ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

COMPLIANCE

Η έννοια του COMPLIANCE είναι μία έννοια που τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και περισσότερο. Πρόκειται για την υποχρέωση που έχουν οι επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τους νόμους που διέπουν την λειτουργία τους αλλά και με τους δεοντολογικούς κώδικες συμπεριφοράς που θέτουν είτε οι Σύνδεσμοι των επιχειρήσεων είτε οι ίδιες οι εταιρίες είτε και ο νόμος.  

Βασικές υποχρεώσεις κάθε εταιρίας είναι η αποχή από πράξεις διαφθοράς ( anti – corruption ) και πράξεις απαγορευόμενης διάκρισης ( anti – discrimination ).   

Σε ορισμένους τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία το Compliance έχει ιδιαίτερη σημασία εφόσον η λειτουργία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων έχει να κάνει με την δημόσια υγεία και το κόστος της θεραπείας των ασθενών βαρύνει κατά το μεγαλύτερο μέρος το Κράτος.  

Στον φαρμακευτικό τομέα ισχύει μεταξύ άλλων ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ που ρυθμίζει την προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων. 

Στον τηλεπικοινωνιακό τομέα ισχύουν μεταξύ άλλων ο Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές, ο Κώδικας δεοντολογίας για την παροχή πολυμεσικής πληροφόρησης, και ο Κώδικας δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών. 

Οι δικηγόροι του γραφείο μας μπορούν να παρέχουν τις κάτωθι υπηρεσίες στον τομέα του Compliance. 

  • Δημιουργία εσωτερικών εταιρικών μηχανισμών ελέγχου. 
  • Δημιουργία και εφαρμογή κωδίκων δεοντολογίας ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε επιχείρησης, οργανισμού ή φορέα. 
  • Συμβουλές σχετικά με την συμμόρφωση των εφαρμοστέων κωδίκων δεοντολογίας ιδιαίτερα σε φαρμακευτικές και τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις. 
  • Νομική υποστήριξη σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. 
  • Εσωτερικός έλεγχος για θέματα παραβίασης κωδίκων δεοντολογίας και νόμων.