημάτων – πέτυχαν την έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας που δικαιώνει πελάτη μας ως μοναδικό δικαιούχο του γνωστού σήματος ZONARS.

Η πολυετής δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το έτος 2004 όταν η εταιρεία που εκμεταλλεύεται σήμερα το ζαχαροπλαστείο  επί της οδού Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου στην Αθήνα  κατοχύρωσε στο  όνομά της  το σήμα ZONAR’S  καθώς και διάφορα άλλα σήματα με τη προσθήκη διαφόρων προσδιοριστικών  στη λέξη ZONAR’S.

Η Δικηγορική εταιρεία μας Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες έχοντας μεγάλη εμπειρία στο δίκαιο των εμπορικών σημάτων,  ανέλαβε για λογαριασμό του πελάτη μας,  ο οποίος είχε κατοχυρώσει το σήμα «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ 1940-1962 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ» ήδη από το έτος 1940  την δικαστική του εκπροσώπηση  μετά την αίτηση διαγραφής των σημάτων της αντιδίκου εταιρείας  και πέτυχε την έκδοση θετικών εφετειακών αποφάσεων και τέλος, κατόπιν αίτησης  αναίρεσης  της αντιδίκου εταιρείας το ΣΤΕ απέρριψε αυτή δίνοντας τέλος σε ένα μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα και στη  πολυετή παράνομη χρήση του σήματος του πελάτη μας με  σημαντικής αξίας ζημία για  αυτόν.

Οι δικαστικές αποφάσεις έκριναν ότι τα  σήματα «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ 1940-1962 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ» του πελάτη μας και το εμπορικό σήμα «ZONAR’S” της αντιδίκου  αν και δεν είναι πανομοιότυπα απεικονιστικά εν τούτοις  η δεσπόζουσα, κυρίαρχη και έντονης διακριτικής ικανότητας ένδειξη είναι η ένδειξη «ZONAR’S»  που προσδίδει στα δύο σήματα σημαντική ομοιότητα.

Τα δικαστήρια έκριναν επίσης ότι το σήμα του πελάτη μας  «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ 1940-1962 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ»  είναι σήμα φήμης λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι, όπως είναι κοινό τοις πάσι, στο κτίριο επί των οδών Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου στο κέντρο των Αθηνών, λειτουργούσε από το έτος 1939 το ζαχαροπλαστείο «ZONARS», το συγκεκριμένο, δε, σημείο ανάπτυξης και λειτουργίας της επιχείρησης αυτής , στη συνείδηση του κοινού, έχει συνδεθεί με αυτήν την ίδια την επιχείρηση και τα προϊόντα και υπηρεσίες της  και ότι η έντονη, δε φήμη της άλλοτε εκεί λειτουργούσας επιχείρησης  του πελάτη μας, συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, που δεν λειτουργεί το αρχικό κατάστημά της, το συγκεκριμένο δε σημείο, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού και ως τόπος συνάντησης (στου ZONAR’S), αλλά και στο μέλλον ακόμα και αν πάψει να υφίσταται το συγκεκριμένο κτίριο, το σημείο αυτό θα διακρίνεται πάντα με τη φράση «στου ZONAR’S»  χωρίς το γεγονός αυτό να χρήζει περαιτέρω απόδειξης.

Ως εκ τούτου κρίθηκε ότι προκατατεθέν σήμα  του πελάτη μας «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ 1940-1962 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ» με την πάροδο του χρόνου έχει καταστεί σήμα φήμης ενώ η δραστηριοποίηση της αντιδίκου στο ίδιο ακριβώς οίκημα και χώρο στον οποίο αναπτύχθηκε το κατάστημα  Zonars του πελάτη μας, ήτοι στο κτίριο επί των οδών Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου  και η κατάθεση σήματος με χαρακτηριστικό τη λέξη “ZONARS» δεν είχε άλλο σκοπό παρά την εκμετάλλευση της φήμης του σήματος του πελάτη μας και της χρήσης του ονόματος “ZONARS” καλλιεργώντας την πλαστή εντύπωση στο μέσο καταναλωτή ότι το παλαιό και φημισμένο εστιατόριο-ζαχαροπλαστείο « ZONARS» λειτουργεί και πάλι, όπως λειτουργούσε και παλαιότερα, πριν την ανακατασκευή του κτιρίου, από την εταιρεία του πελάτη μας και έγινε αντίθετα με την καλή πίστη.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το εμπορικό σήμα, από μία απλή κατοχύρωση σήματος έως και μία αντιδικία με κάποιον που προσπαθεί να παραβιάσει τα δικαιώματά σας οι δικηγόροι του γραφείου μας και ο διευθυντής αυτού Στέφανος Οικονόμου είναι στη διάθεσή σας.

Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ GOLDEN VISA

Το ελληνικό πρόγραμμα χορήγησης μόνιμης άδειας παραμονής σε ξένους επενδυτές που αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ προσπαθεί να διευρύνει η κυβέρνηση με σκοπό την περαιτέρω εισροή κεφαλαίων στη χώρα μας.

Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες σας ενημερώνουν ότι με Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή στις 07/03/2019 έρχονται δραστικές αλλαγές στο κομμάτι της ελληνικής χρυσής βίζας.

Από τα μέσα Ιουνίου λοιπόν η χρυσή βίζα θα αποκτάται πλέον και με άλλες μορφές επενδύσεων πέραν της αγοράς ακινήτου και συγκεκριμένα:

  • Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.
  • Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
  • Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών για απόκτηση μεραδιών, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.
  • Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια λήξης κατά το χρόνο αγοράς τρία τουλάχιστον έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα.
  • Προθεσμιακή κατάθεση ύψους 400.000 ευρώ ελάχιστον, σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.
  • Αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα αξίας κτήσης 800.000 ευρώ τουλάχιστον.
  • Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης 4000 ευρώ τουλάχιστον σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

Αναμένεται λοιπόν να ψηφισθεί και να αποδειχθεί στην πράξη πόσο αποτελεσματικό θα είναι και κατά πόσο θα προσελκύσει νέους επενδυτές στη χώρα μας.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας που ασχολούνται με την έκδοση golden visa μπορούν να σας ενημερώσουν σχετικά και να προβούν στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι δικηγόροι της δικηγορικής εταιρίας Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες σας ενημερώνουν ότι ψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη μείωση του συντελεστή φόρου στα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων στο 10%. Σημειώνεται ότι ο συντελεστής φόρου ήταν στο 15%, όπως είχε ψηφιστεί με τον νόμο 4387/2016. Πρόκειται για μία σημαντική αλλαγή, η οποία είχε αναγγελθεί ήδη από το 2018 και αναμένεται να ενθαρρύνει την επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα. Η νέα ρύθμιση θα ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2019 και ως εκ τούτου τα αποτελέσματά της θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2020.

Φυσικά το εν λόγω μέτρο δεν είναι αρκετό όταν οι Ελληνικές Επιχειρήσεις υποφέρουν από την υπερφορολόγηση και το δυσμενές οικονομικό κλίμα αλλά σίγουρα είναι προς την σωστή κατεύθυνση.

Μένει τώρα να δούμε κατά πόσο θα επακολουθήσει και η ήδη εξαγγελθείσα μείωση του φόρου στα κέρδη των επιχειρήσεων πριν τη διανομή τους κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι από το 29% που είναι σήμερα στο 25%. Το τοπίο αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει μέχρι το 2022, σύμφωνα με όσα έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, ωστόσο ήδη η μείωση του συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη κατά τη διανομή τους αποτελεί ένα πρώτο βήμα.

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας μπορούν να σας υποστηρίξουν για κάθε φορολογικό θέμα που σας απασχολεί τόσο ενώπιον των φορολογικών αρχών όσο και ενώπιον των Δικαστηρίων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει τις ημέρες αυτές το θέμα των αλλαγών στο πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οι οποίες αναμένονται και θα αφορούν κυρίως την προστασία της πρώτης κατοικίας η οποία πλέον μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019 δεν προβλέπεται.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας τονίζουν ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάλυψη με το νέο πλαίσιο και επιχειρηματικών δανείων τα οποία ελήφθησαν από επαγγελματίες με εμπράγματη εξασφάλιση όμως την πρώτη κατοικία ενώ μέχρι σήμερα αυτό δεν ήταν εφικτό.

Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι του γραφείου μας που ειδικεύονται στην εφαρμογή του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίζουν αν ο νέος νόμος Κατσέλη θα περιέχει κάλυψη σε κάποιον δανειολήπτη θα είναι το ύψος του συνολικού δανεισμού, η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας και τα εισοδήματα του δανειολήπτη. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι το ύψος του δανεισμού θα αναμένεται να μην ξεπερνά τα 130.000€, η αξία της κύριας κατοικίας τα 250.000€ και το ετήσιο εισόδημα για άγαμο τα 12.500€ και για ένα ζευγάρι τα 21.000€, προσαυξημένο κατά 5.000€ για κάθε τέκνο.

Παράλληλα φαίνεται ότι θα προβλέπεται και επιδότηση δόσης όπως αυτή θα διαμορφώνεται και κατόπιν πιθανής διαγραφής μέρους του χρέους. Η πιθανή διαγραφή μέρους του χρέους θα καθορίζεται από τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη ενώ σημαντικό ρόλο θα διαδραματίζει  η εμπορική αξία του ακινήτου.

Τέλος αναμένεται και η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων και υπερχεωμένων νοικοκυριών από τα μέσα Απριλίου.

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο τομέα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και μπορεί να σας υποστηρίξει τόσο στην εξωδικαστική διαπραγμάτευση του δανείου σας με την τράπεζα όσο και στην δικαστική σας προστασία.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσφατη απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έκρινε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» παραβίασε το καθήκον ενημέρωσης προς το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τη διαβίβασή τους σε τρίτο πρόσωπο, παρόλο που υπήρχε Εισαγγελική παραγγελία για την εν λόγω διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων. Οι δικηγόροι του γραφείου μας με την εξειδίκευσή τους στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θεωρούν σκόπιμη την επισήμανση αυτής της απόφασης έχοντας χειριστεί παρόμοιες υποθέσεις στα Δικαστήρια.

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξεδόθη με βάση τον νόμο που ίσχυε πριν από την θέση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR ) αλλά το σκεπτικό της είναι απόλυτα συμβατό με αυτόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Α κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας της Β ως οικιακής μισθωτού μόλις πληροφορήθηκε την εγκυμοσύνη της. Για να αποκτήσει μία πληρέστερη εικόνα της υγείας της Β, ο Α θεώρησε σκόπιμο να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που είχαν σχέση με την υγεία της. Για τον λόγο αυτό, ο Α µε αίτησή του προς τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης, επικαλούμενος έννομο συμφέρον, ζήτησε τη χορήγηση σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας, προκειμένου να λάβει από το Νοσοκομείο αντίγραφα από τα οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα νοσηλείας της. Ο Εισαγγελέας διαβίβασε την αίτηση του Α στο Νοσοκομείο, καλώντας το να χορηγήσει τα αιτούμενα στοιχεία σύμφωνα µε το άρθρο 25 αρ.4 εδ. β του ν. 1756/1988.

Το Νοσοκομείο συμμορφώθηκε με την Εισαγγελική παραγγελία και διαβίβασε τα προσωπικά δεδομένα της ασθενούς, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει την Β. Να σημειωθεί ότι κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χορήγηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο, και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, μόνον στις εξαιρετικές περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 2472/97. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν: το έννομο συμφέρον του τρίτου υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, και ταυτόχρονα δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες του.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έκρινε όμως ότι δεν συντρέχει εν προκειμένω κάποια εξαίρεση που να δικαιολογεί την μη προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, όπως απαιτεί το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2472/1997. Η ενημέρωση δε αυτή ήταν απαραίτητη, προκειμένου η Β, ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης του άρθρου 13 ν. 2472/1997, το οποίο έχει σε κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση που έχετε αντιμετωπίσει κάποια παραβίαση ή παράνομη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες μπορεί να σας συμβουλεύσει πως μπορείτε να κινηθείτε για την προάσπιση των συμφερόντων σας και την αναζήτηση αποζημίωσης.