ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η δικηγορική μας εταιρεία στην Γλυφάδα, ιδρύθηκε το 1950 από τον δικηγόρο Παναγιώτη Οικονόμου και σήμερα, οι εταίροι της δικηγορικής μας εταιρείας είναι οι δικηγόροι Γλυφάδας, Στέφανος Οικονόμου, Παναγιώτης Οικονόμου και Φανή Οικονόμου.

Η νομική εμπειρία άνω των 70 ετών, που έχουν οι δικηγόροι της εταιρείας μας, μας επιτρέπει να χειριστούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο κάθε νομική υπόθεση, απλή ή ιδιαίτερα περίπλοκη. Αρχή μας είναι ότι κάθε υπόθεση είναι σημαντική και την χειριζόμαστε με μαχητικότητα, επαγγελματισμό, σοβαρότητα αλλά και φιλική και ανθρώπινη αντιμετώπιση. 

Ο Στέφανος Οικονόμου, είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, έχει τελειώσει τη Νομική Σχολή με ΑΡΙΣΤΑ και έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο D.E.A. από το University of Paris. Εμφανίζεται συχνά σε τηλεοπτικές εκπομπές για θέματα νομικά, έχει συγγράψει νομικά βιβλία και άρθρα και έχει διδάξει σε νομικά  σεμινάρια.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας, μπορούν να σας υποστηρίξουν σε κάθε κληρονομικό θέμα που μπορεί να σας τύχει από τα πιο απλά όπως η έκδοση κληρονομητηρίου και η αποποίηση κληρονομίας έως τα πιο περίπλοκα όπως η ερμηνεία διαθήκης, οι δικαστικές διαμάχες μεταξύ των κληρονόμων και η σύνταξη διαθήκης για απλά ή περίπλοκα θέματα.

Οι δικηγόροι για κληρονομικά θέματα του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για όλα τα κληρονομικά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε. Από την σύνταξη μιας διαθήκης ως την αποποίηση της κληρονομίας όταν αυτή έχει πολλά χρέη. Πολλές φορές εξάλλου μία διαθήκη περιλαμβάνει δυσνόητους όρους ή και αδύνατες προβλέψεις οπότε η συνδρομή ενός δικηγόρου εξειδικευμένου στα κληρονομικά θέματα είναι απαραίτητη.

Άλλες φορές οι κληρονόμοι έχουν διαφορές μεταξύ τους οπότε και πάλι ένας δικηγόρος με εμπειρία στο κληρονομικό δίκαιο και σε κληρονομικά θέματα είναι απαραίτητος.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας στην Γλυφάδα και κυρίως ο διαχειριστής του γραφείου μας δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχουν χειριστεί δεκάδες κληρονομικές υποθέσεις και μπορούν να βρουν λύση στο πρόβλημά σας. Οι δικηγόροι μας μπορούν επίσης να σας συμβουλεύσουν πως να τακτοποιήσετε τα κληρονομικά σας θέματα προληπτικά ώστε να μην αφήσετε προβλήματα και φόρους στα παιδιά.

Όπως μπορούν να σας συμβουλεύσουν οι δικηγόροι του γραφείου μας και κυρίως ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου που έχει μεγάλη εμπειρία σε κληρονομικά θέματα, ο κληρονόμος ακινήτου αποκτά αυτοδικαίως την κληρονομιά, μόλις γίνει η επαγωγή της, δηλαδή αυτομάτως με το θάνατο του κληρονομούμενου. Με άλλα λόγια, ο κληρονόμος αποκτά την κληρονομιά χωρίς προηγουμένως να ερωτηθεί επ’ αυτού, διαθέτει όμως το δικαίωμα της αποποίησης.

Το δικαίωμα αυτό είναι πολύ χρήσιμο κυρίως σε περιπτώσεις όπου η κληρονομιά βαρύνεται με χρέη και θα ήταν ιδιαιτέρως ασύμφορη η αποδοχή της για τον κληρονόμο. Ειδικά όμως επί κληρονομιάς ακινήτων, εκτός από την προαναφερθείσα αυτοδίκαιη κτίση, είναι απαραίτητη η μεταγραφή της αποδοχής της κληρονομιάς ή του κληρονομητηρίου. Οι δικηγόροι του γραφείου μας με την μεγάλη εμπειρία τους σε κληρονομικά θέματα ιδίως ακινήτων μπορούν να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο έλεγχο του ακινήτου και της εν γένει κληρονομιάς, ώστε να διαπιστωθεί αν αυτό βαρύνεται από υποθήκη ή άλλα βάρη ή εάν η κληρονομιά βαρύνεται με χρέη, καθώς και την κατάρτιση συμβολαίου για την αποδοχή της κληρονομιάς και πράξη μεταγραφής της.

Πολλές φορές η διαθήκη με την οποία αφήνεται ένα ακίνητο στον κληρονόμο δημιουργεί πολλά κληρονομικά θέματα που απαιτούν την συνδρομή ειδικού δικηγόρου με εμπειρία σε τέτοια κληρονομικά θέματα. Οι δικηγόροι μας έχουν έρθει αρκετές φορές αντιμέτωποι με διατάξεις της διαθήκης που είναι ασαφείς ή ακόμα και αδύνατον να εκτελεσθούν επειδή ο διαθέτης δεν εκφράστηκε σαφώς στην διαθήκη ή επειδή η βούλησή του όπως αποτυπώθηκε στην διαθήκη δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθεί για πραγματικούς και νομικούς λόγους και αυτό είναι ένα από τα δυσκολότερα κληρονομικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι αλλά και τα δικαστήρια. Συνηθισμένη περίπτωση που έχουν δει οι δικηγόροι μας με την εμπειρία τους σε κληρονομικά θέματα είναι όταν ο κληρονομούμενος έχει στην κυριότητά του ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου και με την διαθήκη του αφήνει στα παιδιά του ξεχωριστό τμήμα του αγροτεμαχίου στο καθένα κάτι που απαγορεύεται συνήθως από το νόμο. Οι δικηγόροι μας μπορούν να επιλύσουν τέτοια δύσκολα κληρονομικά θέματα και να σας δώσουν την καλύτερη λύση.

Επιπροσθέτως, η κληρονομιά ενός ακινήτου στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο. Αυτός υπολογίζεται αναλόγως με τη συγγένεια του κληρονόμου με τον κληρονομούμενο και το ύψος της αξίας του κληρονομούμενου ακινήτου. Έτσι, οι σύζυγοι, τα παιδιά, τα εγγόνια και οι γονείς ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, τα αδέρφια, τα ανίψια, η γιαγιά, ο παππούς, οι γαμπροί, οι νύφες, οι πεθεροί, οι πεθερές, οι θείοι, ο προπάππους, η προγιαγιά και τα δισέγγονα ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία και στην τρίτη κατηγορία ανήκουν φορολογούμενοι εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς του δωρητή (πλην των ανωτέρω) ή εξωτικοί (εκτός οικογενείας). Οι δικηγόροι του γραφείου μας θα σας ενημερώσουν για τον απαιτούμενο φόρο που πρέπει να καταβάλετε, την προθεσμία δήλωσης φόρου, και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά και για τον τρόπο καταβολής του.

Αν σας απασχολούν κληρονομικά θέματα είτε απλά είτε περίπλοκα επικοινωνήστε με τους δικηγόρους του γραφείου μας για να τους συμβουλεύσετε.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το site μας και για άλλα κληρονομικά θέματα όπως την αποδοχή κληρονομίας χωρίς διαθήκη, την σύνταξη διαθήκης, την δημοσίευση διαθήκης, το δικαίωμα αποποίησης, το δικαίωμα αποδοχής με απογραφή, την ερμηνεία διαθήκης, και το κληρονομητήριο.

ΔΙΑΘΗΚΗ

Η ύπαρξη ή μη διαθήκης έχει κεντρική σημασία σε όλα τα κληρονομικά θέματα όπως θα σας πουν οι δικηγόροι μας. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ο κληρονομούμενος μπορεί να εγκαταστήσει κληρονόμο με μονομερή  διάταξη αιτία θανάτου (διαθήκη, διάταξη τελευταίας βούλησης). Ο κληρονομούμενος μπορεί επίσης με διαθήκη, χωρίς να εγκαταστήσει σ` αυτήν  κληρονόμο, να αποκλείσει από την εξ αδιαθέτου διαδοχή ορισμένο συγγενή  ή το σύζυγο, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη νόμιμη μοίρα.

Ο  κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να προσπορίσει σε κάποιον  περιουσιακή ωφέλεια, χωρίς να τον εγκαταστήσει κληρονόμο (κληροδοσία).

Η διαθήκη συντάσσεται μόνο  αυτοπροσώπως  και  μόνο  κατά  τις  διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο. Η διαθήκη μπορεί να είναι ιδιόγραφη, μυστική ή δημόσια. ΄

Οι δικηγόροι μας μπορούν να αναλάβουν την διαδικασία της κήρυξης της διαθήκης κυρίας ενώπιον  δικαστηρίου   οπότε η διαθήκη δημοσιεύεται και κηρύσσεται κυρία.  Απαραίτητο είναι να προσάγουμε τρεις  μάρτυρες, οι οποίοι μαρτυρούν ενόρκως για τη γνησιότητα της  γραφής  ή  της  υπογραφής  του διαθέτη.  Το δικαστήριο αφού ακούσει τους μάρτυρες  μπορεί κατά τη δημοσίευση  της  ιδιόγραφης  διαθήκης  να  την  κηρύξει επιπλέον κύρια.

ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ – ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ

Ο νομοθέτης για να προστατεύσει τα παιδιά, την σύζυγο και τους γονείς του κληρονομούμενου έχει βάλει φραγμούς στο δικαίωμα του διαθέτη να αφήνει την περιουσία του σε όποιον νομίζει αυτός. Οι δικηγόροι μας με την εμπειρία τους σε κληρονομικά θέματα, μπορούν να σας ενημερώσουν ότι τα παιδιά, οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο σύζυγος που επιζεί έχουν δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία. Η νόμιμη μοίρα είναι το μισό από ότι θα ελάμβαναν αν ο διαθέτης δεν είχε αφήσει διαθήκη.

Η νόμιμη μοίρα είναι ένα σημαντικό κληρονομικό θέμα που οι δικηγόροι μας αντιμετωπίζουν. Είναι δυστυχώς αρκετές οι περιπτώσεις που ηλικιωμένοι άνθρωποι άφησαν όλη την περιουσία τους σε αυτούς που είχαν επαφές ή και τους φρόντισαν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους ξεχνώντας τα παιδιά τους.

Σε αυτή την περίπτωση ο νόμιμος δικαιούχος έχει δικαίωμα συμπλήρωσης της νόμιμης μοίρας που δικαιούται από την περιουσία που άφησε σε άλλους ο διαθέτης.

Οι δικηγόροι μας με την εμπειρία τους σε κληρονομικά θέματα μπορούν να προβούν στον προσδιορισμό της κληρονομίας και την αποτίμησή της ως εξής:

Για τον προσδιορισμό της εξ αδιαθέτου μερίδας με βάση την οποία οφείλεται η νόμιμη μοίρα, συναριθμούνται όσοι έχουν αποκληρωθεί με τη διαθήκη, όσοι έχουν αποποιηθεί την κληρονομία και όσοι έχουν κηρυχθεί ανάξιοι να κληρονομήσουν.

Ο υπολογισμός της νόμιμης μοίρας γίνεται με βάση την κατάσταση και την αξία της κληρονομίας κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου, αφού αφαιρεθούν τα χρέη και οι δαπάνες της κηδείας του και της απογραφής της κληρονομίας. Στην κληρονομία προσθέτονται, με την αξία που είχα κατά το χρόνο της παροχής, οτιδήποτε ο κληρονομούμενος παραχώρησε, όσο ζούσε, χωρίς ανταλλάγματα σε μεριδούχο είτε με άλλο τρόπο και επίσης οποιαδήποτε δωρεά που ο κληρονομούμενος έκανε στα τελευταία δέκα χρόνια πριν από το θάνατό του, εκτός αν την επέβαλαν λόγοι ευπρέπειας ή ιδιαίτερο ηθικό καθήκον. Για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας των γονέων δεν συνυπολογίζεται ό,τι περιέρχεται ως εξαίρετο, στο σύζυγο που επιζεί δηλαδή τα κινητά πράγματα που το ζευγάρι χρησιμοποιούσε όσο ζούσε μαζί.

Το δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα περιορίζεται μόνο όταν ο διαθέτης έχει δικαίωμα να αποκληρώσει το νόμιμο μεριδούχο. Συγκεκριμένα ο διαθέτης μπορεί για ορισμένους λόγους, που αναφέρονται στο νόμο, να στερήσει το μεριδούχο από τη νόμιμη μοίρα (αποκλήρωση). Η αποκλήρωση γίνεται με διαθήκη. Οι λόγοι είναι διαφορετική ανάλογα με το αν οι κληρονόμοι είναι παιδιά ή σύζυγος του διαθέτη όπως μπορουν να σας συμβουλεύσουν οι δικηγόροι μας που έχουν αντιμετωπίσει παρεμφερή κληρονομικά θέματα.

Ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το δικαίωμα του διαθέτη να αποκληρώσει το σύζυγο του, αν κατά το χρόνο του θανάτου είχε δικαίωμα να ασκήσει αγωγή διαζυγίου για βάσιμο λόγο αναγόμενο σε υπαιτιότητα του συζύγου του.

Τα ζητήματα της νόμιμης μοίρας και της αποκλήρωσης είναι από τα πιο δύσκολα κληρονομικά θέματα και απαιτούν εξειδικευμένο σε αυτά τα θέματα δικηγόρο.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗ

Στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος δεν αφήσει διαθήκη, οι κληρονόμοι του καλούνται στην κληρονομία ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που είχαν με τον διαθέτη. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, οι συγγενείς χωρίζονται σε τάξεις και ανάλογα με την τάξη στην οποία ανήκουν κληρονομούν τον θανόντα, αποκλείοντας οι κοντινότεροι συγγενείς τους μακρινότερους.   Συγκεκριμένα όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι έμπειροι σε κληρονομικά θέματα δικηγόροι μας, οι τάξεις που προβλέπει ο νόμος είναι οι εξής:

Πρώτη τάξη: Ως  κληρονόμοι  εξ  αδιαθέτου  στην  πρώτη  τάξη  καλούνται οι κατιόντες του κληρονομουμένου.  Ο πλησιέστερος  απ`  αυτούς  αποκλείει τον απώτερο της ίδιας ρίζας. Στη  θέση κατιόντος που δεν ζεί κατά την επαγωγή υπεισέρχονται  οι κατιόντες  που  μέσω  αυτού  συνδέονται  με   συγγένεια   με   τον κληρονομούμενο (διαδοχή κατά ρίζες). Τα τέκνα κληρονομούν κατ` ισομοιρία.

Δεύτερη τάξη: Στη δεύτερη τάξη καλούνται μαζί οι γονείς του κληρονομουμένου,  οι

αδελφοί, καθώς και τέκνα και έγγονοι αδελφών που έχουν πεθάνει πριν απ`  αυτόν. Οι γονείς και οι αδελφοί κληρονομούν κατ` ισομοιρία και τα τέκνα  ή  οι  έγγονοι  αδελφών  που  έχουν  πεθάνει   πριν   από   τον κληρονομούμενο   κληρονομούν   κατά   ρίζες.   Τα  τέκνα  αδελφού  του κληρονομουμένοι που  έχει  πεθάνει  πριν  απ`  αυτόν  αποκλείουν  τους εγγόνους της ίδιας ρίζας.

Ετεροθαλείς αδελφοί

Ετεροθαλείς αδελφοί, αν συντρέχουν με γονείς ή με αμφιθαλείς ή  με τέκνα  ή  εγγόνους αμφιθαλών αδελφών, παίρνουν το μισό της μερίδας  που ανήκει στους αμφιθαλείς.  Το μισό επίσης παίρνουν και τα  τέκνα  ή  οι έγγονοι  ετεροθαλών  αδελφών  που  έχουν  πεθάνει  πριν  από  τον κληρονομούμενο.

Τρίτη τάξη: Στην τρίτη τάξη καλούνται οι παππούδες και  οι  γιαγιάδες  του κληρονομουμένου και από τους κατιόντες τους τα τέκνα και οι έγγονοι.

Αν  κατά την επαγωγή ζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και των  δύο γραμμών, κληρονομούν μόνο  αυτοί  κατ`  ισομοιρία.   Αν  κατά  την επαγωγή  δεν  ζεί  ο  παππούς  ή η γιαγιά από την πατρική ή τη μητρική γραμμή, στη θέση εκείνου που έχει πεθάνει υπεισέρχονται τα  τέκνα  και οι  εγγονοί του. Αν δεν υπάρχουν τέκνα και έγγονοι, η μερίδα αυτού που έχει πεθάνει περιέρχεται στον παππού ή τη γιαγιά,  της  ίδιας  γραμμής και,  αν  δεν  υπάρχει, στα τέκνα και στους εγγονούς του.  Αν κατά την επαγωγή δεν ζούν ο παππούς και η γιαγιά, είτε από την πατρική είτε από τη μητρική γραμμή και δεν υπάρχουν τέκνα και έγγονοι αυτών  που  έχουν πεθάνει,  κληρονομούν  μόνο  ο  παππούς  ή  η γιαγιά ή τα τέκνα και οι έγγονοί τους από την άλλη γραμμή. Τα  τέκνα  κληρονομούν  κατ`  ισομοιρία  κι  αποκλείουν   τους εγγόνους της ίδιας ρίζας. Οι έγγονοι κληρονομούν κατά ρίζες.

Τέταρτη τάξη: Στην   τέταρτη   τάξη   καλούνται   οι   προπαππούδες  και  οι προγιαγιάδες του κληρονομουμένου.

Ο σύζυγος που επιζεί: Εκείνος από τους συζύγους που επιζεί καλείται,  ως  κληρονόμος  εξ αδιαθέτου,  με  τους συγγενείς της  πρώτης  τάξης  στο  τέταρτο και με τους συγγενείς των άλλων τάξεων στο μισό  της  κληρονομίας.   Επιπλέον παίρνει ως εξαίρετο, ανεξάρτητα από την τάξη με την οποία καλείται, τα έπιπλα,  σκεύη,  ενδύματα  και  άλλα τέτοια οικιακά αντικείμενα που τα χρησιμοποιούσαν είτε μόνος εκείνος που επιζεί είτε και οι δύο σύζυγοι. Αν όμως υπάρχουν τέκνα του συζύγου που πέθανε,  λαμβάνονται  υπόψη  οι ανάγκες  και  αυτών,  εφόσον  το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις για λόγους επιείκειας.

Πέμπτη τάξη:   Αν δεν υπάρχουν συγγενείς της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης  και της τέταρτης τάξης, ο σύζυγος που επιζεί καλείται ως εξ  αδιαθέτου κληρονόμος σε ολόκληρη την κληρονομία.

Αποκλεισμός συζύγου: Το  κληρονομικό  δικαίωμα,  καθώς και το δικαίωμα στο εξαίρετο  του συζύγου που επιζεί αποκλείονται,  αν  ο  κληρονομούμενος,  έχοντας βάσιμο  λόγο  διαζυγίου,  είχε  ασκήσει  την  αγωγή διαζυγίου κατά του συζύγου του.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πολλές φορές, η κληρονομιά περιλαμβάνει μόνο χρέη ή τα χρέη είναι μεγαλύτερα από το ενεργητικό της. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δικηγόροι του γραφείου μας με την εμπειρία τους σε κληρονομικά θέματα θα σας συμβούλευαν να αποποιηθείτε την κληρονομιά και θα σας καθοδηγούσαν στο τι και πότε πρέπει να κάνετε ώστε να αποφύγετε να βρεθείτε υπόλογοι για τα χρέη του κληρονομούμενου.

Συγκεκριμένα:

Ο  κληρονόμος  μπορεί  να  αποποιηθεί  την  κληρονομία μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που  έμαθε  την  επαγωγή και το λόγο της. Στην επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης.  Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο  εξωτερικό ή  αν  ο  κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο  εξωτερικό, η προθεσμία είναι ενός έτους.

Η  αποποίηση  γίνεται  με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου  της κληρονομίας. Για αποποίηση που γίνεται με  αντιπρόσωπο  απαιτείται ειδική Πληρεξουσιότητα με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η αποποίηση είναι άκυρη αν ο κληρονόμος έχει  ρητά  ή  σιωπηρά δηλώσει  ότι  αποδέχεται  την κληρονομία. Από τη σύνταξη απογραφής της κληρονομίας και μόνο δεν συνάγεται τέτοια δήλωση. Η  αποποίηση  είναι άκυρη, αν γίνει μετά την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση. Αν περάσει η προθεσμία,  η  κληρονομία  θεωρείται  ότι έχει γίνει αποδεκτή.

Αν ο κληρονόμος αποποιηθεί  την  κληρονομία,  η  επαγωγή  προς εκείνον  που  αποποιήθηκε  θεωρείται  ότι δεν έγινε.  Η κληρονομία επάγεται σ` εκείνον που θα είχε κληθεί, αν εκείνος  που  αποποιήθηκε δεν  ζούσε  κατά  το  θάνατο  του  κληρονομουμένου. Η επαγωγή θεωρείται ότι  έγινε κατά το θάνατο του κληρονομουμένου.

Η  αποδοχή  ή  η αποποίηση της κληρονομίας είναι αμετάκλητη. Η αποδοχή ή η αποποίηση που οφείλεται  σε  πλάνη  ή  απειλή  ή απάτη κρίνεται  σύμφωνα  με  τις,  διατάξεις για τις δικαιοπραξίες, η  αγωγή για την ακύρωσή τους παραγράφεται μετά ένα εξάμηνο.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

Πολλές φορές απαιτείται να εκδοθεί κληρονομητήριο δηλαδή ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη,  ύστερα   από   αίτηση   του κληρονόμου σχετικά με το κληρονομικό του δικαίωμα και για τη μερίδα που του αναλογεί.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας με την εμπειρία τους σε κληρονομικά θέματα θα σας συμβουλεύσουν πότε αυτό απαιτείται. Η χρησιμότητα του κληρονομητηρίου έγκειται στο ότι κάθε δικαιοπραξία αυτού που αναγράφεται στο κληρονομητήριο  ως κληρονόμος  με  τρίτον ή του τρίτου έναντι του κληρονόμου αυτού ισχύει υπέρ του τρίτου ως ισχυρή ακόμα και αν εκ των υστέρων αποδειχθεί ότι ο κληρονόμος δεν ήταν πράγματι κληρονόμος.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας θα σας συμβούλευαν στην περίπτωση που πρόκειται να αγοράσετε ακίνητο ή άλλη περιουσιακό στοιχείο που κάποιος το απέκτησε από κληρονομιά, να ζητήσετε από τον κληρονόμο την έκδοση κληρονομητηρίου ώστε να είσαστε κατοχυρωμένοι για κάθε περίπτωση.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να αναλάβουν την έκδοση κληρονομητηρίου.

ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Μετά το θάνατο ενός προσώπου που έχει χρέη, οι συγγενείς συχνά ταλαιπωρούνται για τα κληρονομικά ζητήματα και για το αν κινδυνεύει η δική τους περιουσία από τα χρέη του αποβιώσαντος. Η  συνήθης τακτική  για να μην πληρώσει ο κληρονόμος με την δική του περιουσία χρέη του κληρονομούμενου,  είναι να προβεί σε αποποίηση της κληρονομίας.

Ωστόσο, οι έμπειροι σε κληρονομικά θέματα δικηγόροι μας μπορούν να σας ενημερώσουν ότι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο κληρονόμο να αποδεχτεί την κληρονομιαία περιουσία με το ευεργέτημα της απογραφής, η οποία υπερτερεί  παρασάγγας της αποποιήσεως.

Στο άρθρο 1902 του ΑΚ προβλέπεται ότι: «Όσο ο κληρονόμος έχει δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομία, μπορεί να δηλώσει ότι την αποδέχεται με το ευεργέτημα της απογραφής. Η δήλωση γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας.»

 Στην ουσία λοιπόν, για να μην πληρώσει ο κληρονόμος με τη δική του περιουσία τα χρέη του αποβιώσαντος  έχει δικαίωμα περιορισμού της ευθύνης του. Εφόσον δηλαδή ακολουθηθεί η διαδικασία που θα αναλύσουμε παρακάτω, ο κληρονόμος, με την αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, αποκομίζει τα εξής σημαντικά οφέλη:

Αρχικά, ο κληρονόμος προστατεύει αφ’ ενός την προσωπική του περιουσία  από τους δανειστές της κληρονομίας  και αφετέρου έχει την δυνατότητα να επωφεληθεί από το ενεργητικό της, εφόσον αυτό υπάρχει.

Άπαξ δηλαδή και τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία, η προσωπική περιουσία του κληρονόμου  και η κληρονομιαία περιουσία χωρίζονται, με αποτέλεσμα οι δανειστές να μη μπορούν να στραφούν κατά της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, παρά μόνο κατά των στοιχείων του ενεργητικού  της κληρονομίας αν υπάρχουν.

Η διαδικασία είναι αρκετά δύσκολη και απαιτείται η βοήθεια και συμβουλή ενός εξειδικευμένου δικηγόρου σε κληρονομικά θέματα. Τα βασικά βήματα περιγράφονται παρακάτω:

1) Μέσα σε 4 μήνες  από το θάνατο του κληρονομούμενου, ο κληρονόμος θα πρέπει να δηλώσει στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας { Δικαστήριο της κληρονομίας είναι το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά τον χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και, αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του, και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους (810 ΚΠολΔ)} ότι αποδέχεται την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής.

2) Από την κατάθεση της ως άνω δηλώσεως ξεκινά νέα τετράμηνη προθεσμία εντός της οποίας  ο κληρονόμος καταθέτει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Η αίτηση εξετάζεται εν συνεχεία από τον Ειρηνοδίκη, ο οποίος εφόσον την κάνει δεκτή θα διατάξει την απογραφή της κληρονομίας από έναν συμβολαιογράφο και δύο πραγματογνώμονες. Εφόσον το έχει αιτηθεί στην αρχική του αίτηση, την επιλογή των αρμοδίων προσώπων για την διενέργεια απογραφής μπορεί να την κάνει και ο ίδιος ο κληρονόμος.

3) Εντός της ανωτέρω τετράμηνης προθεσμίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί η απογραφή της κληρονομίας, να γίνει δηλαδή καταγραφή της.  Αυτή ενσωματώνεται σε έκθεση, η οποία αποτελεί επίσημο συμβολαιογραφικό έγγραφο.

4) Συντάσσεται ξεχωριστή συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής που μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο.

Σε περίπτωση περισσότερων συγκληρονόμων, ο κάθε ένας ασκεί το δικαίωμά του ανεξάρτητα από τον άλλο. Σε περίπτωση ανηλίκων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να διενεργήσουν μέσω συμβολαιογράφου απογραφή μέσα σε 1 χρόνο από τότε που θα καταστούν ικανά προς δικαιοπραξία.

Το δικηγορικό μας γραφείο με τους εξειδικευμένους σε κληρονομικά θέματα δικηγόρους του μπορεί να σας συμβουλεύσει αν είναι προς το συμφέρον σας η αποποίηση της κληρονομίας ή η αποδοχή αυτής με το ευεργέτημα της απογραφής και να αναλάβει όλες τις σχετικές νομικές διαδικασίες.