ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

COMPLIANCE

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ETHICS AND COMPLIANCE.

Το γραφείο μας είναι μέλος του EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE INSTITUTE.

Το γραφείο μας παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες.

  • Δημιουργία εσωτερικών εταιρικών μηχανισμών ελέγχου.
  • Δημιουργία και εφαρμογή κωδίκων δεοντολογίας ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε επιχείρησης, οργανισμού ή φορέα.
  • Συμβουλές σχετικά με την συμμόρφωση των εφαρμοστέων κωδίκων δεοντολογίας ιδιαίτερα σε φαρμακευτικές και τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις.
  • Νομική υποστήριξη σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Εσωτερικός έλεγχος για θέματα παραβίασης κωδίκων δεοντολογίας και νόμων.

 

ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στον φαρμακευτικό τομέα ισχύουν μεταξύ άλλων οι κάτωθι κώδικες.

Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ που ρυθμίζει την προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Κώδικας Συμπεριφοράς της ΕΜΕΑ που ρυθμίζει την προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ.

Ισχύουν μεταξύ άλλων:

Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές.

Κώδικας δεοντολογίας για την παροχή πολυμεσικής πληροφόρησης.

Κώδικας δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών.